-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančných sprostredkovateľov čakajú zmeny


03.11.2017

Novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska prináša viaceré zmeny aj v oblasti finančného sprostredkovania. Od finančných sprostredkovateľov sa bude vyžadovať väčšia odborná spôsobilosť či transparentnejšie informovanie o odmenách.

Novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska prináša viaceré zmeny aj v oblasti finančného sprostredkovania. Od finančných sprostredkovateľov sa bude vyžadovať väčšia odborná spôsobilosť či transparentnejšie informovanie o odmenách.

 

Do legislatívy sa zavádza najmä eurosmernica o distribúcii poistenia, ktorá nahradila smernicu o sprostredkovaní poistenia. Zavádza sa tiež elektronická evidencia osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávania, odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom. Zoznam týchto osôb vedie Národná banka Slovenska (NBS).

Zmeny, ktoré prinesie novela, sa týkajú najmä nárokov na odbornú spôsobilosť, zavedenia podrobnejších pravidiel výkonu činnosti finančného sprostredkovania či osobitnej regulácie investičných produktov založených na poistení. Zavádza sa aj regulácia krížového predaja produktov, podrobnejšej úpravy cezhraničných služieb a sprísnenie udeľovania sankcií. Klienti by mali byť lepšie informovaní o odmenách finančných agentov, ako aj o tom, s ktorými finančnými inštitúciami spolupracujú. "Vzhľadom na to, že finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s finančnou inštitúciou alebo navrhovateľom, nie je možné, aby v súvislosti s výkonom svojej činnosti prijímal peňažné plnenie od inej osoby, ako je finančná inštitúcia alebo navrhovateľ," vysvetlil rezort financií.

Novela upravuje skutočnosť, že pri poskytovaní finančného sprostredkovania musí byť klient písomne informovaný o výške každého peňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie. Právna norma má zvýšiť aj transparentnosť informovania potenciálneho klienta tým, že finančný agent bude musieť bez požiadania klienta oznámiť obchodné mená finančných inštitúcií, ktoré zastupuje.

Finanční poradcovia a agenti nebudú musieť NBS predkladať výpis z Obchodného registra. Využívať sa na to majú elektronické prostriedky.