-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Hospodárska kríza zdvihla varovný prst a preveruje finančné zdravie ľudí


11.03.2010

Výsledky finančnej spoločnosti Partners Group Sk naznačujú zmeny vo finančnom správaní ľudí. K lepšiemu.

Výsledky finančnej spoločnosti Partners Group Sk naznačujú zmeny vo finančnom správaní ľudí. K lepšiemu.

Finanční sprostredkovatelia Partners Group SK uzatvorili v minulom roku 45 890 zmlúv, medziročne je to nárast o viac ako 7,5 percenta. Ku koncu roka 2009 dosiahol počet klientov, ktorí využívajú privátne finančné služby spoločnosti, počet 55 tisíc.

Dobré výsledky v náročnom roku

V roku 2009 dosiahla spoločnosť Partners Group SK celkové tržby 12,5 mil. eur. Viac než tisíc finančných sprostredkovateľov spoločnosti uzavrelo vlani s klientmi takmer 46 tisíc zmlúv. „V roku krízy považujeme tento výsledok za veľmi dobrý. Podľa našich informácií trh medziročne klesal, my sme dokázali zvýšiť počet uzatvorených zmlúv. Hodnotíme teda naše pôsobenie pozitívne a máme dôvod na spokojnosť", hodnotí uplynulý rok generálny riaditeľ Partners Group SK Bohuslav Benedek.

Kríza ukázala ľuďom význam finančnej rezervy

Rok 2009 bol rokom rýchlo rastúcej nezamestnanosti, platy zamestnancov nerástli. Rodinné rozpočty boli a stále sú preverované tak intenzívne, ako už roky neboli. Po rokoch nadštandardného hospodárskeho rastu spojeného s rastom nominálnych i reálnych príjmov sú ľudia konfrontovaní so silný tlakom na osobné financie. „Naša spoločnosť sa od začiatku svojho pôsobenia na trhu zamerala na vytváranie dostatočných osobných finančných rezerv svojich klientov. Našim klientom sme vytvorili úspory vo výške viac ako 113,5 mil. eur. Hospodárska kríza uštedrila mnohým ľuďom lekciu a je tak i významným poučením," upresňuje Bohuslav Benedek. Podľa skúseností sprostredkovateľov spoločnosti dnes ľudia oveľa ochotnejšie pristúpia na finančný plán, ktorý urobí poriadok medzi ich príjmami, zadlžením, ochranou majetku a finančnou rezervou. „Klienti sú vo všeobecnosti finančne zodpovednejší a zaujímajú sa viac o kvalitné finančné produkty. My sme našim klientom ušetrili na poplatkoch viac ako 6,6 mil. eur. To je pridaná hodnota, ktorú mnohí ocenili", hovorí Bohuslav Benedek.

Záujem o bývanie sa zvyšuje

Partners Group SK dosiahla v minulom roku predpis poistného viac 10 mil. eur. V minulom roku sa zvýšil objem jednorazových investícií klientov, dosiahol sumu 54,5 mil. eur. Sprostredkovatelia spoločnosti zaznamenali zvýšený záujem klientov riešiť otázku bývania. Dokazuje to objem poskytnutých úverov na bývanie, ktorý v roku 2009 dosiahol 102,2 mil. eur, ako aj výška cieľovej sumy na stavebnom sporení, 33,8 mil. eur. Ekonomická situácia a jej dosahy na rodinné rozpočty sa podpísali na cieľovej sume pravidelného sporenia, ktorá dosiahla objem 32,4 mil. eur.

Vyhliadky pre ďalšie obdobie

Rok 2010 by mal podľa analytikov priniesť otočenie ekonomiky do rastových čísiel, no aj naďalej mierne zvyšovanie nezamestnanosti. Hospodársky rast v eurozóne stabilizuje odbyt mnohých našich spoločností a prinesie nové príležitosti. „Predpokladáme mierny hospodársky rast. Mnohí ľudia opätovne získajú finančnú istotu i rast príjmu", hovorí generálny riaditeľ Partners Group SK, ktorá má do ďalšieho obdobia veľké vyhliadky. „V krízovom roku sme priniesli viacero noviniek v rámci náboru a vzdelávania našich sprostredkovateľov i systémových služieb pre našich klientov. Máme veľký záujem o zdravé zvyšovanie počtu spolupracovníkov a aktuálna situácia na trhu práce vytvára podmienky túto ambíciu napĺňať. Predpokladám, že tvrdá práca v krízovom roku sa počas ekonomického rastu prejaví dvojnásobne," uzatvára Bohuslav Benedek.