-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

LEX KORONA: ODKLAD SPLÁTOK ÚVERU


08.04.2020

Odklad splátok úverov, na ktorých sa dohodla Vláda SR so slovenskými bankami je dôležitým krokom na zmiernenie dopadu korona krízy pre ľudí, ktorí sa dostanú kvôli vážnym finančným problémom do platobnej úverovej neschopnosti. Legislatívnu úpravu schválili poslanci NR SR a do platnosti príde po podpise Prezidentkou SR.

Opatrenie vlády vo forme odkladu splátok vnímame ako jednu z logických možností, ako odľahčiť dnes už v mnohých domácnostiach alebo malých a stredných podnikoch, zaťažené rozpočty. Jeho nevyhnutnosť potvrdzuje aj fakt, že za posledné roky patrí Slovensko k najrýchlejšie sa zadlžujúcim štátom v Európskej únii,“ hovorí Martin Daráš, odborník na financie z PARTNERS GROUP SK:Dokonca aj v ázijských krajinách, kde sa vírus pomaly darí dostať pod kontrolu a prevádzky fungujú, bojujú so zníženou spotrebou obyvateľstva. Toto obdobie „krízy likvidity“ potrebuje každý subjekt na trhu prekonať a preto vznikajú rôzne takéto opatrenia na jej zmiernenie.“

Akých úverov sa týka odklad?

Z informácií, ktoré máme doteraz dostupné, vyplýva, že „opatrenie sa bude týkať všetkých úverov so splátkovým kalendárom. Pre fyzické osoby ide hlavne o hypotéky a spotrebné úvery. Na kontokorentné úvery a kreditné karty sa dané opatrenie nevzťahuje,“ spresňuje Martin Daráš.

Kto môže o odklad požiadať?

„O odklad budú môcť požiadať len ľudia, ktorí nie sú v omeškaní splátok viac ako 30 dní,“ upozorňuje Martin Daráš. Bude možné oň požiadať kedykoľvek počas trvania krízy spôsobenej šírením koronavírusu na obdobie maximálne deväť mesiacov, avšak len raz. Preto si treba dĺžku zamýšľaného odkladu veľmi dobre premyslieť, na výber bude od jedného mesiaca až po spomínaných deväť.

Ak nemusíte, neodkladajte si splátky

„Preto ak momentálne nemajú ľudia alebo rodiny výrazne znížený príjem resp. nevypadol hlavný príjem v domácnosti, s  využitím odkladu splátok by som odporúčal byť rezervovaný a pristupoval k nemu veľmi zodpovedne“, odporúča Martin Daráš a dodáva, že v žiadnom prípade nie je možné špekulovať nad tým, že využitím odkladu je možné získať uvoľnené finančné prostriedky napríklad na zvýšenú spotrebu.

Jednoduchý spôsob žiadosti bez poplatku

Proces podávania žiadostí o odklad splátok úveru sa maximálne zjednoduší. Žiadosť sa bude dať podať e-mailom, telefonicky, alebo prostredníctvom on-line bankovníctva a každá žiadosť bude schválená v priebehu pár dní. „Podanie a vybavenie žiadosti by malo byť rýchle a nemalo by byť spojené so žiadnym administratívnym poplatkom, tak ako sme zvyknutí pri štandardných úkonoch banky,“ hovorí Martin Daráš.

Možnosti spôsobu odkladu

Následne budú mať ľudia na výber, či si o čas trvania odkladu predĺžia celkovú splatnosť úveru alebo rozložia odklad do mierne zvýšených zvyšných splátok tak, aby celková doba splatnosti úveru zostala nezmenená. Odborník na financie Martin Daráš odporúča, ak to situácia umožňuje, zvoliť si čo najkrajší čas odkladu splátok a bez predlžovania splatnosti.

 

Príklad: Odklad nebude úplne zadarmo

Odklad nie je úplne zadarmo, pretože pri predlžovaní splatnosti dlhšie splácam a tým pádom zaplatím viac na úrokoch.

Príklad: zdroj: Finančný kompas

Výška hypotéky:                       50 000 € na 15 rokov

Úroková sadzba:                      1%

Pri pokračovaní splátok, ako štandardne – čiže bez zmeny:

Mesačná splátka:                         299,25 €

Preplatenie na úrokoch:            3 865,00 €

 

Variácie odkladu splátok hypotéky:

  1. Predlženie splatnosti po skončení pôvodného splátkového kalendára:

Mesačná splátka:                         301,49 €

Preplatenie na úrokoch:            4 268,00 €

  1. Navýšenie mesačnej splátky a dodržanie pôvodnej doby splatnosti hypotéky:

Mesačná splátka:                         316,20 €

Preplatenie na úrokoch:            4 070,00 €

 

Úverový register zaostane čistý

Veľkou výhodou oproti doterajším možnostiam odkladu splátok je, že banky prisľúbili, že odklad nebude mať vplyv na bonitu klienta a budúce poskytovanie úverov. V úverovom registri sa objaví len informácia, že klient prestal splácať na základe zákona lex korona.