-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Cestovné poistenie vám ušetrí nemilé prekvapenia


04.07.2019

Všetci, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia, či už na dlhšiu dovolenku, alebo na kratšie výlety za nákupmi, športom alebo zábavou, by nemali zabudnúť na uzatvorenie cestovného poistenia. Za primeranú finančnú sumu získate istotu, že vás neprekvapia nepríjemní „spoločníci na cestách“.

Základom cestovného poistenia je hlavne poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčných služieb, ktoré je v rámci individuálneho cestovného poistenia kryté až do výšky skutočne vzniknutých nákladov, t. j. bez limitu, a kryje náklady, ktoré je v zahraničí nutné zaplatiť za:

 • ambulantné ošetrenie u lekára vrátane predpísaných liekov a hospitalizáciu,
 • prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia späť do ubytovacieho zariadenia v prípade náhleho ochorenia a úrazu,
 • spätnú prepravu do vlasti,
 • ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 18 rokov,
 • prepravu telesných pozostatkov v prípade úmrtia poisteného do vlasti,
 • v nutnom prípade ošetrenie zubov.

Spoliehať sa na Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) sa neoplatí. Ten nemusí postačovať a zaskočiť vás môže nutnosť doplatkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. EHIC teda jednak nekryje všetky úkony v plnej výške a hlavne sa netýka súkromných zdravotníckych zariadení. Rovnako tiež nekryje repatriáciu do vlasti a ani prevoz telesných pozostatkov.

Okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí vám odporúčame v rámci cestovného poistenia dohodnúť si aj:

 • poistenie batožiny kryje škody na batožine a zahŕňa aj dnes už neodmysliteľných spoločníkov na cestách, akými sú mobilné telefóny, fotoaparáty a podobne. Pri leteckej preprave určite využijete aj poistenie oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou, keď pri meškaní batožiny nad 24, resp. 48 hodín si bude môcť zakúpiť aspoň nevyhnutné oblečenie a toaletné potreby, alebo aj poistenie straty dokladov,
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škody, ktoré spôsobil poistený poškodenému na zdraví, živote alebo na majetku. Toto iste ocení každý, ak spôsobí škodu ubytovaciemu zariadeniu (napr. rozbitie okna v hotelovej izbe hrou v záhrade v Čechách by stálo našu klientku, keby nemala poistenie, 395 €, poškodenie vane pošmyknutím v hotelovej kúpeľni vo Francúzsku by nášho klienta vyšlo na 1 600 €), poisťovňa uhradí aj náklady spojené so zastupovaním poisteného advokátom, náklady kaucie,
 • úrazové poistenie, v rozsahu trvalých následkov úrazu a smrti úrazom,
 • poistenie storna objednanej služby, z ktorého má poistený nárok na úhradu storno poplatku, príp. jeho časti, ktorý mu vyúčtuje poskytovateľ služby v prípade, že nemôže vycestovať do zahraničia a využiť vopred objednanú službu. Ochorenie alebo úraz dieťaťa býva najčastejším dôvodom stornovania objednaných služieb. O svoje peniaze tak neprídete a budete sa môcť vybrať na pobyt v inom termíne,
 • poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii sa určite zíde v prípade, ak je počas pobytu v zahraničí z dôvodu tiesňovej situácie (zablúdenie, uviaznutie, únava...) potrebné privolať záchrannú službu,
 • poistenie nepojazdného motorového vozidla je v posledných rokoch veľmi obľúbené, ak sa v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo krádeže na ceste do zahraničia stane vozidlo poisteného nepojazdným, Union poisťovňa uhradí náklady na opravu vozidla na mieste alebo v servise, pošle náhradné vozidlo alebo vybaví náhradné ubytovanie v mieste opravy vozidla. Pomôžeme aj v prípade straty/uzavretia kľúčov vo vozidle, vyčerpaní/zámene paliva či defekte pneumatiky. Ak je vozidlo neopraviteľné, poisťovňa zabezpečí jeho repatriáciu domov. 

Pri cestovnom poistení je dôležité vopred zvážiť správny výber rizikovej skupiny. Nie je jedno, či cestujete ako turista, alebo budete v zahraničí vykonávať aktívnu športovú činnosť – v takom prípade je určite potrebné zvoliť si rizikovú skupinu „šport“. Výhodou je, že rizikovú skupinu „šport“ nie je potrebné uzatvárať na celý pobyt v zahraničí, je možné si toto poistenie uzatvoriť len na konkrétne dni, keď budete športovú aktivitu vykonávať.

Union poisťovňa spája istotu stabilného partnera s dôrazom na inovácie

Union poisťovňa každoročne prináša svojim klientom novinky v cestovnom poistení, zvyšuje limity, dopĺňa nové druhy poistení súvisiace s cestovaním, pribúdajú nové pobočky a rozširuje sa sieť spolupracujúcich cestovných kancelárií a ďalších partnerov. Uzatvorenie poistenia je pre klienta ľahko dostupné a každý si môže zvoliť vhodný spôsob (online cestovné poistenie prostredníctvom internetu, poistenie cez SMS správu, poistenie prostredníctvom mobilných aplikácií, poistenie cez telefón na zákazníckej linke a osobne v pobočkách). 

Rovnako jednoducho sa dá nahlásiť aj škodová udalosť, alebo viesť komunikácia s poisťovňou. Už dávno tak nie je nutnosťou, aby ste sa dostavili osobne do kamennej pobočky a zdĺhavo museli vypĺňať rôzne tlačivá.

Aké ochorenia/úrazy sa v zahraničí vyskytujú najčastejšie?

 • gastroenteritídy (tráviace ťažkosti) – od 170 do 1 200 €
 • alergie, dermatitídy (kožné ochorenia) – od 130 do 150 €
 • angíny, infekcie dýchacích ciest – 130 až 500 €
 • otitídy (zápaly ucha) – od 160 do 260 €
 • poranenia morskými živočíchmi – okolo 120 €
 • zlomeniny jednoduchšie cca 800 €, v kombinácii s hospitalizáciou a prevozom môžu náklady dosiahnuť až 9 000 €