-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Garantované: nižší výnos!


28.11.2013

Ak by nasledujúci text mal ambíciu upútať pozornosť čitateľov za každú cenu, mohol by mať titulok „Finančná kríza si o mesiac vyberie ďalšie obete“. O kríze už dnes hovorí len málokto, no i tak by bombastický headline nebol zavádzajúci. A pokiaľ nemáte vyriešenú otázku svojho životného poistenia, mohol by byť aj o vás.

Ak by nasledujúci text mal ambíciu upútať pozornosť čitateľov za každú cenu, mohol by mať titulok „Finančná kríza si o mesiac vyberie ďalšie obete“. O kríze už dnes hovorí len málokto, no i tak by bombastický headline nebol zavádzajúci. A pokiaľ nemáte vyriešenú otázku svojho životného poistenia, mohol by byť aj o vás.  

Dôvodom presného časovania v spomínanom titulku nie je žiadna mystická schopnosť predpovedať budúcnosť. Jej vysvetlenie je oveľa prozaickejšie – opatrenie Národnej banky Slovenska (NBS) o maximálnej výške technickej úrokovej miery. Dokument, na prečítanie ktorého by ste aj pri veľmi pomalom čítaní nepotrebovali viac ako desať sekúnd, podstatným spôsobom zmení pravidlá v oblasti životného poistenia. Teda aspoň u tých produktov, pri ktorých je technická úroková miera jedným z hlavných parametrov – u kapitálových životných poistení.

O produktoch z tejto kategórie sa diskutuje podobne ako o úspechoch slovenskej hokejovej reprezentácie – buď v superlatívoch, alebo s veľkým pohŕdaním. Keď finančná kríza pred niekoľkými rokmi otriasla trhmi po celom svete, bolo kapitálové životné poistenie interpretované ako optimálny spôsob poistenia sa a sporenia bez rizika strát, dokonca s garantovaným výnosom. No stačilo len pár zím a nič z toho už vraj neplatí. Ako sa v tom vyznať?

 

Garancia od začiatku


Kapitálové životné poistenie je – už podľa svojho názvu – poistným produktom. Pri jeho uzatváraní je prísľub poisťovne, že v prípade smrti vyplatí svojmu klientovi dohodnutú sumu. Bez ohľadu na to, či k takémuto niečomu dôjde po 15 alebo 30 rokoch (v závislosti od trvania poistnej zmluvy) alebo bude poistenec nažive aj po dohodnutom období poistenia.

Podstatným znakom kapitálového životného poistenia je, že jeho majiteľ vopred vie, s akou sumou môže v prípade smrti alebo po skončení poistenia počítať. Garantom jej výplaty je samotná poisťovňa, ktorá počas trvania zmluvného vzťahu inkasuje poistné a investuje ho tak, aby jej garancia nebola len prázdnym sľubom. Z pohľadu poisťovne je isté, že k výplate garantovanej sumy raz dôjde, preto pri investovaní vo veľkom spoliehajú na cenné papiere, pri ktorých je riziko straty minimálne – zvyčajne štátne dlhopisy. Výška garantovaného výnosu nezáleží na schopnosti poisťovne zhodnotiť peniaze od svojich klientov – prostredníctvom stanovovania maximálnej technickej úrokovej miery ju reguluje štát. Tradičným (a dôveryhodným) vysvetlením, prečo tomu tak je, je snaha štátu zabezpečiť, aby životné poisťovne boli solventné a mali tak finančné prostriedky na to, aby prisľúbené poistné plnenia mali skutočne z čoho vyplácať.

Stručné vysvetlenie princípu fungovania kapitálového životného poistenia v jeho základnej podobe by už malo stačiť na pochopenie toho, čo bude znamenať zníženie maximálnej technickej úrokovej miery od začiatku budúceho roka z 2,5 % na 1,9 %. Ak si niekto bude chcieť po januári dohodnúť rovnako vysoké poistné plnenie, pri nižšom percente ho za inak nezmenených okolností vyjde drahšie. Podobne ako pri sporení – nasporiť si napríklad 30-tisíc eur počas dvoch desiatok rokov si vyžaduje väčšie uskromnenie pri sadzbe 1,9 % ako pri 2,5 %.

 

Zmeny len v nových zmluvách


Základnú matematiku v pozadí kapitálového životného poistenia by mali ovládať najmä tí, ktorí o tomto produkte ešte len uvažujú. Opatrenie NBS, ktorým sa znižuje „garantované“ úročenie v tomto produkte, sa nijako nedotkne tých, ktorí už takýto produkt majú, no s vyššou technickou úrokovou mierou. Pokiaľ niekto uzatvoril takéto poistenie už pred rokmi a poisťovňa mu v ňom garantovala viac ako šesťpercentnú sadzbu (aj také časy boli), môže správy o jej zmenách s prehľadom ignorovať.

Nič z fungovania mechanizmu kapitálového životného poistenia zatiaľ nevysvetľuje, prečo by budúci majitelia tejto formy poistnej ochrany mali byť považovaní za obete finančnej krízy. Znižovanie technickej úrokovej miery je priamym dôsledkom agresívnych menových politík, s ktorými vytiahli do boja s dôsledkami finančnej krízy centrálne banky po celom svete. Ich uvoľnená politika, o ktorej sa často nehovorí inak ako o „tlačení peňazí“, spôsobuje pokles úrokových sadzieb a tým aj výnosov z cenných papierov, do ktorých životné poisťovne masívne investujú. Žiadny zákon im síce explicitne nezakazuje investovať peniaze aj do iných nástrojov ako bezpečných dlhopisov, no bežný pohľad do výročných správ ktorejkoľvek životnej poisťovne ukáže, že dlhové cenné papiere sú v investičných portfóliách dominantné.

Hoci tento text skloňuje v súvislosti s kapitálovým životným poistením technickú úrokovú mieru, neznamená to, že ide o produkty určené pre záujemcov o zhodnocovanie svojich úspor. Ich primárnou úlohou je zabezpečenie poistnej ochrany pre prípad smrti, nie konkurencia podielovým fondom alebo iným investičným manažérom v snahe dosiahnuť čo najvyššie výnosy. Na slovenskom internete nie je problém natrafiť na kalkulácie porovnávajúce „výnosy“ pri sporení v niektorom z podielových fondov a tými, ktoré „garantuje“ životná poisťovňa. Ide však o porovnávanie hrušiek s jablkami, smartfónov iPhone s vysávačmi Eta. Navyše, nejde ani o jediné možné spojenie poistnej ochrany a tvorby finančných úspor, v poisťovníctve možno nájsť desiatky ďalších variácií. Nie každý klient životnej poisťovne je prototyp finančného konzervatívca, aký po kapitálovom životnom poistení s explicitnou garanciou výnosu zvyčajne siaha.