-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančný klub Nadácie PARTNERS zaznamenal úspech


30.04.2015

Nadácia PARTNERS tento rok participovala na projekte Talent Way, ktorý realizuje Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. Obsahom tohto projektu je prepojenie štúdia s praxou a taktiež spolupráca na konkrétnych aktivitách, ktoré sa realizujú formou klubov. Nadácia PARTNERS spolupracovala na aktivitách vo finančnom klube, ktorého bola garantom.

Nadácia PARTNERS tento rok participovala na projekte Talent Way, ktorý realizuje Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. Obsahom tohto projektu je prepojenie štúdia s praxou a taktiež spolupráca na konkrétnych aktivitách, ktoré sa realizujú formou klubov. Nadácia PARTNERS spolupracovala na aktivitách vo finančnom klube, ktorého bola garantom.

Samotného finančného klubu sa zúčastňovalo celkovo 15 študentov tretieho ročníka Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave. V rámci jednotlivých stretnutí klubu bol realizovaný kurz Finančná sloboda, v rámci ktorého mali študenti možnosť získať strategický pohľad na riadenie osobných financií a osvojiť si pravidlá, ktoré sú na ich riadenie potrebné. Študenti boli rozdelení do štyroch tímov a dosahovali v simulovaných podmienkach finančnú nezávislosť pre vyžrebovanú rodinu. Na jednotlivé aktivity kurzu reagovali pozitívne a so záujmom. Výsledkom ich činnosti bolo, že sa trom tímom podarilo dosiahnuť finančnú nezávislosť pre rodinu, o ktorej peniaze sa starali.

Obsah stretnutí zastrešovali Executive Manager spoločnosti PARTNERS GROUP SK Michal Škvarenina a školiteľ Norbert Gregor z oddelenia vzdelávania.

„V rámci finančného klubu sme kombinovali prednášky z praxe s interaktívnou hrou zameranou na riadenie portfólia a nastavovanie finančného plánu modelovej rodiny. Výrazne sme popracovali na téme a zručnostiach finančnej gramotnosti. Reakcie a spätná väzba študentov boli vynikajúce, pričom študenti ocenili najmä interaktívnu formu a praktické poznatky. Takmer všetci sa zhodli, že finančný klub prekonal ich očakávania. Aj vďaka pozitívnej spätnej väzbe plánujeme stretnutie s vedením fakulty a dohodnutie dlhodobej spolupráce,“ hodnotí finančný klub Michal Škvarenina.