-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Garantované dôchodkové fondy


07.11.2018

Volajú sa garantované dôchodkové fondy. Už ich názov naznačuje, že o investície v nich by sa sporitelia v druhom pilieri nemali obávať. Keď začiatkom tohto roka začali prudko padať akciové trhy po celom svete, pocítili to aj dôchodkové fondy.

Presne pred päť a pol rokom sa začal historicky najväčší presun dôchodkových úspor Slovákov. Miliardy eur, ktoré si sporitelia v druhom pilieri dovtedy nasporili, sa koncom apríla 2013 previedli do fondov s prívlastkom „garantované“. Výsledok presunu, ktorý nariadili politici, je citeľný dodnes: približne štyri pätiny všetkých sporiteľov má svoje dlhodobé úspory vo fondoch, ktoré môžu garantovať nanajvýš nízky výnos. Občasne aj stratu.

 

Mylná predstava

Keď začiatkom tohto roka začali prudko padať akciové trhy po celom svete, pocítili to aj dôchodkové fondy. Médiá so zvýšenou intenzitou pripomínali, že akciovým trhom sa darilo dobre až príliš dlho a finančným expertom v súvislosti s druhým pilierom kládli zásadnú otázku: Nebolo by rozumnejšie v takejto chaotickej a neistej situácii prestúpiť do garantovaných fondov?

Takto sformulovaná otázka je viac ako výzvou na odpoveď. Prezrádza aj dôležitú informáciu o tom, kto ju položí. V tomto prípade to je presvedčenie, že garantované fondy v druhom pilieri sú proti nepriaznivým výkyvom na finančných trhoch dokonale imúnne, a ak nedokážu zarobiť, aspoň neprerobia. Ruku na srdce: myslíte ste si to aj vy? Ak áno, mýlite sa.

Stačí sa pozrieť na to, ako sa garantovaným dôchodkovým fondom darí dnes, približne dva mesiace pred koncom roka. Každá zo šiestich dôchodkových správcovských spoločností spravuje jeden takýto fond, je to povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona. A každý z týchto fondov je od začiatku roka v mínuse. Je takmer isté, že tento obrázok sa v nasledujúcich pár týždňoch zásadne nezmení.

 

Názov DSS

Názov garantovaného dôchodkového fondu

Výnos od začiatku roka*

DSS Poštovej banky

Stabilita

–2,13 %

VÚB Generali

Klasik

–1,21 %

Aegon

Solid

–0,11 %

Allianz

Garant

–0,07 %

AXA

Dlhopisový

–0,43 %

NN

Tradícia

–0,75 %

*Stav k 16. 10. 2018. Zdroj: http://druhypilier.sme.sk/typ_fondov?typ=6

Je takáto situácia vôbec možná? To záleží na tom, ako si predstavujete „garantovanú“ investíciu. Dobrou správou je, že s investovaním v garantovaných dôchodkových fondoch je skutočne spojená garancia toho, že sporitelia v nich neprerobia. Zlou správou je to, ako táto garancia funguje.

 

Princíp garancií

Zjednodušene: ak si na dôchodok sporíte v garantovaných fondoch, hodnota vašich úspor môže kedykoľvek poklesnúť. Môže dokonca klesať aj niekoľko rokov po sebe. Správcovia garantovaných fondov však musia zabezpečiť to, že o desať rokov budete mať na svojom účtu aspoň toľko peňazí, koľko máte dnes (i keby ste k nim počas nasledujúcich rokov neprispeli ani jediným centom).

Väčšina sporiteľov o tejto podobe garancie nemá ani tušenia. Podvedome sa spoliehajú na označenie fondu, ktorý interpretujú ako záruku toho, že na výkyvoch finančných trhoch nestratia. Aj konzervatívne investovanie do bezpečných cenných papierov je však spojené s rizikom straty. Používanie slova „garancia“ môže preto znieť ako zavádzanie. Druhý pilier má však s garantovanými fondmi vážnejší problém.

 

Vážne problémy

Tým najpálčivejším je fakt, že po zásahu politikov v roku 2013 ostala v najkonzervatívnejších dôchodkových fondoch prevažná väčšina sporiteľov. Určite sa medzi nimi nájdu takí, ktorí sa vo finančných otázkach skutočne vyznajú a akceptujú minimálne výnosy a občasné straty zámerne. Či už vzhľadom na vyšší vek, alebo výraznú averziu k výkyvom, ktoré sú v ostatných typoch dôchodkových fondov vyššie.

Takýchto sporiteľov je však len zlomok. Prevažná časť Slovákov si v garantovaných fondoch sporí na budúci dôchodok len preto, že sami nevyvinuli úsilie urobiť zmenu. Začiatkom roka 2013 každý správca dôchodkových fondov v druhom pilieri posielal klientom nielen informáciu o nových legislatívnych zmenách, ale i návratku, ktorú mali vyplniť a tí, ktorí v konzervatívnych fondoch s prívlastkom „garantované“ investovať nechceli. Pre nich to znamenalo návratku s osobnými údajmi nielen vyplniť, ale i merať cestu na poštu a zaslať ju.

Zotrvanie v garantovaných fondoch nesie aj ďalšie, menej viditeľné riziko. Úlohou konzervatívnych typov investícií, na ktoré sa tieto fondy povinne orientujú, nie je úspory zhodnocovať. Ich cieľom je uchovať (konzervovať) ich kúpnu silu na súčasnej úrovni. Sto eur investovaných do konzervatívnych fondov by teda malo zabezpečiť, že aj o niekoľko rokov si ich majiteľ bude môcť kúpiť presne to, čo za rovnakú sumu dnes. Takýto zámer nemusí vždy vyjsť – polovica garantovaných fondov v druhom pilieri dosiahla v posledných rokoch celkové výnosy nižšie ako rast inflácie.