-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Investovanie do perspektívnych odvetví môže priniesť nadštandardný výnos


03.01.2019

Tematické fondy Amundi (CPR Disruptive, CPR Global Silver Age a CPR Megatrend), ktoré sú od decembra k dispozícii v sieti PARTNERS GROUP SK, môžu priniesť nadštandardný výnos. Každý z nich má svoj príbeh, ktorý predáva.

Presne tak uvažujú niektorí správcovia, ktorí hľadajú sektory s nádejným potenciálom a schopnosťou nadpriemerného rastu ziskov. Do tejto stratégie sa môžete zapojiť aj vy prostredníctvom tzv. „tematického investovania“.

„Globalizácia obchodu, technologické inovácie, demografické trendy a zmeny životného prostredia ovplyvňujú a menia zabehnuté fungovanie nášho sveta. Zároveň tieto zmeny poskytujú zaujímavé investičné príležitosti, pretože existuje celý rad spoločností, ktoré naplno tieto zmeny využívajú alebo ich dokonca vytvárajú. V Amundi sme tieto sektory a jednotlivé spoločnosti identifikovali a prinášame našim klientom možnosť investovať do takýchto firiem,“ uviedol Miroslav Ovčarik, Country Manager Amundi v SR.

Tematické investovanie je určené pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie zhodnotenie, sú pripravení investovať na minimálne na 7 rokov a akceptovať zvýšené riziko investície, typické pre akciové fondy.

Tržby firiem zameraných na seniorov nadpriemerne rastú

Ľudia vo veku nad 50 rokov disponujú podľa štatistík najväčším bohatstvom, ktoré si chcú náležite užiť. Tento trend je viditeľný vo všetkých vyspelých krajinách, ale aj v ďalších ekonomikách, ako napr. v Číne. Navyše podiel staršej generácie na celkovej populácii neustále rastie. Je preto prirodzené, že tržby a zisky spoločností zameraných na vekovú kategóriu 50+ rastú historicky vyšším tempom, ako je priemerný rast celého trhu. Fond zameraný na tento sektor je CPR Global Silver Age.

Investície do sveta zajtrajška

Prevratné inovácie sú fenoménom, ktorý nie je závislý od ekonomických podmienok či trhových zmien. Ide o zmeny, ktoré sú natoľko revolučné, že sa stávajú bežným štandardom. CPR Global Disruptive Opportunities ponúka možnosť investovať do akcií firiem, ktoré menia pravidlá hry vďaka prevratným inováciám (napr. Google). Tieto firmy definujú nové pracovné postupy, výrobné a komunikačné procesy ovplyvňujúce náš životný štýl a spotrebné návyky. Podľa štatistík rastie ziskovosť firiem, ktoré sú spojené s prevratnými inováciami, až trikrát rýchlejšie oproti trhu. V portfóliu fondu nájdeme akcie firiem, ktorých činnosť je spojená s digitálnymi technológiami, robotizáciou a automatizáciou, zdravotníctvom a obnoviteľnými zdrojmi.

Megatrendy

Megatrend je hnacou silou rozvoja ľudskej činnosti prinášajúci dlhodobé, výrazné zmeny v spoločnosti, v ktorej sa vyvíja. História je plná zmien. Starnutie obyvateľstva, vyľudňovanie vidieka, technologický pokrok či nedostatok zdrojov – to je niekoľko dobre zdokumentovaných príkladov zabehnutých trendov. Medzi hlavné megatrendy, ktoré identifikoval fond CPR Megatrends, patria technická revolúcia, demografické a sociálne zmeny, environmentálne a potravinové výzvy a urbanizácia a ekonomické zmeny.