-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Chcete mať lepší dôchodok? Investujte


30.09.2015

Odborníci sa zhodujú na tom, že pokiaľ si chcú Slováci v starobe udržať životný štandard z obdobia produktívneho veku, dôchodok vyplácaný z I. a II. piliera im na to nemusí stačiť. Finančný trh pritom ponúka viaceré alternatívy dlhodobého budovania kapitálu. Tým najefektívnejším je investovanie.

Odborníci sa zhodujú na tom, že pokiaľ si chcú Slováci v starobe udržať životný štandard z obdobia produktívneho veku, dôchodok vyplácaný z I. a II. piliera im na to nemusí stačiť. Finančný trh pritom ponúka viaceré alternatívy dlhodobého budovania kapitálu. Tým najefektívnejším je investovanie.

Napriek nepriaznivému demografickému vývoju, ktorý smeruje k tomu, že o 30 rokov bude na každého ekonomicky aktívneho Slováka pripadať viac ako jeden dôchodca, podľa prieskumu Nadácie PARTNERS sa približne polovica Slovákov vôbec nezaujíma o dlhodobé sporenie. Tí, ktorí si pravidelne sporia, využívajú najčastejšie životné poistenie so sporením (45 %), sporenie v II. pilieri (27 %), sporenie v III. pilieri (13 %). 6 % respondentov investuje do kúpy nehnuteľností a iba 5 % opýtaných investuje do podielových fondov. Výsledky reprezentatívneho prieskumu realizovaného v spolupráci s agentúrou Focus boli prezentované na tlačovej konferencii, ktorej sa okrem predstaviteľov Nadácie PARTNERS zúčastnili aj špičkoví finanční odborníci. Cieľom tlačovej konferencie bolo priblíženie pojmu investovanie verejnosti a poskytnutie jednoduchých praktických rád k zabezpečeniu finančnej stability na dôchodku.

Koľko si odkladať?

Podľa prieskumu Nadácie PARTNERS sa priemerná suma, ktorú si Slováci pravidelne sporia, pohybuje na úrovni 64 eur. Na základe tejto hodnoty však nie je možné jednoznačne určiť, či je to suma, ktorá bude postačovať na zachovanie príjmového štandardu v dôchodkovom veku. Dôležité je totiž zohľadniť vek sporiteľa a taktiež výšku jeho aktuálneho príjmu. Vhodnou pomôckou môže byť vzorec v tvare vek/3 = % z príjmu, ktoré by mal klient pravidelne investovať (príklad: 30-ročný človek s príjmom 700 eur by si mal odkladať 10 % z príjmu, teda 70 eur mesačne). Keďže zabezpečenie dôchodku je dlhodobý proces, oplatí sa pri ňom ísť skôr do rizikovejšieho portfólia, teda nie sporiť, ale investovať. Pri porovnaní výnosov z investovania do podielových fondov s výnosmi na bežnom sporiacom účte totiž vychádzajú priepastné rozdiely v prospech podielových fondov. V dôsledku inflácie na úrovni 3 % je prakticky nemožné zbohatnúť prostredníctvom sporenia. Preto je nevyhnutné hľadať možnosti, ktoré nám umožnia zarobiť viac ako spomínané 3 %. V opačnom prípade podstupujeme riziko, že hodnota našich peňazí bude postupne klesať.

Investovanie nie je sporenie

Slováci často nerozlišujú medzi investovaním a sporením. Zatiaľ čo sporenie ľudia využívajú v zásade na odloženú spotrebu a po nasporení sumy potrebnej na dovolenku, auto či rekonštrukciu bývaniazačínajú opäť od nuly, účelom investovania je kupovanie aktív (akcie, dlhopisy), ktoré investorovi prinášajú pravidelný pasívny príjem. Dôležitým pravidlom pri investovaní je vytvoriť si návyk odkladania určitej sumy v čo najskoršom veku. Tak ako považujeme za automatické každý mesiac uhradiť nájomné a faktúry za telefón či internet, rovnako by sme mali pristupovať aj k pravidelnému odkladaniu časti mesačného príjmu na zabezpečenie dôchodku.

Využite čas vo svoj prospech

Kľúčovým faktorom nie je ani tak spomínaná výška odkladanej sumy, ale časový horizont, počas ktorého peniaze pracujú. Hoci platí, že nikdy nie je neskoro, pri krátkom časovom horizonte je nutné odkladať si výrazne vyššiu sumu, v dôsledku čoho dochádza k značnému zaťaženiu rodinného rozpočtu.

Z pohľadu investičného horizontu rozlišujeme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé peniaze. Pri krátkodobých peniazoch hovoríme o investičnom horizonte do 5 rokov a je vhodné využiť skôr konzervatívne investovanie. Pri strednodobých peniazoch a investičnom horizonte do 15 rokov sa odporúča využiť tzv. balansované portfóliá (napríklad sporenie na štúdium detí), v tomto prípade sú v poriadku poklesy do 15 % počas doby investovania. V rámci dlhodobých peňazí sa poklesy a nárasty môžu pohybovať aj na úrovni 30 – 40 %. Investičný horizont 20 a viac rokov sa využíva pri príprave na dôchodok.

Pozor na emočný predaj

Slováci majú často tendenciu sporiť si na dôchodok kombináciou bežného účtu v banke a obchodovaním s devízami či so zlatom. O tom, že podielovým fondom sa spravidla vyhýbajú, svedčia aj spomínané výsledky tohtoročného prieskumu Nadácie PARTNERS. Dôvodom je väčšinou nedostatok informácií a strach z toho, že prídu o svoje peniaze. V histórii pritom žiaden podielový fond nikdy neskrachoval a dochádza iba k ich nárastu, respektíve poklesu. Stratu si investori spôsobujú často sami tým, že neunáhlene reagujú na náhly pokles výnosnosti fondu a svoje finančné prostriedky okamžite odkupujú. Štatistiky však ukazujú, že týmto emočným správaním sa investori pripravujú o výnos plynúci z následného opätovného nárastu hodnoty fondu. Pri dlhodobom investovaní je teda dôležité vyhnúť sa každodennému napätému sledovaniu výkonnosti našich investícií. Investovanie je svet, do ktorého nepatria emócie.

Ako sa rozhodnúť

Andrea Straková z PARTNERS GROUP SK hovorí, že produkt si treba vyberať podľa toho, či obsahuje globálne trhy. „Základom investičného portfólia by mali byť globálne akciové trhy a veľké spoločnosti, teda piliere ekonomík. Následne skôr korporátne dlhopisy ako štátne. Dobrý podielový fond už sám osebe obsahuje 80 – 90 pozícií, do ktorých v rámci neho investujeme. „Ak investujeme povedzme 30 eur do fondu, ktorý má 90 pozícií, teda do jednej pozície ide 30 centov, investíciu vieme efektívne diverzifikovať,“ dopĺňa A. Straková.

Pri výbere fondov, ktoré najviac vyhovujú požiadavkám investora, je dôležité brať do úvahy investičný horizont (časové obdobie investovania) a mieru rizika, ktoré je investor ochotný podstúpiť. Na Slovensku sú stovky rôznych podielových fondov, od konzervatívnych až po dynamické, a zorientovať sa v takejto širokej ponuke môže byť problém aj pre skúsenejšieho investora. S rozhodovaním vám môže pomôcť webový portál Finančný kompas, ktorý v týchto dňoch prichádza s prehľadným zoznamom všetkých fondov dostupných na slovenskom finančnom trhu, doplnený o množstvo detailných informácií a možnosťou ich vzájomného porovnávania.