-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančné plánovanie stále nie je súčasťou učebných osnov


05.06.2017

Podľa prieskumu finančnej gramotnosti PISA 2015 slovenské deti výrazne zaostávajú za svojimi rovesníkmi z krajín OECD v úrovni teoretických aj praktických vedomostí z oblasti financií.

5.6.2017

 

Podľa prieskumu finančnej gramotnosti PISA 2015 slovenské deti výrazne zaostávajú za svojimi rovesníkmi z krajín OECD v úrovni teoretických aj praktických vedomostí z oblasti financií. Prieskum sa koná každé 3 roky a od posledného merania sa úroveň finančnej gramotnosti 15-ročných študentov zhoršila. "Dôvodov je podľa nás viacero. Tým prvým je stále chýbajúce konzistentné vzdelávanie finančnej gramotnosti detí, ktoré by malo začať už v predškolských zariadeniach a pokračovať aj na stredných školách. Rovnako chýba konzistentné odborné vzdelávanie učiteľov. Nepochybne by však pre deti mali byť vzorom vo finančnom plánovaní už rodičia, kde často vidíme ich nezodpovedné finančné správanie," konštatuje k výsledkom generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Darina Huttová.

 

Testy potvrdili, že deti nepoznajú reálnu hodnotu peňazí, a starší žiaci sa síce orientujú vo všeobecných finančných pojmoch, no pri praktických úlohách sa zväčša dostávajú do problémov. Nevedia napríklad porovnať výhodnosť úveru, či jeho preplatenie. "Po ukončení strednej školy by mal každý človek poznať následky finančných záväzkov, fungovanie finančného trhu a mal by, samozrejme, vedieť finančne plánovať svoj život," dodáva D. Huttová.