-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Investovanie s daňovým dopingom


07.12.2017

Finančné úspory možno investovať rozumne. Alebo s rozumom v jednej ruke a so zákonom o dani z príjmov v druhej. Nie je zisk ako zisk, ani príjem ako príjem. O ktorých daňových výhodách by ste pri investovaní určite mali vedieť?

Finančné úspory možno investovať rozumne. Alebo s rozumom v jednej ruke a so zákonom o dani z príjmov v druhej. Nie je zisk ako zisk, ani príjem ako príjem. O ktorých daňových výhodách by ste pri investovaní určite mali vedieť?

Zákony nepatria nikde medzi obľúbený čitateľský žáner. Aj napriek tomu, že niektoré skrývajú cenné informácie o tom, ako pri investovaní ušetriť aj stovky eur ročne. Ich veľkou nevýhodou môže byť časová obmedzenosť – jeden rok platia, ďalší už nemusia. Vedieť o nich by však mali všetci.

 

Doplnkové dôchodkové sporenie

Tretí dôchodkový pilier patrí medzi finančné produkty, ktoré majú dlhodobú podporu v daňových zákonoch. To dáva predpoklad, že zvýhodnenie zo strany štátu nie je len dočasné. Klienti doplnkových dôchodkových spoločností (DDS) si každý rok môžu odpočítať od základu dane príspevky, ktoré si poslali na svoj dôchodkový účet. Suma, o ktorú je možné znížiť základ dane, môže dosiahnuť nanajvýš 180 eur.

Daňové zvýhodnenie v treťom pilieri neplatí pre všetkých klientov DDS automaticky. V minulosti zákon takúto možnosť nedával, samozrejmosťou je teda len pre tých, ktorí do tretieho piliera vstupovali iba v posledných rokoch. K daňovému zvýhodneniu sa môžu dostať aj tí, ktorí svoje zmluvy uzatvorili pred koncom roka 2013, podmienkou je však podpísanie nového dodatku k účastníckej zmluve.

 

Pre odvážnejších

Cestu na svetové finančné trhy neotvárajú len podielové fondy. Možnosť nakupovať priamo akcie a cenné papiere na zahraničných burzách má dnes každý. Nie všetci však vedia o tom, že vzatie investičného rozhodovania do vlastných rúk štát podporuje aj daňovo. Medzi príjmami, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov (do výpočtu daňovej povinnosti nevstupujú), sú aj „príjmy z predaja cenných papierov (…), ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok“.

Zákon o dani z príjmov nedáva rovnakú možnosť každému. Zarobené peniaze nezdaniť môžu individuálni investori, ktorí investujú priamo do cenných papierov (napr. akcie, verejne obchodovateľné fondy – ETF a pod.) a ako investori sa aj správajú. Dôležitou podmienkou je časový test – obdobie medzi nákupom cenného papiera a jeho predajom musí byť dlhšie ako jeden rok. Krátkodobí špekulanti, ktorých investičný horizont je obmedzený nanajvýš niekoľkými dňami, môžu na daňové zvýhodnenie zabudnúť.

Z definície akceptovateľných investičných nástrojov vyplýva, že majitelia klasických podielových listov (t. j. investori vo fondoch spravovaných správcovskými spoločnosťami) nepatria medzi tých, ktorí môžu daňové zvýhodnenie využívať. To sa vzťahuje len na majiteľov cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na niektorej burze (čo je podmienka, ktorú podielové listy nespĺňajú).

 

Dlhodobé investičné sporenie

Kým priame investície do finančných nástrojov musia splniť podmienku najmenej ročného časového testu, štát dáva daňové zvýhodnenie aj ľuďom s primeranými odbornými vedomosťami a presvedčením o tom, že o svoje financie sa dokážu postarať najlepšie sami. Práve im je určené tzv. dlhodobé investičné sporenie.

Jeho podstatou je možnosť investovať každý rok najviac 3 000 eur do najrôznejších cenných papierov či finančných derivátov. Podmienkou daňového zvýhodnenia nie je žiadny časový test. Na druhej strane, dlhodobé investičné sporenie je spojené s inými obmedzeniami.

Jeho poskytovateľmi môžu byť len finančné inštitúcie, ktoré sa špecializujú na oblasť investovania (obchodníci s cennými papiermi). K prvej výplate ziskov z investícií môže dôjsť najskôr po 15 rokoch od začiatku investovania. Zákon, ktorý definuje dlhodobé investičné sporenie, o tomto produkte nehovorí nič viac. V praxi tak napríklad neexistujú žiadne limity pre poplatky, ktoré by investujúci Slováci museli platiť. V jeho neprospech hovorí aj malý trh a absentujúca konkurencia: možnosť vytvoriť dlhodobé investičné sporenie ponúkajú inštitúcie, ktorých je menej ako prstov na rukách.