-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Koľko stojí opatrnosť? Tisícky eur


04.06.2018

Už viac ako päť rokov môžu sporitelia v druhom pilieri investovať svoje úspory na dôchodok v indexových fondoch. Mnohí o takej možnosti ani nevedia, iní ju ignorujú. V oboch prípadoch robia chybu.

Po poslednom „veľkom upratovaní“ v druhom pilieri musí každý správca dôchodkových úspor (DSS) ponúknuť svojim klientom povinne dva základné typy fondov: garantovaný a negarantovaný. Spôsob, akým dal štát sporiteľom na výber, spôsobil, že väčšina z 1,5 milióna sporiteľov je dnes v mimoriadne konzervatívnych garantovaných fondoch. Ich investičná politika je zameraná na opatrné investície, bez výraznejších výkyvov. Cenou za ponúkanú stabilitu je dosahovaný výnos.

Od februára 2013, keď boli do druhého piliera zavedené indexové fondy, dosahuje priemerné mesačné zhodnotenie konzervatívnych garantovaných fondov približne 0,11 %. Pri investovanej stovke eur to znamená mesačný výnos 11 centov. V rovnakom časovom období dosiahli indexové dôchodkové fondy priemerné mesačné zhodnotenie 0,80 %, teda sedemnásobne viac. Zotrvávanie v garantovaných fondoch síce môže priniesť benefit v podobe pokojného spánku sporiteľov, má však aj svoju cenu. Ak patríte do vekovej skupiny mladšej ako 40 – 45 rokov, túto cenu platíte aj vy.

Vyčísliť, o koľko ste mohli mať viac na svojom dôchodkovom účte, ak by ste včas prestúpili do indexového fondu, nie je veľká veda. Napriek tomu neexistuje univerzálna odpoveď. Presný výpočet by vyžadoval viacero vstupných informácií, ktoré okrem sporiteľa pozná len jeho DSS. Dôležitá je nielen informácia o tom, koľko v sledovanom období zarobili oba porovnávané dôchodkové fondy (t. j. indexový aj garantovaný), ale aj presná výška mesačného príspevku, zostatok na účte v čase zavedenia indexových fondov či krivka výnosnosti jednotlivých fondov.

Výpočet súm, o ktorých je reč, je však možné ilustrovať pri zjednodušených predpokladoch. V našich sme použili priemernú mesačnú výkonnosť najväčších garantovaných a indexových fondov na trhu a kombináciu rozdielnych zostatkov na účte a výšky mesačného príspevku sme zhrnuli do tabuľky. Tá zohľadňuje vývoj oboch typov fondov v období 63 mesiacov, od februára 2013 do konca apríla 2018.

Z tabuľky možno vyčítať napríklad to, že ak bola hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa v čase zavedenia indexových fondov (február 2013) 3 000 eur a výška jeho pravidelného mesačného príspevku predstavovala 100 eur, pri prestupe do indexového fondu by mal dnes na účte o 3 418 eur viac, než by mal pri zotrvaní v garantovanom fonde. Ak bola hodnota účtu vo februári 5 000 eur a sporiteľ by si mesačne prispieval rovnakú sumu (100 eur), rozdiel by dosiahol takmer 4 800 eur. Netreba zabúdať na to, že ide o rozdiel, ktorý vznikol za posledných 63 mesiacov, teda za päť a štvrť roka.

 

Zisk z prestupu

 

Výška mesačného príspevku (v eurách)

Hodnota účtu v čase zavedenia indexových fondov (v eurách)

20

40

60

80

100

150

0

337

673

1 010

1 346

1683

2525

500

626

963

1 299

1 636

1972

2814

1 000

915

1 252

1 588

1 925

2262

3103

1 500

1 204

1 541

1 878

2 214

2551

3392

2 000

1 494

1 830

2 167

2 504

2840

3682

3 000

2 072

2 409

2 746

3 082

3419

4260

4 000

2 651

2 988

3 324

3 661

3997

4839

5 000

3 229

3 566

3 903

4 239

4576

5417

 

Všetky uvedené výpočty sú ilustratívne a nemožno ich považovať za predpovedanie budúceho vývoja. Druhý pilier mal na Slovensku šťastie v tom, že indexové fondy boli zavedené v čase, ktorý prial akciovým trhom po celom svete a ceny na svetových burzách rástli nadštandardným tempom. Napriek tomu by sa sporitelia mali spoliehať na dlhodobé trendy, z ktorých najviac profitujú akciové investície.