-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

HOVORÍTE DOMA O SPOLOČNÝCH PENIAZOCH? AK NIE, ZAČNITE. VYHNETE SA TAK NAJČASTEJŠÍM HÁDKAM


19.07.2021

Štatistiky hovoria, že až 90 % konfliktov v domácnosti vzniká kvôli peniazom. Dôvodom je nesprávne nastavenie spoločného financovania partnerov. Spoločné peniaze sa totiž netýkajú iba manželských párov, ale všetkých partnerov žijúcich v jednej domácnosti. „Ak partneri riešia financie za pochodu, nastáva chaos,“ upozorňuje Michal Kozák, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK. V otázkach peňazí odporúča nastaviť pravidlá a podiel na spoločnom financovaní ešte pred svadbou. „Ak by sa vzťah z nejakého dôvodu rozpadol, každý vie, na čo bude mať nárok,“ dopĺňa.

KEDY NASTOLIŤ OTÁZKU SPOLOČNÝCH FINANCIÍ?

Vhodná chvíľa závisí od samotného páru a jeho zvykov. Niektorí majú spoločnú kasu takmer okamžite, iní si zachovávajú samostatnosť aj po niekoľkých rokoch spolužitia. „Záchytným bodom bývajú veľké spoločné životné ciele ako svadba, dieťa alebo auto,“ vysvetľuje Michal Kozák. Najčastejším a zároveň aj najnákladnejším cieľom je však zabezpečenie spoločného bývania. Dôležitý pritom podľa odborníka nie je ani tak termín kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, ale moment, keď sa pár rozhodne pre hypotéku na bývanie. Vtedy partneri začínajú s výpočtom úverového rámca, teda maximálnej možnej výšky úveru, ktorú im banka poskytne. To si vyžaduje dôkladnú revíziu výdavkov a overenie, či im peniaze budú stačiť na splátky úveru. „Od tejto chvíle odporúča klientom, aby sa pozerali na financie spoločne a držali sa pravidla ideálnych finančných mier 10 : 20 : 30 : 40, teda 10 % z mesačného príjmu do rezervy, 20 % na zabezpečenie do budúcnosti, maximálne 30 % na úvery a splátky a 40 % vyčlenených na bežnú spotrebu. Platí, že nasporená suma na zabezpečenie spoločného bývania je výrazne vyššia, ak sa na cieľ partneri pripravujú vopred. Preto je dôležité hovoriť o spoločnom bývaní oveľa skôr ako pred podpisom kúpnej zmluvy,“ dodáva.

PRED SVADBOU: SPOLOČNÝ ÚČET AKO DOBRÝ TEST

Spoločný účet pred svadbou nie je podľa Michala Kozáka vôbec zlý nápad. Pomôže partnerom ujasniť si spoločné smerovanie a finančné plány. Nejde pritom o žiadne obmedzovanie sa, môžu si totiž stále ponechať svoje bežné účty a založiť si jeden spoločný, z ktorého budú hradiť spoločné výdavky a sporiť si na spoločné ciele. „Jednotné pravidlá pri spoločnom účte neexistujú, pár sa len musí dohodnúť, na aké účely je spoločný účet zriadený a ako s peniazmi bude hospodáriť. Spravovanie je pritom veľmi jednoduché. Ako prvé by si mali stanoviť mesačnú sumu, ktorou bude každý na účet prispievať, nastaviť si trvalé príkazy na hradenie fixných výdavkov, ako sú nájom, internet, TV či iné. Riešením je tiež, ak partneri určia jedného spomedzi nich ako zodpovednú osobu, ktorá kontroluje pohyby na účte,“ radí odborník.

PO SVADBE: SPOLOČNÝ ÚČET NIE JE PODMIENKOU 

„Mám klientov, ktorí majú prehľad o príjmoch a výdavkoch partnera, ale nemajú spoločný účet. Poznám tiež manželské páry, ktoré si určia domáceho financmajstra a ten má na starosti všetky účty a prehľad o peniazoch,“ tvrdí Michal Kozák. Spoločný účet v manželstve teda nie je nevyhnutnou podmienkou. „Oddelené účty v manželstve nie sú prejavom nedôvery, ale skôr zvykom nadobudnutým počas dlhoročného fungovania páru. Ak to partnerom takto vyhovuje, je to v poriadku,“ myslí si. Zároveň však dodáva, že spoločný účet poskytuje lepší prehľad o príjmoch a výdavkoch v domácnosti, ale aj lepšiu záruku, že manželia dosiahnu v stanovenom čase dlhodobé finančné ciele, a teda budú sa vedieť dôslednejšie pripraviť napríklad na kúpu auta, finančne náročnejšiu dovolenku alebo aj na príchod dieťaťa.

SPOLOČNÉ FINANCIE POČAS KRÍZY

Mnohé páry zažívajú aktuálne v spoločných financiách skúšku ohňom. Súvisí s vplyvmi koronakrízy, keď jeden z partnerov prišiel o časť príjmov alebo dokonca stratil zamestnanie. Ako postupovať pri spoločnom financovaní domácnosti v krízových prípadoch? Domácnosti by si mali vytvárať rezervy práve na takéto neočakávané situácie. Z rezervy tiež vedia čerpať napríklad aj počas rodičovskej dovolenky, keď má domácnosť rovnako znížený príjem. „Ak pár nemá vytvorené rezervy, je potrebné spísať nevyhnutné výdavky a dohodnúť sa s partnerom, ktorému príjem ostal zachovaný, že preberie finančnú zodpovednosť a bude dočasne hradiť väčšinu záväzkov,“ odporúča odborník.

POZOR NA CHAOS

Ak partneri nemajú jasne stanovené pravidlá a dohody vo financiách, nastáva chaos. „Najdôležitejšia vec vo vzťahu všeobecne a aj vo vzťahu k peniazom je otvorená komunikácia,“ upozorňuje Michal Kozák. Hovoriť by mali pritom o všetkých výdavkoch, spoločných dlhodobých cieľoch, korigovať ich, prehodnocovať, ale najmä kontrolovať, či sú na správnej ceste k ich naplneniu. „S peniazmi viete dobre narábať aj cez kvalitne nastavený finančný plán, ktorý vypracuje odborník. Ten vám zároveň poradí aj vysvetlí, ktoré zmluvy by mali byť uzatvorené na muža, ktoré na ženu a ktoré na oboch partnerov. Rovnako vie navrhnúť správne nastavenie hypotéky, sporenia, životného poistenia či rezervy s ohľadom na všetky finančné ciele, ktoré počas svojho života riešia,“ dodáva.

---------------------------------------------

SPOLOČNÉ FINANCIE V PIATICH KROKOCH

  1. Spoznajte vzájomne svoje príjmy, výdavky, zostatky na účtoch aj záväzky pri úveroch.
  2. Stanovte si, ktoré výdavky sú spoločné a aký podiel na nich každý z vás má.
  3. Dohodnite sa, akým spôsobom sa budú spoločné výdavky hradiť. Partneri sa môžu napríklad striedať v platení, alebo sa každý mesiac skladať rovným dielom, prípadne si rozdeliť, kto zaplatí ktoré výdavky (jeden platí nájom, druhý platí energie, internet a TV...).
  4. Začnite vytvárať dostupné rezervy vo výške 6-násobku spoločného príjmu.
  5. Plánujte spoločne krátkodobé aj dlhodobé ciele, ale aj väčšie výdavky vždy vopred. Hovoríme napríklad o kúpe bytu, auta, svadbe, dovolenke, príprave na dieťa.