-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančná spoločnosť Partners Group SK v roku 2008 s tržbami cez 15 mil. EUR


27.05.2009

Finanční sprostredkovatelia finančnej spoločnosti Partners Group SK uzatvorili v roku 2008 42 691 zmlúv, spoločnosť dosiahla tržby v objeme 15 303 724 EUR (461 040 000 SKK).

Finanční sprostredkovatelia finančnej spoločnosti Partners Group SK uzatvorili v roku 2008 42 691 zmlúv, spoločnosť dosiahla tržby v objeme 15 303 724 EUR (461 040 000 SKK).

Pretrvanie zmlúv - dôležitý kvalitatívny ukazovateľ
Partners Group SK okrem počtu zmlúv a objemu tržieb sleduje aj kvalitatívny ukazovateľ „Pretrvanie poistných zmlúv", ktorý je číselným vyjadrením kvality služieb spoločnosti. Predstavuje percento uzavretých zmlúv, ktoré neboli zo strany klienta vypovedané. V prípade Partners Group SK dosiahol ukazovateľ pretrvania poistných zmlúv 92 percent, čo je na trhu finančných služieb mimoriadne vysoké percento. Podľa odhadu generálneho riaditeľa Partners Group SK Bohuslava Benedeka určite jedno z najvyšších na trhu finančného sprostredkovania.
Vysoké percento pretrvania poistných zmlúv je zároveň ukazovateľom kvality práce sprostredkovateľov a ich prístupu ku klientom, čo sa odrazilo aj na prieskume spokojnosti klientov Partners Group SK, realizovaných spoločnosťou AC Nielsen koncom minulého roku. Ten okrem iného hovorí, že až 93 percent klientov považuje poradenské služby sprostredkovateľov spoločnosti Partners Group SK za profesionálne a 91 percent klientov je spokojných s riešením ich problémov, čo sa odráža aj v nízkom počte odstúpenia od zmlúv.

Kvalita sa ukáže práve v čase krízy
„Pri vzniku spoločnosti sme si stanovali hodnoty, ktorými sa chceme presadiť a odlíšiť od ostatných hráčov. Dbáme na to, aby náš prístup „Finančné služby Inak" nezostal len na papieri, ale bol realizovaný každým jedným sprostredkovateľom. Prioritou je dlhodobé partnerstvo s klientom v dobrých aj zlých časoch, postavené na vzájomnej dôvere a spoľahlivosti. Navyše sme v minulom roku so strategickými poisťovňami vytvorili produkty s najnižšou poplatkovou štruktúrou pre klienta., pričom sme sa vzdali časti vlastnej provízie v prospech klienta. Vznikla tak unikátna spolupráca, ktorá priniesla na trh zaujímavé finančné produkty, ktoré taktiež získali viaceré ocenenia," povedal Bohuslav Benedek.
Podľa jeho slov v minulom roku spoločnosť nepocítila vplyv finančnej krízy a výrazne rástla. Počet klientov sa zvýšil o 148% percent , rovnako počet uzatvorených zmlúv o 69% percent a nakoniec aj sa počet našich sprostredkovateľov sa zvýšil o 30% percent.

„Rok 2009 bude určite zložitejší. Očakávame však vyšší počet klientov a nárast dopytu po profesionálnych poradenských službách", priblížil očakávania v roku 2009 Bohuslav Benedek. Cítiť, že v súčasnosti ľudia pristupujú omnoho zodpovednejšie a citlivejšie ku svojim peniazom. Prehodnocujú svoje investície, hľadajú možnosti šetrenia a vytvárania rezerv do budúcnosti a keďže nie vždy poznajú vhodné riešenia, intenzívnejšie vyhľadávajú finančných poradcov.
„Našim cieľom v roku 2009 je zvýšiť trhový podiel, skvalitniť naše služby, zvýšiť počet klientov, prekonať minuloročné objemy a výraznejšie posilniť rady našich sprostredkovateľov, pričom dôraz kladieme na ich profesionalitu", spresnil Bohuslav Benedek.

Sprostredkovatelia na plný úväzok
Počet finančných sprostredkovateľov Partners Group SK k ultimu minulého roka dosiahol 1080. Aj pri výbere nových spolupracovníkov má spoločnosť nastavené kritériá v porovnaní so zvyškom trhu „Inak". Podmienkou na spoluprácu je minimálne úplné stredoškolské vzdelanie a do pol roka od nadviazania spolupráce práca na plný úväzok. „Nemáme medzi sebou kolegov, ktorí by cez deň pracovali v iných odboroch a po večeroch predávali finančné produkty. Až 70 percent našich sprostredkovateľov má vysokoškolské vzdelanie alebo na vysokej škole študuje. Každý spolupracovník prechádza systémom školení a testov, nedávno sme dokončili ambiciózny projekt e-learningu", hovorí Benedek.

V minulom roku viedli investície
Na celkovom obchode Partners Group SK v roku 2008 sa najväčšou mierou podieľali investície. Cieľové sumy investícií dosiahli až 65,1 mil. EUR (1,96 mld. SKK) a jednorazové vklady 53,8 mil. EUR (1,62 mld. SKK). Objem sprostredkovaného poistného vlani predstavoval 10,8 mil. EUR(324 mil. SKK). Spoločnosť sprostredkovala úvery v objeme 90,6 mil. EUR (2,93 mld. SKK) a cieľová suma pri uzatvorenom stavebnom sporení dosiahla 29,1 mil. EUR (877 mil. SKK).