-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Druhý ročník súťaže Kam sa mince kotúľajú úspešne ukončený


03.05.2016

Druhý ročník súťaže finančnej gramotnosti pre žiakov II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií je ukončený. Do súťaže, ktorá prebiehala od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016 sa zapojilo presne 4 241 žiakov z celého Slovenska, pričom najviac zastúpenými krajmi bol Košický (19,36 %), Žilinský (16,08 %) a Nitriansky kraj (15,16 %).

Druhý ročník súťaže finančnej gramotnosti pre žiakov II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií je ukončený. Do súťaže, ktorá prebiehala od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016 sa zapojilo presne 4 241 žiakov z celého Slovenska, pričom najviac zastúpenými krajmi bol Košický (19,36 %), Žilinský (16,08 %) a Nitriansky kraj (15,16 %).

Do súťaže boli zaradení žiaci, ktorí sa v stanovenom termíne po vyplnení online testu zaregistrovali na webovej stránke www.dobre-napady.sk. Súťažný test obsahoval 3 témy, každú s piatimi podotázkami. So zadaním si v priemere najlepšie poradili študenti z kvarty a sekundy, v tesnom závese za nimi nasledujú žiaci z tercie a deviataci. Trenčiansky kraj má prvenstvo v počte správnych odpovedí a viac ako 80 % správnych odpovedí dosiahlo celkovo 959 (22,61 %) súťažiacich.

Z úspešných riešiteľov boli vyžrebovaní piati výhercovia, ktorí získali čítačku Kindle:

Ladislav Šikula
Základná škola s MŠ  Diviaky nad Nitricou

Peter Szöke
Základná škola Mojzesovo

Erika Slušňáková
Základná škola s MŠ Malatiná

Nikola Geršáková
Základná škola Krosnianska, Košice

Nina Mesárošová
Základná škola s MŠ Školská ulica, Jarok

Gratulujeme!

Finančnú vedomostnú súťaž Kam sa mince kotúľajú pripravila Nadácia PARTNERS v spolupráci s webovým portálom Dobré nápady. Zámerom súťaže bolo vzbudiť u tejto cieľovej skupiny záujem o problematiku finančnej gramotnosti a zároveň rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti financií a hospodárenia s nimi.