-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Investičná fantázia bez hraníc


06.08.2019

Investovanie by určite nemalo byť adrenalínovým športom. Ak by ste však veľmi chceli, vo svete financií nájdete bizarných možností neúrekom. Fantázii sa medze nekladú, ani keď ide o investovanie. Exotické finančné nápady sú už dnes dostupné všetkým investorom, malým i veľkým, stačí si len vybrať.

To však neznamená, že nasledujúce investičné možnosti skutočne stoja za úvahu. Ak sa však o nich budete chcieť dozvedieť viac, zapamätajte si ich krátke skratky v nadpisoch. Na burzách ich nájdete práve za nimi.

NFO: Investovanie s insidermi

Kto vie o firme viac ako ľudia, ktorí ju riadia? Ak sami nakupujú jej akcie, zrejme majú na to dobrý dôvod. Na myšlienke sledovať, v ktorých firmách nakupujú manažéri akcie, je postavený verejne obchodovateľný fond (ETF) Insider Sentiment. Jeho portfólio je rozdelené do stovky rôznych akcií veľkých a stredných firiem, z ktorých každá má rovnakú váhu.

Správca fondu využíva to, že nákupy aj predaje akcií manažérmi musia byť uvádzané v štvrťročných výkazoch, ktoré sú verejne dostupné. Z nich vyberá tie, kde nákupy majú rastúcu tendenciu.

Názov fondu: Insider Sentiment ETF

Ročný výnos za posledné 3 roky: 13,48 %

Ročný výnos za posledných 5 rokov: 9,01 %

ANGL: Padnutí anjeli

Stratégiou fondu Vectors Fallen Angel High Yield Bonds sú tzv. padnutí anjeli, firemné dlhopisy s vysokým úrokom, ktorých hodnota prudko klesla napríklad v dôsledku zhoršenia ratingu. Fond sa orientuje výlučne na dlhopisy vydané v amerických dolároch, medzi jeho investíciami je však aj viacero neamerických emitentov.

Odvaha manažérom fondu nechýba – v portfóliu sa nachádzajú aj dlhopisy s veľmi dlhou lehotou splatnosti. Pre investorov to znamená dodatočné riziko, pretože takéto dlhopisy bývajú veľmi citlivé na zmeny v úrokových sadzbách.

Názov fondu: Vectors Fallen Angel High Yield Bonds  ETF

Ročný výnos za posledné 3 roky: 6,77 %

Ročný výnos za posledných 5 rokov: 6,58 %

SOCL: Len sociálne siete

Global X Social Media ETF je fond, ktorý investuje výlučne do sociálnych médií a sietí. Ako jeden z prvých ETF fondov začal nakupovať akcie Facebooku po debute spoločnosti na burze. Na rozdiel od predchádzajúcich fondov nie je orientovaný výlučne na americký trh, ale výraznejší priestor dáva firmám z Číny, Japonska a Ruska.

Viac ako pätina fondu je investovaná len v dvoch tituloch: vo Facebooku a v Twitteri. Vysoká koncentrácia portfólia spôsobuje, že vývoj jeho hodnoty je značne odlišný od vývoja štandardných indexov.

Názov fondu: Global X Social Media ETF

Ročný výnos za posledné 3 roky: 15,38 %

Ročný výnos za posledných 5 rokov: 12,02 %

MILN: Investícia do mileniálov

Fond X Millenials Thematic ETF postavil svoju stratégiu na výlučne amerických firmách, ktorých podstatná časť príjmov pochádza od mileniálov, ľudí narodených v rokoch 1980 až 2000. Správca fondu vyhľadáva vhodné spoločnosti na základe analýzy spotrebiteľských výdavkov mladej generácie – od odevov cez zábavu, cestovanie, stravovanie až po vzdelávanie a medicínske výdavky.

Z aktuálneho zloženia fondu vyplýva, že jeho správca verí najviac firmám ako Starbucks, Walt Disney, Costco, Facebook či PayPal. Ich kumulatívny podiel na celkovom portfóliu predstavuje približne 15 %.

Názov fondu: Fond X Millenials Thematic ETF

Ročný výnos za posledné 3 roky: 17,49 %

Ročný výnos za posledných 5 rokov: nedostupný údaj (fond vznikol v roku 2016)

SHE: Ženy vo vedení sú plusom

To, že ženy sú lepšími investormi než muži, je fakt. O tom, že spoločnosti, v ktorých majú väčšie zastúpenie, sú lepšími investíciami, sa snaží presvedčiť fond SSGA Gender Diversity Index ETF. Analytici fondu skúmajú tisícku najväčších korporácií v USA a v každej z nich kalkulujú zastúpenie žien v predstavenstve alebo na vyšších riadiacich pozíciách.

Aby sa konkrétna firma dostala aj do portfólia fondu, musí byť na jej čele žena (alebo aspoň v predstavenstve spoločnosti). Z aktuálneho zloženia investičného portfólia vyplýva, že kritériu genderovej rovnosti najviac vyhovujú firmy z finančného sektora.

Názov fondu: SSGA Gender Diversity Index ETF

Ročný výnos za posledné 3 roky: 11,25 %

Ročný výnos za posledných 5 rokov: nedostupný údaj (fond vznikol v roku 2016)