-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Daňová nevýhoda zmizla, rozdiely ostali


13.09.2023

Od budúceho roka začína pre podielové fondy platiť podobná daňová úprava ako pre ETF fondy. Rovnocenné investície to z nich však nerobí.

Na sklonku júna prijal parlament zmenu, po ktorej už experti volali dlho: odstránili daňovú nevýhodu, ktorú mali investori v podielových fondoch v porovnaní s majiteľmi ETF fondov. Vďaka zmene, ktorá začne platiť od januára budúceho roku, už nebudú majitelia podielových listov platiť žiadne dane, ak splnia podmienku časového testu.

Odlišný daňový režim pre investície do podielových fondov a do ETF fondov boli roky tŕňom v oku všetkým domácim manažérom. Pre niektorých investorov boli dokonca dôvodom, pre ktorý sa podielovým fondom oblúkom vyhýbali.

Terminologické spresnenie: daňový režim nebude ani po roku 2024 identický pre investície v ETF a podielových fondoch. Na to, aby majitelia ETF fondov nemuseli zaplatiť z dosiahnutých výnosov na daniach ani cent, im stačí, ak medzi momentom nákupu a predaja uplynie aspoň jeden rok. V prípade klasických podielových fondov zákon vyžaduje, aby toto obdobie trvalo najmenej tri roky.

Novú legislatívu prijali manažéri podielových fondov s nadšením. Otázka je, či by tento entuziazmus mali mať aj investori. Daňový režim spomínaných foriem investovania je už takmer identický, to však neznamená, že je úplne jedno, či svoje úspory investujete do podielových alebo ETF fondov.

 

Rozdiely vo výnosoch ostávajú

Investovanie do ETF a podielových fondov môže byť z pohľadu daní veľmi podobné, diametrálny rozdiel medzi aktívne riadenými podielovými fondmi a pasívnymi ETF fondmi bude trvať aj naďalej. A to v oblasti, ktorá je pre bežných investorov najdôležitejšia: v dosahovaných výnosoch.

Dlhodobé štatistiky hovoria jednoznačne v prospech ETF fondov, ktoré kopírujú zavedené burzové indexy. Drvivá väčšina podielových fondov nedokáže svojím výkonom prekonať „obyčajné“ indexy. Percento tých, ktoré to dokážu, je pri akciových investíciách veľmi malé, investori preto majú dobrý dôvod ostať pri indexových ETF fondoch aj naďalej.

Je možné, že na Slovensku existujú manažéri podielových fondov, ktorým sa podarí zaradiť do elity najúspešnejších. Problém je len v tom, že dnes nie sme schopní ukázať na tých, ktorí to skutočne dokážu. Pravdepodobnosť toho, že akýkoľvek výber fondu dnes sa môže o 20-30 rokov prejaviť ako omyl, je príliš vysoká na to, aby bežní investori riskovali svoje celoživotné úspory.

 

Málo fondov prežije

O podielové fondy na Slovensku núdza rozhodne nie je. Podľa štatistík Asociácie správcovských spoločností spravovali jej členovia na začiatku septembra až 268 rôznych akciových fondov, ktoré boli denominované v eurách (a definične vyhovovali smernici UCITS).

Sumárne čísla o jednotlivých fondoch však ukázali ešte zaujímavejšiu informáciu. Z 368 podielových fondov, ktoré boli označené ako akciové, malo uvedený priemerný ročný výnos za posledné tri roky len 138 z nich. Znamená to, že takmer polovica všetkých fondov ešte nemá ani takúto dlhú históriu.

Mohlo by sa zdať, že na trhu podielových fondov prišlo v posledných mesiacoch k boomu, keďže každý druhý vznikol len relatívne nedávno. Realita je však omnoho prozaickejšia – mnoho podielových fondov má obmedzenú životnosť. Na trhu sa objavia, ak existuje šanca, že dokážu zaujať investorov. Ak sa tento predpoklad z akéhokoľvek dôvodu nepotvrdí, fondy sa spravidla zlúčia s inými, úspešnejšími.

ETF fondy takisto prichádzajú a odchádzajú. No pri tých najväčších, ktoré kopírujú zavedené burzové indexy, je šanca na ich „zmiznutie“ z trhu menej ako teoretická. Na ilustráciu: fond SPDR S&P 500 ETF Trust, ktorý kopíruje najdôležitejší akciový index na svete, spravuje viac ako 400 biliónov dolárov. Šanca, že by o 10 či 20 rokov neexistoval, je prakticky nulová.

 

Kto riadi peniaze?

Kapitálové trhy sú postavené na dôvere. Investori vkladajú svoje peniaze do akcií, keď poznajú detaily jednotlivých firiem, ich prospekty, možné riziká a vízie manažérov, ktorí ich riadia.

Keď príde na investovanie do podielových fondov, väčšina ľudí sa zaujíma iba o jediné: ako sa fondu darilo za posledný rok. Tí skúsenejší idú so svojou zvedavosťou ešte ďalej do minulosti. Vedia, že jeden rok je príliš málo na akýkoľvek solídny úsudok, a nezabúdajú ani na to, že minulé výnosy nie sú garanciou budúcich.

Takmer nik si však nepoloží iné dôležité otázky. Kto riadi investície v konkrétnom podielovom fonde? Ak to nie je úplný nováčik, aké výsledky už má za sebou? Sú v porovnaní s inými priemerné alebo je to jednoznačný investičný šampión?

Fakt je, že ak by si niekto podobné otázky začal reálne klásť, pri hľadaní odpovedí by sa ďaleko nedostal. Dopátrať sa k nim je prakticky nemožné, manažéri fondov nie sú nikomu povinní reportovať svoje profesijné úspechy či zlyhania.

ETF fondy sú odlišné aj v tomto. Aspoň tie, ktoré by bežní investori mali mať vo svojich portfóliách (t. j. nízkonákladové indexové ETF fondy). Indexy, ktoré sledujú, majú históriu v desiatkach rokov. Zloženie konkrétnych burzových ukazovateľov a ich zloženie v čase sú verejne prístupné informácie. Riziko, že ETF fond sledujúci index S&P 500 sa zrazu zmení a začne sledovať iný index, je nulové.

Podčiarknuté a zhrnuté: Aj po odstránení daňovej diskriminácie podielových fondov ostáva medzi nimi a ETF fondmi priepastný rozdiel. V niektorých sférach sa bez podielových fondov investori nezaobídu (kto by hľadal ETF fond zameraný na slovenský realitný trh, hľadal by zbytočne). Vo väčšine prípadov však misky váh ostávajú naďalej naklonené v prospech pasívnych ETF fondov.