-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančná gramotnosť na Univerzite tretieho veku pokračuje


07.03.2014

Prvý ročník študijného programu Finančná gramotnosť pre seniorov sa stal úspešným, preto pripravila Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Nadáciou PARTNERS pre záujemcov z radov seniorov ďalší ročník v nasledujúcom akademickom roku 2014/2015. Aby sa informácia o možnosti štúdia dostala k čo najširšej seniorskej verejnosti, Univerzita tretieho veku ponúka v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline a Nadáciou PARTNERS aj propagačnú prednášku, ktorá záujemcov bližšie uvedie do problematiky finančnej gramotnosti.

Prvý ročník študijného programu Finančná gramotnosť pre seniorov sa stal úspešným, preto pripravila Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Nadáciou PARTNERS pre záujemcov z radov seniorov ďalší ročník v nasledujúcom akademickom roku 2014/2015. Aby sa informácia o možnosti štúdia dostala k čo najširšej seniorskej verejnosti, Univerzita tretieho veku ponúka v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline a Nadáciou PARTNERS aj propagačnú prednášku, ktorá záujemcov bližšie uvedie do problematiky finančnej gramotnosti. 

Cieľom otvorenej propagačnej prednášky Finančná gramotnosť je zaujímavou formou seniorom vysvetliť a priblížiť obsah celého jednoročného vzdelávacieho modulu Finančná gramotnosť pre seniorov, ktorý sa Univerzita tretieho veku v prípade dostatočného záujmu zo strany seniorov rozhodla otvoriť aj v školskom roku 2014/2015. Propagačná prednáška Finančná gramotnosť sa uskutoční v priestoroch Krajskej knižnice dňa 20. marca o 14:00. V rozsahu dvoch hodín sa prednášajúci dotknú jednotlivých tém, ktoré budú podrobne preberané v rámci štúdia študijného programu Finančná gramotnosť pre seniorov, ako napríklad finančná zodpovednosť, plánovanie rodinného rozpočtu, hospodárenie s peniazmi, sporenie či investovanie.

Študenti, ktorí navštevujú ročný študijný program Finančná gramotnosť pre seniorov, majú momentálne za sebou úspešne ukončený zimný semester. Z rúk školiteľov zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK si prevzali prvé hodnotenie svojich záverečných prác uplynulého semestra. Školitelia sa netaja sympatiami k svojim študentom, ktorí s veľkým záujmom, životnými skúsenosťami a aj vedomosťami aktívne vstupujú do procesu výučby. „Pretrvávajúci záujem zo strany seniorov o vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je jednoznačným dôkazom potreby pokračovať v tejto zmysluplnej aktivite pre uvedenú vekovú kategóriu aj v budúcom akademickom roku,“ vyjadril sa Mgr. Norbert Gregor, lektor vzdelávacieho modulu na Univerzite tretieho veku a školiteľ zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.