-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Koľko zarobil druhý pilier?


28.01.2016

Začiatok kalendárneho roka je obdobím, keď dôchodkové správcovské spoločnosti posielajú svojim klientom, informáciu o dosiahnutých výnosoch v predchádzajúcom roku. Pre niektorých môže byť list od správcov ich úspor rébusom. Hoci fondy skončili v pluse, pre výnosy na ich dôchodkových účtoch to už platiť nemusí.

Začiatok kalendárneho roka je obdobím, keď dôchodkové správcovské spoločnosti posielajú svojim klientom, informáciu o dosiahnutých výnosoch v predchádzajúcom roku. Pre niektorých môže byť list od správcov ich úspor rébusom. Hoci fondy skončili v pluse, pre výnosy na ich dôchodkových účtoch to už platiť nemusí.  

Pre prevažnú väčšinu dôchodkových fondov bol rok 2015 dobrým rokom. S výnimkou jediného garantovaného fondu vykázali všetky fondy riadené dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS) plusové výnosy. Pri čítaní výpisu z osobného dôchodkového účtu, ktoré DSS svojim klientom posielajú každý rok, však nie každý sporiteľ môže mať rovnaký pocit.

Výsledok fondu neprezrádza veľa

Výnosy jednotlivých dôchodkových fondov a výnosov, ktoré sa objavia na listoch od ich správcov, nie sú identické údaje. To je najdôležitejší rozdiel, na ktorý by mali sporitelia pri čítaní výpisov pamätať. Výnos dôchodkového fondu v kalendárnom roku závisí iba od dvoch čísel – hodnoty aktuálnej dôchodkovej jednotky na začiatku a na konci roka. Rozdiel medzi nimi po vydelení hodnotou aktuálnej dôchodkovej jednotky na začiatku roka vyjadruje percentuálne zhodnotenie (alebo stratu) dôchodkového fondu v danom kalendárnom roku.

S takýmto výnosom by teoreticky mohli počítať sporitelia, ktorým by počas roka nepribudlo na osobnom dôchodkovom účte ani jedno euro z peňazí, ktoré posielajú do dôchodkového systému. Slovo „teoreticky“ má v predchádzajúcej vete svoj význam. V praxi totiž k takejto situácii nemôže dôjsť. Dôvodom sú poplatky, na ktoré má každá DSS nárok a ktoré v konečnom dôsledku znižujú nasporenú sumu.

Sporenie v druhom pilieri však nie je jednorazové investovanie. Príspevky na osobný účet pribúdajú opakovane, každý mesiac. To mení aj celkovú bilanciu výnosov. Informácia o tom, aký výnos dosiahol konkrétny fond, ešte nehovorí nič o tom, koľko reálne zarobili pravidelné investície v ňom. To je prvý dôvod, prečo oficiálne uvádzané ročné zhodnotenie fondov nezodpovedá výnosu, ktorý by sporitelia videli na ročných výpisoch.

Trajektória výnosov

Ďalší dôvod odchýlky vyplýva z priebehu výkonnosti fondu počas kalendárneho roka. Pri pravidelnom investovaní totiž nezáleží len na tom, kde fond začne rok a kde ho skončí, ale aj to, ako vyzerá trajektória fondu medzi týmito dvoma časovými okamihmi.

Na pochopenie stačí jednoduchý príklad dvoch investorov, ktorí počas kalendárneho roka pravidelne investovali do dvoch rozdielnych fondov (fond A a fond B). Každý z nich mal inú stratégiu, no jedno mali spoločné – kalendárny rok skončili presne tam, kde ho začínali. V tabuľkách ročnej výkonnosti majú oba fondy rovnaký údaj – výnos 0 %. Rozdiel je len v tom, ako sa im počas roka darilo.

Fond A začal rok vo veľkom štýle, už v počas prvých štyroch mesiacov zaznamenal prudký nárast. Ten sa neskôr zastavil, až sa fondu prestalo dariť úplne. V druhej polovici roka už len sústavne klesal a vrátil sa tam, kde bol na jeho začiatku. Fond B mal smolu: turbulencie na finančných trhoch spôsobili, že hodnota fondu v prvých mesiacoch roka výrazne poklesla a jeho investiční manažéri mali čo robiť, aby do konca roku dostali fond aspoň na úroveň z jeho začiatku. Zámer vyšiel a aj fond B skončil rok tam, kde ho začínal.

Hoci obaja investori pravidelne investovali vo fondoch s identickou ročnou výkonnosťou, na konci roka neboli na tom rovnako. Pre investora vo fonde A to bol zlý rok. Každý mesiac kupoval podiely vo fonde drahšie ako na konci roka. A hoci jeho fond na začiatku oslňoval, výsledkom pravidelného investovania v takomto roku bola strata. Pre investora vo fonde B platí pravý opak. Počas roka mal možnosť kupovať podiely vo fonde lacnejšie, a hoci výnos fondu bol pri ročnom bilancovaní 0 %, pravidelné investovanie mu prinieslo zisk. To, koľko reálne počas roka zarobíte, teda závisí aj od toho, ako sa darí dôchodkovému fondu počas roka, nielen v tabuľkách ročnej výkonnosti.

Jazýček na váhach

Tretím dôležitým faktorom, ktorý má vplyv na výsledné zhodnotenie na osobnom dôchodkovom účte v danom roku, je výška vytvorených úspor. Tá je pomyselný arbiter, rozhodujúci o tom, ktorý z predchádzajúcich dvoch vplyvov bude pre výnos na osobnom dôchodkovom účte dôležitejší.

Pokiaľ by ste so sporením na dôchodok začínali pri štarte nového kalendárneho roka, výnos na jeho konci by závisel výlučne od toho, ako sa fondu darilo medzi januárom a decembrom. S pribúdajúcimi rokmi sporenia by sa však situácia menila. Na tom, ako by prebiehal kalendárny rok, by záležalo čoraz menej. Stačí si predstaviť sporiteľa, ktorý (pre zjednodušenie) prispieva do druhého piliera každý mesiac 150 eur. Nie je žiadny nováčik, s pravidelným investovaním na dôchodok začal už pred dvadsiatimi rokmi, takže na svojom účte už má (aj s dosiahnutými výnosmi) 53-tisíc eur. Ak jeho fond dosiahne ročné zhodnotenie 5 %, dosiahnutý zisk predstavuje 2 650 eur. Počas posledného roka do fondu pridal 1 800 eur (150 eur krát 12 mesiacov). Je zrejmé, že jeho koncoročnú bilanciu viac ovplyvní „oficiálny“ ročný výnos fondu ako krivka, ktorú počas roka opisoval.

Ak teda v najbližších dňoch otvoríte obálku s výpisom z osobného dôchodkového účtu, budete vedieť, ako ho čítať a nestratiť sa v záplave čísel. Ani tie vždy jednoznačne nepovedia všetko.