-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ideálne finančné miery sú 10 : 20 : 30 : 40


29.09.2014

Ľudia na Slovensku stále často hazardujú so svojou finančnou stabilitou. Výpadok príjmu či iná nepredvídateľná situácia pritom môže zaskočiť kohokoľvek a jej následky nemusia byť práve príjemné. Pritom stačí osvojiť si základné návyky finančnej disciplíny, myslieť na zadné vrátka a v dobrých časoch sa na prípadné turbulencie vopred pripraviť. Do budúcna sa tak vyhnete nutnosti spoliehať sa na predražené pôžičky či pomoc blízkych. Odborníci z PARTNERS GROUP SK preto pripravili jednoduchú pomôcku. Pamätajte si čísla 10 : 20 : 30 : 40. Sú to vaše ideálne finančné miery.

Ľudia na Slovensku stále často hazardujú so svojou finančnou stabilitou. Výpadok príjmu či iná nepredvídateľná situácia pritom môže zaskočiť kohokoľvek a jej následky nemusia byť práve príjemné. Pritom stačí osvojiť si základné návyky finančnej disciplíny, myslieť na zadné vrátka a v dobrých časoch sa na prípadné turbulencie vopred pripraviť. Do budúcna sa tak vyhnete nutnosti spoliehať sa na predražené pôžičky či pomoc blízkych. Odborníci z PARTNERS GROUP SK preto pripravili jednoduchú pomôcku. Pamätajte si čísla 10 : 20 : 30 : 40. Sú to vaše ideálne finančné miery.

Ideálne finančné miery vychádzajú z optimálneho nastavenia štyroch najdôležitejších atribútov zdravého finančného hospodárenia, ktorými sú tvorba finančnej rezervy, vytváranie dlhodobých aktív, výška úverov a výška finančnej spotreby domácnosti. Aktuálny kvantitatívny prieskum finančného správania Slovákov realizovaný v spolupráci s agentúrou Focus nám ukázal, že vo všetkých týchto oblastiach majú Slováci značné rezervy a ich nastaveniu nevenujú dostatočnú pozornosť. Ide pritom o dodržiavanie jednoduchých a ľahko zapamätateľných zásad.

10 = Finančná rezerva

„10 % z mesačného príjmu jednotlivca či domácnosti by mala byť minimálna suma smerujúca na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy,“ vysvetľuje Tomáš Šipula, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK. „Odporúčame odložiť si časť príjmu hneď po výplate, odložených peňazí sa nedotýkať a míňať iba zvyšok.“ Pravidelným odkladaním desatiny vášho príjmu si viete zabezpečiť finančnú stabilitu domácnosti v prípade vzniku neočakávaných situácií ovplyvňujúcich rodinný rozpočet.

Práve zabezpečenie finančnej rezervy by mal byť primárny cieľ každej domácnosti. Jej optimálna hladina je podľa odborníkov vo výške šiestich mesačných príjmov domácnosti. „Až po jej našetrení by mali ľudia smerovať svoje finančné prostriedky na iné krátkodobé ciele, akými sú dovolenka či nové zariadenie domácnosti. A, samozrejme, ak na svoju rezervu z nejakého dôvodu siahnete, nezabudnite odčerpané prostriedky opäť čo najskôr doplniť do pôvodnej výšky,“ radí T. Šipula.

20 = Dlhodobé aktíva

20 % z príjmov by malo smerovať do vytvárania dlhodobých aktív. „V rámci dlhodobých aktív rozoznávame dva základné piliere. Prvým je ochrana pred výpadkom príjmu formou vhodne nastaveného životného poistenia, čo považujeme za povinnú súčasť ochrany príjmu každého živiteľa rodiny. Vhodne zvolený produkt životného poistenia totiž chráni jednotlivca i jeho blízkych v prípade vzniku závažných nepredvídateľných udalostí, akými sú dlhodobá práceneschopnosť či strata zamestnania. Takéto udalosti majú zvyčajne výrazne negatívny vplyv na životnú úroveň celej domácnosti,“ upozorňuje T. Šipula.

Druhou zložkou tvorby dlhodobých aktív je sporenie na dôchodok. Ak očakávate aj po svojom odchode do penzie určitý životný štandard, je zrejmé, že dôchodok od štátu naň stačiť nebude. Význam prípravy na dôchodok nad rámec povinného dôchodkového zabezpečenia nadobúda v kontexte aktuálne vývoja čoraz väčší význam a treba si uvedomiť, že jeho sila je predovšetkým v čase. Vhodne zvolené riešenie pre dôchodkové zabezpečenie si treba zvoliť čím skôr v produktívnom veku.

30 = Úvery

Výška úverov by v domácnosti nemala presiahnuť 30 % z celkových príjmov. Ide o maximálnu výšku, nie odporúčané percento, presiahnutie tejto hranice už totiž ohrozuje bežný život rodiny a schopnosť financovať akékoľvek iné potreby domácnosti. Ak hovoríme o úveroch, tak máme na mysli predovšetkým úvery spojené s financovaním bývania.„Pokiaľ ide o spotrebné úvery, nákup na splátky či nebankové pôžičky, ich podiel na výdavkoch domácnosti by mal byť vo výške 0 %! Týchto úverov sa treba snažiť čo najskôr zbaviť a nezadlžovať sa ďalej,“ upozorňuje T. Šipula.

40 = Spotreba

Bežná finančná spotreba domácnosti, zahŕňajúca výdavky na stravu, cestovanie či voľný čas, by mala byť na úrovni maximálne 40 % z mesačných príjmov rodiny. Najefektívnejším spôsobom, ako si udržať túto hladinu, je presne plánovať svoje mesačné výdavky, ich výšku si zapisovať a pravidelne kontrolovať. Ak v priebehu mesiaca zistíte, že ste prekročili svoj plán, zvyšok výdavkov zregulujte tak, aby ste na konci mesiaca neboli v strate. Pri každej položke vašich nákupov sa pokúste zamyslieť nad nutnosťou jej kúpy, budete prekvapení, koľko sa vám vďaka tomu podarí ušetriť. Práve zníženie bežnej spotreby je mnohokrát kľúčom k zabezpečeniu zdravšej finančnej kondície domácnosti.