-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Investície s daňovým zvýhodnením: Dlhodobé investičné sporenie (DIS)


04.11.2019

*článok bol aktualizovaný 22. mája 2024 Investície do podielových fondov či firemných dlhopisov podliehajú dani z príjmu, ktorá odkrojí z výnosov 19 %. Zdaneniu výnosov sa nevedia vyhnúť ani termínované vklady a sporiace účty v bankách. Zákon však umožňuje aj bežným investorom využívať niekoľko foriem daňového zvýhodnenia svojich finančných úspor. Jednou z nich, o ktorej by ste mali vedieť, je dlhodobé investičné sporenie.

V rámci Koncepcie rozvoja kapitálového trhu, ktorej snahou je budovať investičné návyky Slovákov, priniesli zákonodarcovia dlhodobé investičné sporenie. Hoci sa považuje za formu súkromnej prípravy na dôchodok, jeho charakteristika umožňuje využiť ho na dlhodobé sporenie na akýkoľvek účel. Zákon definuje niekoľko podmienok, ktoré treba dodržať. Minimálny investičný horizont je 15 rokov a maximálna suma, ktorú môže klient ročne vložiť na dosiahnutie daňovej výhody, je 6 000 eur.

Dlhodobé investičné sporenie si našlo aj svojich kritikov, ktorým sa zdalo nastavenie pridlhé na podporu kapitálového trhu a zároveň prikrátke na produkt zameraný na osobné dôchodkové sporenie. Tomáš Ambra z Národnej banky Slovenska však vo svojej analýze skonštatoval, že táto kritika nie je úplne oprávnená: „Bez ohľadu na to, že v súvislosti s narastajúcim problémom starnutia obyvateľstva je potreba zavedenia osobného dôchodkového sporenia aktuálna a potrebná, ak bolo zámerom vyplývajúcim z Koncepcie rozvoja kapitálového trhu podporiť financovanie reálnej ekonomiky, nastavená dĺžka dlhodobého investičného sporenia môže byť vhodná. Pätnásťročný časový horizont je totiž dostatočný na financovanie rôznych investičných projektov, či už z oblasti nehnuteľností, alebo infraštruktúry, a na Slovensku v súčasnosti nie sú finančné produkty, ktoré by takéto operácie dostatočne podporovali. Práve podpora prostredníctvom daňovej úľavy môže byť dodatočnou motiváciou pre investorov poskytnúť svoje finančné prostriedky na dlhšie časové obdobie bez možnosti predčasného výberu, čo je nevyhnutným predpokladom financovania podnikateľských aktivít priamo prostredníctvom kapitálového trhu.“

 

Dlhodobé investičné sporenie od PARTNERS INVESTMENTS

PARTNERS INVESTMENTS ponúka v rámci služby Riadenie portfólia popri jednorazovom a pravidelnom investovaní aj dlhodobé investičné sporenie. Je určené pre klienta, ktorý chce investovať dlhodobo, formou pravidelných mesačných vkladov na pravidelnej báze. Pri uzatváraní zmluvy si klient stanoví cieľovú sumu, čo je celková očakávaná suma všetkých jeho vkladov. Minimálny investičný horizont je 15 rokov a maximálna suma, ktorú môže klient vložiť ročne, aby získal oslobodenie od dane, je 3 000 eur (čo predstavuje 250 eur mesačne). Minimálna výška pravidelného mesačného vkladu je 50 eur.

 

Podmienky dlhodobého investičného sporenia:

  • Cenné papiere a iné finančné nástroje, ktoré sú súčasťou portfólia, sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu. ETF fondy túto podmienku spĺňajú.
  • Portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie. Vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcii sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii.
  • Maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok, je najviac v sume 3 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.

 

*článok bol aktualizovaný 22. mája 2024