-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

ETF zemetrasenie, ktoré neprišlo


02.12.2021

Ešte pred pár týždňami to vyzeralo, že štát pripravil pre slovenských investorov veľkú októbrovú revolúciu. Vydesila každého.

Dôvodom zdesenia bola nová interpretácia zákona o dani z príjmov, vďaka ktorému až dosiaľ nemuseli dlhodobí majitelia cenných papierov platiť zo zarobených ziskov žiadne dane. Z exkluzívneho benefitu sa tešili najmä investori do tzv. verejne obchodovaných fondov (ETF), po ktorých je čoraz silnejší dopyt aj na Slovensku. Dôvodom je nielen atraktívny daňový režim, ale aj efektivita dlhodobých investícií do nízkonákladových indexových fondov. Prevažná väčšina z nich totiž prekonáva výsledky v aktívne riadených podielových fondoch, ktoré tradične ponúkajú správcovské spoločnosti.

V októbri však Finančná správa Slovenskej republiky zverejnila stanovisko, ktoré malo zaužívanú prax zmeniť. Odvolávala sa v ňom na ministerstvo financií, podľa ktorého by mal byť daňový režim podmienený formou právnej subjektivity ETF fondu. V preklade: investori by si mali sami zisťovať, v akom daňovom režime fungujú ETF fondy, do ktorých investujú. Ak majú právnu subjektivitu a je možné považovať ich za právnické osoby, zisky z ich predaja by nepodliehali zdaneniu, pokiaľ by medzi nákupom a predajom prešiel najmenej rok. Háčik bol v tom, že ETF fondy, do ktorých Slováci investujú najviac, túto podmienku nespĺňajú.

Revolučná zmena vyvolala okamžité reakcie. Jej najhlasnejším kritikom sa stala Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, ktorej členovia spravujú najväčšie investície Slovákov v ETF fondoch. „Je možné bez akýchkoľvek pochybností konštatovať, že na príjem z predaja ETF, prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu, je možné aplikovať ustanovenie § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, čo je v rozpore so závermi uvedenými v stanovisku Finančnej správy SR,“ citoval magazín Forbes riaditeľa asociácie Róberta Kopála.

Prešlo len pár dní a ministerstvo financií upustilo od pôvodného výkladu zákona o dani z príjmov. Ustúpilo však bez toho, aby pripustilo omyl svojich pôvodných argumentov. „Po diskusiách s odbornými organizáciami sa ministerstvo rozhodlo prehodnotiť predmetné stanovisko. Ministerstvo sa domnieva, že v takýchto prípadoch je najdôležitejšia právna istota a tú si zaslúžia aj najmenší investori,“ uviedol rezort financií. Najdôležitejší odkaz však našli investori až na konci jeho stanoviska: „Spôsob zdaňovania ETF zostáva zachovaný a zmenu v najbližšom období neplánujeme.“ Sporné stanovisko finančnej správy je dnes nedostupným dokumentom – na webovej stránke daniarov sa už nenachádza.

Hoci vzrušenie, ktoré snaha zmeniť interpretáciu daňového zákona, už pominulo, nie je vylúčené, že tvorcovia legislatívy zmenia existujúce podmienky. Dôvodom by mohli byť odlišné režimy pre investorov v ETF fondoch a v podielových fondoch. Pri investovaní do ETF fondov sa možno vyhnúť plateniu daní úplne (po splnení časového testu), investori v podielových fondoch musia zaplatiť 19 % zrážkovú daň (pri fondoch predávaných na Slovensku) alebo výnosy zahrnúť do daňového základu v daňovom priznaní (pri zahraničných fondoch). Obe formy investovania sú si pritom veľmi podobné.