-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Investičným mágom rýchlo a zadarmo


06.10.2022

Ako by ste nasimulovali historickú výkonnosť portfólia zloženého z akcií a dlhopisov? Že na to nemáte schopnosti? Ukážeme vám, že máte.

Ak by ste počas nasledujúcich 20 rokov investovali svoje úspory do akcií a dlhopisov, s akým výsledkom by ste mohli realisticky počítať? Finanční poradcovia na celom svete sa pri podobných otázkach utiekajú k excelu a skúšajú vytvoriť jednoduché tabuľky, ktoré zobrazia priebeh takejto investície. Aby investičná simulácia nebola príliš prácna, na zjednodušenie predpokladajú, že akcie aj dlhopisy zarobia každý rok rovnaké percento. Akcie viac, dlhopisy o čosi menej.

Je rok 2022 a tvoriť finančné predikcie takýmto spôsobom je v lepšom prípade nedostatočné, v horšom vyslovene zavádzajúce. Akciové trhy nejdú každý rok nahor o rovnaké percento, to isté platí aj o dlhopisoch. Ceny akcií kolíšu, čo excelovské tabuľky nezohľadňujú vôbec. Ako však zohľadniť neistotu, ktorá je s takýmito výkyvmi spojená?

Programovanie alebo platforma

Jednou z možností je zvládnuť nástrahy programovania a vytvoriť si vlastný simulátor. To si však vyžaduje veľkú investíciu – časovú aj intelektuálnu. Skratkou k požadovanému výsledku by mohol byť Portfolio Visualizer, online platforma na investičné a portfóliové analýzy. Stojí za ňou americká analytická firma, jej komunikačným jazykom je teda angličtina. Kto s ňou nemá vážnejší problém, získa cez Portfolio Visualizer zručnosti, ktoré boli donedávna doménou špecialistov.

Na ilustráciu možností a schopností platformy sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku z úvodu. Budú však potrebné ďalšie spresnenia. Investičný horizont ostáva 20 rokov, pri investovaní bude na začiatku jednorazová investícia 1 000 USD (dolár je použitý automaticky, bez možnosti použitia inej meny). Následne, počas nasledujúcich 20 rokov, bude výška pravidelnej mesačnej investície predstavovať 100 USD. V akciách, reprezentovaných akciovým indexom S & P 500, bude 80 % portfólia, zvyšok pôjde do dlhopisového ETF. Portfólio bude rebalansované raz ročne, čo v slovenských podmienkach zodpovedá splneniu časového testu pre daň z príjmov.

Ako sa Portfolio Visualizer dopracuje k výsledku? Uskutoční 1 000 nezávislých simulácií toho, ako by sa hodnota investičného portfólia mohla vyvíjať. Pri každej simulácii sú použité výnosy náhodne vybrané z historicky dostupných. Takýto prístup pri simuláciách dostal označenie Monte Carlo, pretože každá jedna simulácia je výsledok náhody, podobne ako výsledok rulety v kasíne. Tie výsledky, ktoré budú najčastejšie, sú aj najpravdepodobnejšie.

Sprievodca simuláciou

Na úvodnej stránke projektu je potrebné prejsť do časti Monte Carlo Simulation.

  • Typ portfólia (Portfolio Type) ponecháme na predvolenej hodnote (Asset Classes), počiatočná suma investície (Initial Amount) bude 1 000.
  • Pôjde o pravidelné investovanie, do portfólia teda budú postupne vkladané nové príspevky. Parameter Cashflows preto musí mať hodnotu Contribute Fixed Amount Periodically.
  • Výška príspevku bude 100 po celých 20 rokov, počas ktorých bude portfólio investované medzi akcie a dlhopisy v pomere 80 : 20.

Ako vyzerá nastavenie simulátora?

Samotné rozloženie portfólia je potrebné nadefinovať nižšie.

V tejto chvíli nás od výsledku delí jediný klik na tlačidlo Run Simulation.

Portfolio Vizualizer ponúka viacero štatistických spracovaní výsledných údajov vrátane grafického.

  • Najpravdepodobnejšia (mediánová) hodnota portfólia je vyjadrená prostrednou (žltou) čiarou. Jej konečná hodnota (83 600 USD) je približne tá, ktorú možno očakávať s najväčšou pravdepodobnosťou.
  • Jednotlivé čiary vyjadrujú rozdelenie výsledkov jednotlivých simulácií podľa percentilov. Hodnota 10. percentilu (najspodnejšia krivka) na úrovni 50 091 USD znamená, že 90 % simulácií skončilo s takýmto alebo ešte lepším výsledkom. S pravdepodobnosťou 90 % bude teda výsledok aspoň taký ako uvedená suma.
  • Krajné krivky označujú 10. a 90. percentil, ktoré majú hodnotu 50 091 a 142 280 USD. S pravdepodobnosťou 80 % (90 – 10) bude výsledná hodnota investičného portfólia v tomto intervale.

Uvedená simulácia patrí medzi jednoduchšie, na jej zvládnutie stačí pár klikov. Pred pár rokmi by na dosiahnutie podobných výsledkov boli potrebné znalosti programovania, dnes to ide aj bez nich. Ak by vás zaujímalo, ako by sa vaše portfólio správalo, ak by ste k nemu pridali napríklad zlato či ETF fondy investujúce do komodít, od výsledku ste len pár klikov.