-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých


23.04.2015

Hypotéka pre mladých je hypotekárny úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky. Tento typ úveru sa poskytuje v súlade so Zákonom o bankách a je určený pre tých, ktorí splnia podmienky potrebné na získanie štátneho príspevku pre mladých, ktorého výška sa každý rok určuje zákonom o štátnom rozpočte. Pre rok 2015 je štátny príspevok pre mladých vo výške 3 %,pričom 2 % poskytne žiadateľovi štát a 1 % prispieva banka.

Hypotéka pre mladých je hypotekárny úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky. Tento typ úveru sa poskytuje v súlade so Zákonom o bankách a je určený pre tých, ktorí splnia podmienky potrebné na získanie štátneho príspevku pre mladých, ktorého výška sa každý rok určuje zákonom o štátnom rozpočte. Pre rok 2015 je štátny príspevok pre mladých vo výške 3 %,pričom 2 % poskytne žiadateľovi štát a 1 % prispieva banka.

Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje len na prvých 5 rokov trvania hypotekárneho úveru a na jeho získanie je potrebné splniť viacero podmienok.

Jednou z nich je vek žiadateľa, ktorý musí byť v deň podania žiadosti od 18 do 35 rokov (žiadosť o hypotekárny úver musí byť bankou spracovaná najneskôr deň pred dosiahnutím veku 35 rokov). To platí aj v prípade, že do úverového vzťahu vstupujú viacerí žiadatelia. Ďalšou podmienkou je príjem neprevyšujúci stanovený strop. Od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 je podmienkou získania štátneho príspevku pre mladých priemerný hrubý mesačný príjem za rok 2014 vo výške 1193,40 €.V prípade dvoch žiadateľov (napr. manželov) nesmie príjem presiahnuť hranicu 2386,80 €. To môže byť výhoda, ak má jeden zo žiadateľov vyšší príjem ako je stanovená maximálna príjmová hranica.

Štátnu dotáciu k úrokovej sadzbe môže žiadateľ získať najviac na sumu 50 000 € a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru, ktorá prekračuje niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Niektoré banky na trhu ponúkajú príspevok banky vo výške 1% na celú výšku hypotekárneho úveru pre mladých, aj nad sumu 50.000 €.

Pri hypotéke pre mladých treba mať na pamäti, že je potrebné dodržať účel, na ktorý bola poskytnutá. Účelom pri takomto úvere môže byť nadobudnutie, výstavba, zmena alebo rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti. Nie je ju teda možné použiť na kúpu pozemku alebo na konsolidáciu iných úverov. Nárok na štátny príspevok klientovi vzniká po zápise záložného práva na list vlastníctva a po vydokladovaní účelu, na ktorý sa hypotekárny úver poskytol. Vyplácanie štátneho príspevku býva posunuté o 2 mesiace po vzniku nároku na tento príspevok.

Jednou z výhod tohto typu úveru je okrem zníženej úrokovej sadzby, či možnosti odkladu splátok istiny aj možnosť v priebehu prvých 5 rokov od priznania štátneho príspevku pre mladých kedykoľvek vložiť mimoriadnu splátku v neobmedzenej výške a bez poplatku. Pokiaľ by sa hypotekárny úver pre mladých splatil do štyroch rokov od podpisu úverovej zmluvy, klient je povinný vrátiť celý štátny príspevok, ktorý mu bol vyplatený.