-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Jedinečné poistenie pre deti. V prípade výpadku príjmu chráni aj rodičov


28.07.2016

Poisťovňa Generali vytvorila v produkte Allegro Premium pre klientov svojho strategického partnera PARTNERS GROUP SK jedinečné poistenie dieťaťa. Stojí na troch pilieroch – ochrane detí, zabezpečení rodičov v prípade, že dieťa je choré, a vytváraní finančnej rezervy pre dieťa už od detstva.

Poisťovňa Generali vytvorila v produkte Allegro Premium pre klientov svojho strategického partnera PARTNERS GROUP SK jedinečné poistenie dieťaťa. Stojí na troch pilieroch – ochrane detí, zabezpečení rodičov v prípade, že dieťa je choré, a vytváraní finančnej rezervy pre dieťa už od detstva.

Ochrana dieťaťa

Poistenie dieťaťa v produkte Allegro Premium od poisťovne Generali chráni v prvom rade samotné dieťa. Kryje až 34 detských závažných ochorení, vrátane autizmu či leukémie.

V prípade straty rodiča je možné dieťa chrániť novým poistením sirotského dôchodku. Toto poistenie zabezpečí, že v prípade úmrtia rodiča vyplatí poisťovňa dieťaťu každý mesiac sirotský dôchodok, a to až do jeho 25. roku života. Práve toto krytie je vysoko variabilné, pretože každá poistená dospelá osoba na poistnej zmluve môže mať  dojednaný  sirotský dôchodok až v prospech štyroch deti. Zároveň platí, že dospelá osoba nemusí byť v žiadnom rodičovskom ani príbuzenskom vzťahu s dieťaťom, pričom nie je podmienkou, aby deti boli poistené na zmluve.

Vďaka poisteniu oslobodenia od platenia poistného môže rodič zabezpečiť, že poistenie v prípade smrti rodiča či pri jeho invalidite dieťaťu nezaniká, ale jeho platenie na seba preberá poisťovňa.

Zabezpečenie rodičov

Okrem už všeobecne známych a používaných poistení pre rodiča prináša Generali aj ďalšie novinky.

Jednou z nich je poistenie náhrady poistného pri dlhodobej PN, ktoré klientovi vráti zaplatené poistné za celú dobu práceneschopnosti rodiča, čo mu umožní zachovať poistnú zmluvu pre dieťa aj v prípade, že pre PN sa rodinný rozpočet naruší.

Nový pohľad na poistenie detí spočíva v tom, že v produkte Allegro Premium je chránený rodič aj v prípade, ak s dieťaťom musí po úraze či pri chorobe dieťaťa ostať doma. Priemerná výška ošetrovného od štátu dnes pri jednom ochorení dieťaťa nedosahuje ani 80 eur, čo len ťažko postačuje na vykrytie výpadku príjmu rodiča, ktorý musí s dieťaťom zostať doma aj niekoľko dní.Poisťovňa Generali však práve v produkte Allegro Premium ponúka ako jediná na Slovensku možnosť poistiť si náhradu príjmu rodiča počas ošetrovania dieťaťa. Ak musí zostať rodič s dieťaťom doma viac ako 11 dní, dostane od poisťovne kompenzáciu zníženia príjmu počas ošetrovania dieťaťa. A to bez čakania na ukončenie liečby. Klienti to ocenia, ak napríklad dostanú kiahne dve deti po sebe. V takom prípade musí rodič s deťmi zostať doma aj niekoľko týždňov. Navyše, ak sa dieťa po úraze lieči viac ako 8 dní, vďaka poisteniu nevyhnutného liečenia úrazu poisťovňa vyplatí dávku už od 1. dňa spätne, a to bez čakania na ukončenie liečby.

Vytváranie finančnej rezervy pre dieťa

Význam poistenia pre deti je aj v tom, že rodičia dieťaťu už odmalička vytvárajú finančnú rezervu, ktorú ocení, keď vyrastie. Napríklad mesiac štúdia na vysokej škole stojí študenta v priemere takmer 190 eur, rok štúdia v zahraničí vyjde až 8 400 eur. Na jednej zmluve produktu Allegro Premium vie poisťovňa Generali urobiť až dva investičné účty. Ak sa teda rodine narodí aj druhé dieťatko, dopoistí ho už na existujúcej zmluve. Rodičia tak ušetria veľa času s vybavovaním ďalších formalít.