-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančný plán nie je len popísaný papier


25.08.2016

Predstavte si, že nasledujúci víkend sa rozhodnete stráviť v Prahe. Aby ste sa vyhli preplneným cestám na konci týždňa, rozhodnete sa pre cestu vlakom. Na železničnej stanici nasadnete do náhodne vybraného vagóna. Znie to ako nezmysel? Áno, pretože to je naozaj naivná predstava. Ale len pri cestovaní. Keď ide o naše peniaze, mnohí sa správame presne takto.

Predstavte si, že nasledujúci víkend sa rozhodnete stráviť v Prahe. Aby ste sa vyhli preplneným cestám na konci týždňa, rozhodnete sa pre cestu vlakom. Na železničnej stanici nasadnete do náhodne vybraného vagóna. Znie to ako nezmysel? Áno, pretože to je naozaj naivná predstava. Ale len pri cestovaní. Keď ide o naše peniaze, mnohí sa správame presne takto.

Čisto teoreticky: je možné, že ak by ste nasadli aj do náhodne vybraného vlaku, do svojho cieľa by ste sa skutočne dostali. Bolo by to možné, no nie pravdepodobné. Niet človeka, ktorý by si pred cestou nepreštudoval najdôležitejšie informácie. Vydať sa naslepo nenapadne nikomu.

Keď však príde na peniaze, tu už podobnú prezieravosť veľmi neprejavujeme. Možno nemáme problém pomenovať najdôležitejšie ciele – finančné zabezpečenie v dôchodku, nová strecha nad hlavou, zaplatené štúdium detí –, no spôsob ich dosiahnutia ostáva otvorenou otázkou. „Každý z nás má ciele, no kým ich doslova nedám na papier, nezačnem uvažovať nad horizontom ich dosiahnutia a ich reálnosti, je to len sen, ktorý sa môže, no nemusí splniť,“ vysvetľuje Executive Manager PARTNERS GROUP SK Martin Hody.

Nie je cieľ ako cieľ

Dôraz na reálnosť dosiahnutia cieľov nie je náhodná. Ak by ste sa desať rokov pred odchodom do dôchodku rozhodli, že v čase výplaty prvej penzie by ste na účte chceli mať 200-tisíc eur a zatiaľ nemáte žiadne úspory, takýto cieľ by bolo prakticky nemožné dosiahnuť. Pri predpokladanom zhodnotení 7 % ročne by ste si totiž museli odkladať „bokom“ približne 1 156 eur. Pre väčšinu populácie je takáto požiadavka prakticky vylúčená.

V inej pozícii je však mladý človek, ktorý má rovnakú ambíciu, no výhodu až 40-ročného obdobia investovania. Pri zachovaní rovnakých predpokladov by mu na vytvorenie rovnakej finančnej rezervy stačilo mesačne investovať menej ako desatinu – necelých 77 eur. Reálnosť dosiahnutia plánovanej sumy úspor je neporovnateľne vyššia.

Dať svojim finančným cieľom podobu konkrétneho plánu má aj ďalšiu výhodu – vyhýbanie sa katastrofe. „Finančný plán je o prevencii, ktorá je podstatne lacnejšia ako represia. Bez plánu sa finančné ciele plnia náhodne, často bez prípravy. Ľudia neplánujú zlyhávať, ale zlyhávajú v plánovaní. Kvalitný finančný plán tieto zlyhávania eliminuje na minimum,“ dodáva Lukáš Nemergut, Executive Manager PARTNERS GROUP SK.

Nevyhnutná disciplína

Mať vo svojich účtoch prehľad a plánovať dosiahnutie finančných cieľov je podľa neho aj prejavom zodpovednosti voči sebe a blízkym. „Byť finančne pripravený na dosiahnutie svojich cieľov znamená mať vo väčšine rozhodnutí možnosť voľby. V opačnom prípade sa často jedinou možnou cestou stane úver alebo pomoc od niekoho iného, na čo sa nedá spoľahnúť,“ zdôrazňuje L. Nemergut.

Ani profesionálne zostavená cesta za dosiahnutím finančných cieľov však nie je zárukou, že ciele sa v budúcnosti skutočne zmenia na realitu. Mať plán je jedna vec, dodržiavať ho je iná. Najčastejší dôvod zlyhávania? Disciplína. „Žijeme v uponáhľanom svete, kde si často nevieme nájsť čas ani pre seba, nieto ešte na veci, ktoré v nás nevyvolávajú pocit hladu a iných fyziologických potrieb. Financie sú vyššia potreba a často si na ne spomenieme až vtedy, keď je zle. Peniaze je vždy príjemnejšie minúť hneď ako ich odložiť pre budúcnosť. Finančný odborník je preto tým, kto podporuje klienta v tom, aby bol pri dodržiavaní svojho plánu disciplinovaný, podobne ako tréner vo fitnescentre. Jeho úlohou nie je to, aby svojich zverencov učil konkrétne cviky, ale udržiaval v nich potrebnú disciplínu. Inak by bola len malá šanca na to, aby dlhodobo na sebe pracovali bez vonkajších impulzov,“ pripomína L. Nemergut.

O výhodnosti plánovania osobných financií nehovorí len teoreticky. „Mal som klienta s príjmom 1 500 eur mesačne, ktorý napriek dobrému platu nedokázal ušetriť ani cent. Nie že by nechcel sporiť, no chcel tak robiť až s peniazmi, ktoré by počas mesiaca nedokázal minúť. Preto prišiel plán: každý mesiac si najskôr odloží 300 eur a so zvyšnou časťou príjmu si bude môcť hospodáriť, ako uzná za vhodné. Klient po čase zistil, že nový režim je pre neho úplne uspokojivý, a na svojom životnom štandarde nemusel nič výraznejšie zmeniť. Len nedávno menil na svojom dome okná za 2-tisíc eur, na čo mu úplne postačovala vytvorená rezerva a nebol odkázaný na pôžičky,“ hovorí L. Nemergut.

Z jeho príkladu je zrejmé, že finančný plán nemusí byť (a spravidla ani nie je) žiadna raketová veda. Napriek svojej jednoduchosti však dokáže malý zázrak – zmeniť sny a potreby na reálne méty.