-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančný kompas


25.03.2013

Všetci stredoškoláci na Slovensku majú teraz možnosť otestovať si svoje vedomosti z oblasti financií. Od 20. marca spúšťa Nadácia PARTNERS finančno-vedomostnú súťaž Finančný kompas, určenú práve študentom stredných škôl. Tí najšikovnejší, ktorí po troch súťažných kolách dosiahnu najvyšší počet bodov, získajú atraktívne ceny pre seba aj pre svoju školu.

Všetci stredoškoláci na Slovensku majú teraz možnosť otestovať si svoje vedomosti z oblasti financií. Od 20. marca spúšťa Nadácia PARTNERS finančno-vedomostnú súťaž Finančný kompas, určenú práve študentom stredných škôl. Tí najšikovnejší, ktorí po troch súťažných kolách dosiahnu najvyšší počet bodov, získajú atraktívne ceny pre seba aj pre svoju školu.  

Finančný kompas dáva všetkým študentom stredných škôl možnosť, aby si svoje finančné vedomosti otestovali nanečisto, formou súťaže, predtým než ich budú potrebovať v praxi. Na víťazov čakajú lukratívne ceny. „Prví traja najúspešnejší riešitelia si odnesú hodnotné ceny od firmy Apple, napríklad MacBook či iPad, a získajú tiež finančný príspevok pre svoju školu,“ približuje Jana Mokráňová, členka správnej rady Nadácie PARTNERS.
 

Cieľom súťaže Finančný kompas je popularizovať tému finančného vzdelávania medzi mladými ľuďmi. Forma je im určite známa, nadväzuje na populárne olympiády, jazykové súťaže či Hviezdoslavov Kubín. Tentoraz však preverí ich znalosti z oblasti financií. Práve oni totiž čoskoro dostanú do rúk svoju prvú výplatu a začnú robiť prvé finančné rozhodnutia. Tieto môžu ovplyvniť ich celý život – či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle.
 

Výhry
 

  1. miesto: MacBook Air pre študenta a 2 000 € pre školu
  2. miesto: iPad mini pre študenta a 1 000 € pre školu
  3. miesto: iPod pre študenta a 500 € pre školu

Finančná gramotnosť
 

„Prieskum finančnej gramotnosti ukázal, že práve mladí ľudia vykazujú okrem nezáujmu o témy týkajúce sa financií aj podpriemerné hodnoty finančnej gramotnosti. Nadácia PARTNERS si vzala za cieľ túto situáciu zlepšiť, a tak v rámci rôznych projektov prinášame zábavnou formou edukáciu v oblasti hospodárenia s peniazmi,“ dodáva J. Mokráňová. Na vzdelávací cyklus lekcií finančnej gramotnosti Finančná akadémia, ktorý úspešne beží na stredných školách už niekoľko rokov, nadväzuje Finančný kompas ako test vedomostí. Súťaživosť študentov preveria testové otázky a slovné úlohy, ktoré mapujú základné finančné pojmy, výpočty, ako aj riešenie modelových situácií, s ktorými už mnohí prichádzajú do styku v praxi.

Hospodárenie s peniazmi v praxi
 

V dnešnej dobe je skôr pravidlom než výnimkou, že mladí ľudia využívajú rôzne finančné produkty – študentské účty, debetné či dokonca kreditné karty. Je však dôležité, aby sa tieto nástroje naučili správne využívať a to je možné, jedine ak rozumejú ich fungovaniu. Preto je nutné, aby rozumeli pojmom bezúročné obdobie, povolené prečerpanie účtu či ako najlepšie používať kreditku.

Lepšie finančné vedomosti prinášajú hospodárnejšie nakladanie s peniazmi v praxi, to prax potvrdzuje. V zahraničí je finančná gramotnosť bežnou súčasťou vyučovacie procesu, na Slovensku zatiaľ na viacerých školách v osnovách absentuje. Práve programy ako tento by mali stav zmeniť. Prax finančných sprostredkovateľov dokazuje, že sú to práve mladí ľudia, ktorí počas prvých rokov svojho produktívneho života mávajú minimálne náklady, majú ideálnu príležitosť vytvoriť si zázemie pre dobrý štart do života. Vhodne nastavené finančné portfólio v mladom veku im výrazne uľahčuje osamostatnenie sa a riešenie situácií, ktoré život prináša – napríklad aj otázku financovania vlastného bývania.

Ako sa zapojiť do súťaže
 

Do súťaže sa môže zapojiť každý stredoškolák. Prvé kolo bude prebiehať online. Stačí kliknúť na www.financnykompas.sk, vyplniť test a následne sa zaregistrovať. Prvé kolo bude trvať do 10. 4. Pri vypĺňaní testu môžu študenti používať akékoľvek pomôcky – excel, kalkulačku, internet. Jediným obmedzením je časový limit na vyplnenie testu, ktorý je 40 minút.

Po uzavretí prvého kola po vyhodnotení výsledkov bude 500 najúspešnejších riešiteľov pozvaných do druhého kola. To bude prebiehať tiež elektronicky, súťažiaci dostanú k dispozícii heslo, ktoré im umožní prístup k testu. Prvých 20 najlepších z druhého kola dostane pozvánku do finále, ktoré sa už bude konať prezenčne v priestoroch Nadácie PARTNERS.
 

Pre viac informácií o súťaži Finančný kompas kliknite na www.financnykompas.sk.
Informácie o projekte Deň finančnej gramotnosti nájdete na www.dfg.sk.
Bližšie informácie o aktivitách Nadácie PARTNERS nájdete na www.nadaciapartners.sk.