-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Istota v poistení


01.12.2010

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.

Svojim blízkym pri rôznych príležitostiach želáme lásku, šťastie a najmä pevné zdravie. Nie je to fráza - byť zdravý je životná devíza nadovšetko. Bohužiaľ, tak ako hovorí príslovie - nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Dokazujú to aj mnohé štatistiky. Napríklad, v minulom roku sa stalo takmer 26 000 dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo skoro 350 ľudí, 1 408 sa zranilo ťažko a 7 126 ľudí ľahko (*). V nemocnici bolo hospitalizovaných takmer 1 150 000 pacientov, z toho 171 287 detí vo veku od 0-14 rokov a 469 692 pacientov vo veku od 15-54 rokov, pričom priemerne strávili v nemocnici 7,5 dňa (**). V rovnakom období sa stalo na pracoviskách viac ako 7 000 pracovných úrazov, z nich bolo 44 smrteľných, 138 úrazov s ťažkou ujmou na zdraví a 1 872 s práceneschopnosťou viac ako 42 dní (***).

Nešťastia, nehody a úrazy nevieme predvídať. Pozornosťou a obozretným správaním im určite vieme čiastočne predchádzať. Ak však takéto udalosti v živote človeka alebo rodiny nastanú, majú mnohokrát vážny dopad na finančnú situáciu, ktorú môže pomôcť vyriešiť napríklad životné poistenie. „Životné poistenie je ako padák. Je dobré ho mať, keď ho budete potrebovať", radí Tomáš Šipula, finančný sprostredkovateľ spoločnosti Partners Group SK a dodáva: „Hlavným významom životného poistenia je zabezpečenie príjmu v prípade, že oň človek príde v dôsledku neočakávaných a nepríjemných životných situácií. Životné poistenie má viacero výhod, okrem toho že poistí nečakané riziká, je zároveň spojené so sporením peňazí a vytváraním finančnej rezervy, ktoré po skončení poistky môžete použiť na čokoľvek."

Tomáš Šipula z Partners Group SK preto prikladá pár rád, ako si správne vybrať a nastaviť životné poistenie:

1. Aké sú typy životného poistenia a pre koho sú vhodné?
Uzatvorenie životného poistenia je veľmi dôležité si poriadne premyslieť. Východiskom by malo byť správne nastavenie poistných potrieb a ktoré riziká by malo poistenie kryť. Musí byť aj odrazom želaní a očakávaní človeka, v prípade, že by svoj príjem stratil. Inak sa môže stať, že nesprávne nastavené poistenie sa stane vyhadzovaním peňazí , ktoré by sa dali využiť omnoho lepšie a výhodnejšie.

Vo všeobecnosti poznáme tri základné typy životných poistiek - kapitálové, investičné a rizikové životné poistenie. Všetky kryjú vybrané poistné riziká. Kapitálové a investičné k tomu navyše sporia a zhodnocujú vložené peniaze.
A v prípade, že sa za celé poistné obdobie nič nestane, tak sa môžeme tešiť na nasporené peniaze spolu s výnosmi, ktoré za ten čas peniaze vložená do poistenia zarobili.

2. Čo všetko kryje životná poistka?
Dnes už môže poistka kryť viac ako 30 kritických ochorení, rôzne úrazy, trvalé následky a smrť. Poistiť si môžete dať aj pobyt v nemocnici. Existujú viaceré poistenia pre deti a špeciálne pripoistenia pre ženy. Súčasťou poistenia môže byť napríklad aj poistenie splátok úveru.
Detské poistenia: venové poistenie, poistenie štipendijných nákladov, investičné životné poistenie pre deti, kde je poistený aj rodič ak by došlo k jeho smrti alebo úplnej invalidite a vtedy poisťovňa preberie platby poistného do konca doby poistenia. Okrem spomínaných medzi špeciálne poistenia patrí aj poistenie pohrebných nákladov, ktoré je rizikovým poistením.

3. Ako si správne vybrať životné poistenie a poisťovňu?
Nechajte si vypracovať optimálny poistný návrh odborníkom podľa toho aké sú vaše potreby poistenia - iné sú u detí, iné u slobodných ľudí a iné u mladých rodín. Potreba poistenia prirodzene vzrastá hneď potom ako je na našom príjme závislá naša rodina, a teda už začíname byť zodpovední nielen za seba, ale aj za svojich blízkych.

4. Kedy si založiť poistku a na ako dlho?
Ak ešte nemáte životné poistenie, tak najlepšie je začať čo najskôr, ako začnete byť ekonomicky aktívni a u detských poistiek hneď po narodení.
Životné poistenie je dlhodobé poistenie na celý život. Doba poistenia je rôzna. U detí je poistku vhodné uzavrieť do ukončenia školskej dochádzky (stredná alebo vysoká škola) a u dospelých zarábajúcich ľudí optimálne do predpokladaného veku odchodu na dôchodok. Výber krátkej poistnej doby neodporúčame, môže totiž nastať situácia, keď sa napríklad 30 ročný klient poistí na 15 rokov a keď bude mať 45 rokov, už ho nikto nemusí poistiť alebo poistenie bude zbytočne drahé.

5. Koľko platiť za poistku?
Platbu poistného si môžete zvoliť - napríklad mesačne, štvrťročne alebo ročne. Výška poistného je rôzna a závisí nielen od typu poistenia, typu rizík, ale aj od veku klienta a dĺžky poistenia. Vo všeobecnosti však platí, že v prípade smrti by mala poistka pokryť dvojnásobok ročného príjmu poisteného a v prípade trvalých následkov až desať násobok ročného príjmu.
Slováci priemerne dávajú na životnú poistku takmer 310 EUR. Výhodou kapitálového a investičného životného poistenia však je, že ak je doba sporenia dlhšia ako 10 rokov a sporenia končí po 55 roku života, tak si môžete odpočítať zo základu dane z príjmu až 398,32 EUR ročne.

6. Aké sú najčastejšie chyby pri výbere poistky a poisťovne?
Pri výbere životného poistenia je dobré sa poradiť s odborníkom, ktorý nielen pomôže pri vhodnom výbere poistenia, ale aj pri jeho vybavovaní a v prípade zmien v živote poisteného odporučí vhodné zmeny v poistke.
Je viacero chýb, ktorým sa odporúča vyhnúť pri vybavovaní poistiek:
o krátka poistná doba, po uplynutí ktorej môže mať poistený problém s opätovným uzatvorením alebo sa výška poistného výrazne zvýši
o vysoký poistný vek - s vyšším vekom, a teda s vyšším rizikom chorôb, sa výška poistky zvyšuje
o nízke poistné sumy - presnejšie ich konečná poistná suma nepomôže vyriešiť poistenému situáciu
o poplatky - skontrolujte si za čo všetko platíte navyše - poplatky pri uzatváraní poistky môžu byť napríklad - výška poplatkov s počiatočnými nákladmi na poistenie za prvé 2 roky, poplatok za správu poistnej zmluvy, za nákup investičných nástrojov pri IZP, výška sankcie pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy.
o poistka nekryje vaše poistné riziká - v poistnej zmluve musí byť: poistenie v prípade smrti, pripoistenie trvalých následkov a určite pripoistenie v prípade ťažkých chorôb (civilizačné choroby ako rakovina, infarkt, mozgová porážka apod. )
o pozorne čítajte poistné zmluvy - skontrolujte , či obsahuje všetky podmienky a poistenia rizík, na ktorých ste sa dohodli. Nechajte si vysvetliť výnimky kedy poisťovňa neuhradí poistenie ... napríklad pokiaľ má klient hobby alebo pestuje rizikový šport, či poisťovňa aj vtedy plní. Tiež či je poistenie celosvetovo platné. Ak však klient nezavádza pri udávaní faktov svojho zdravotného stavu, nemá sa čoho báť.