-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Generali a PARTNERS GROUP SK prinášajú najnovšie výhody aj pre staršie zmluvy


06.04.2018

Poisťovňa Generali a PARTNERS GROUP SK vám prinášajú novinku, ktorá vás určite poteší – poskytne vám možnosť rovnakého krytia, aké majú tí klienti, ktorí vstupujú do poistenia dnes.

Poisťovňa Generali a PARTNERS GROUP SK vám prinášajú novinku, ktorá vás určite poteší – poskytne vám možnosť rovnakého krytia, aké majú tí klienti, ktorí vstupujú do poistenia dnes.

Poisťovňa vylepší zmluvy hneď v dvoch krokoch. Takzvaným verejným prísľubom a tiež možnosťou aktualizácie poistenia na maximum.

Verejný prísľub

Vďaka verejnému prísľubu sa vám poistné krytia rozšíria automaticky a zadarmo! Poisťovňa Generali tak po novom vám, ktorí máte v poisťovni dohodnuté poistenie Allegro a Allegro Premium, poskytne poistné plnenie aj v prípade úrazu následkom mikrospánku, nevoľnosti, zjavným precenením vlastných telesných síl, prípadne nedbalosťou poisteného.

Poistení budete mať kryté aj úmrtie (platí pre riziká smrť s konštantnou poistnou sumou, smrť s klesajúcou poistnou sumou, investičné životné poistenie) následkom jadrového žiarenia, manipulácie so zbraňou, rovnako tak úmrtie v lietadle či také, ktoré sa stane pri horolezectve, zoskoku padákom alebo pri potápaní. Kryté budú aj poistné udalosti v súvislosti s terorizmom či konaním pod vplyvom alkoholu. Ak sa stanete členom špeciálnych policajných či vojenských zásahových jednotiek alebo záchranných tímov pri práci počas zásahu alebo cvičenia poistná udalosť, poistka vám bude po novom kryť aj takúto situáciu.

Poistenie pokryje tiež hospitalizáciu v dôsledku tehotenstva a pôrodu počas celého obdobia hospitalizácie. Vylepšených je aj 22 definícií diagnóz závažných ochorení (chronická lymfatická leukémia, skoršie štádium kliešťovej encefalitídy...), takže poistné plnenie dostanete aj v takýchto prípadoch. Poistné plnenie sa bude poskytovať aj pri poistných udalostiach v prípade poistenia invalidity nad 70 % (s výplatou poistnej sumy aj s výplatou dôchodku) v dôsledku duševnej poruchy alebo poruchy správania.

Aktualizácia poistenia na maximum

Pri aktualizácii poistenia na maximum v produkte Allegro Premium sa poistenie v starších zmluvách Allegro Premium dostane na úroveň najnovších rizík. Aktualizácia poistenia na maximum sa na zmluve neudeje automaticky, musíte o ňu aktívne požiadať a tieto zmeny môžu mať vplyv na výšku poistného v závislosti od rozsahu aktualizácií.

Zmenu pôvodného rizika na najnovšiu verziu ponúka poisťovňa za zvýhodnených podmienok. Znamená to, že takáto zmena bude cenovo výhodnejšia, ako keby ste si staré riziko odpoistili a dopoistili ho nanovo. Čakacia lehota sa vždy uplatňuje len na nové krytia. Rovnako tak ocenenie zdravotného stavu sa bude robiť len na nové krytia.

Pri aktualizácii na maximum si môžete rozšíriť krytie o tri nové diagnózy závažných ochorení – rakovinu in situ, angioplastiku a non-Q infarkt myokardu. Rozšírením krytia sa zároveň zvýši hranica maximálneho plnenia až do 160 % z dohodnutej poistnej sumy.

Pri poistení trvalých následkov si tiež viete vylepšiť progresiu, čo znamená vyššie plnenie. Napríklad pri trvalom následku 30 % a poistnej sume 10 000 eur by ste v staršom poistení dostali 3 000 eur. Po aktualizovaní na najnovšiu verziu by plnenie bolo až 6 000 eur.

Pri aktualizácii si môžete tiež rozšíriť PN o krytie počas tehotenstva. Krytie invalidity sa dá rozšíriť o duševné choroby a poruchy správania. To sa týka tak oslobodenia od platenia, ako aj invalidity s výplatou poistnej sumy a invalidity s výplatou mesačného dôchodku či hypopoistenia.