-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Koľko stojí spotreba?


07.07.2020

Žijeme v období ultranízkych úrokových sadzieb, pre ktoré ani nula nemusí byť konečnou. O podobné tvrdenia nie je vo finančných médiách núdza. Je to však ilúzia.

V polovici júna si Slovensko požičalo na finančných trhoch takmer miliardu eur. Investorom predalo nové dlhopisy so štvor- a sedemročnou splatnosťou. V oboch prípadoch im štát vráti menej, ako si požičal – cenné papiere boli predané so záporným výnosom do splatnosti.

Na finančných trhoch nie je podobný jav v ostatných mesiacoch prevratnou novinkou. Štátne dlhopisy sú investormi tradične vnímané ako nízkorizikové investície, dopyt po nich je vždy. O to viac, že v čase zvýšenej neistoty je ešte výraznejší. Výsledkom sú množiace sa správy o záporných úrokových sadzbách. Nie sú však pre každého.

Proklamované úroky

Aj v ére ultranízkych úrokových sadzieb platia Slováci relatívne vysoké úroky z peňazí, ktoré si požičajú na financovanie svojej spotreby. Prvý pokus o zorientovanie sa v otázke „Aká drahá je spotreba?“ sa môže začať na portáli Finančný kompas. Pri štvortisícovej pôžičke so splatnosťou päť rokov sa začína aktuálna ponuka bánk (v skutočnosti len jednej z nich) tesne pod úrovňou 4 % p. a. Väčšina ponúk sa pohybuje okolo 5 – 6 % p. a, čo pri konkrétnom príklade spotrebného bezúčelového úveru znamená celkové preplatenie 720 eur (po zohľadnení zaplatených úrokov a všetkých súvisiacich poplatkov). Extrémom v ponuke je dvojciferný úrok 14,8 % p. a., ktorý vysoko prevyšuje ponuky všetkých ostatných bánk v databáze portálu.

Proklamované úrokové sadzby sú však zavádzajúce. V reálnom živote je poskytnutá úroková sadzba pri úverových produktoch závislá od viacerých ďalších faktorov, kvôli ktorým je financovanie spotreby na úver ešte drahšie. Lepší obraz o aktuálnych podmienkach na úverovom trhu poskytuje štatistika Národnej banky Slovenska.

Z dostupných údajov o spotrebiteľských úveroch vyplýva, že nové pôžičky, pri ktorých je začiatočná lehota fixácie kratšia ako jeden rok, boli v apríli tohto roku (posledný uvedený údaj) úročené v priemere na úrovni 7,27 % p. a. O približne dva percentuálne body bolo vyššie úročenie úverov, pri ktorých bola sadzba fixovaná na jeden až päť rokov – v apríli to bolo 9,48 % p. a.

Kontokorentný úver je najdrahšia možnosť

Financovať spotrebu na úver neznamená len povinnosť navštíviť banku a požiadať v nej o úver. Klienti bankových domov tak môžu urobiť aj vtedy, keď na svojom bežnom účte pôjdu „do mínusu“ a svoj bežný účet prečerpajú. Štatistiky Národnej banky Slovenska však ukazujú, že takáto forma úverovania je spomedzi ostatných alternatív najnevýhodnejšia. Priemerné úročenie prečerpania bežného účtu predstavovalo v apríli 2020 až 12,34 % p. a. Tento druh úveru sa drží na relatívne vysokých (dvojciferných) úrovniach dlhodobo, už viac ako desaťročie.

Ak majú niektoré úvery bližšie k predstave „lacných peňazí“, sú to hypotéky. Z aprílových dát vyplýva, že najnižšie úrokové sadzby boli pri nových hypotekárnych úveroch s fixnou úrokovou sadzbou od jedného do päť rokov – len 1,16 % p. a. Takmer navlas rovnaké bolo v tom istom čase aj úročenie hypotekárnych úverov so začiatočnou lehotou fixácie od päť do desať rokov – 1,18 % p. a. Za komfort istoty, že úroková sadzba ostane nezmenená najmenej ďalšie desaťročie, platili slovenským bankám pri nových úveroch klienti v priemere 1,26 % p. a. Na porovnanie – je to menej ako úročenie hypotekárnych úverov s fixovanou sadzbou od jedného do piatich rokov, ktoré boli poskytnuté pred rokom (v apríli 2019).