-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Cestovné poistenie od Union


06.08.2018

Pred uzavretím poistnej zmluvy cestovného poistenia by ste si mali odpovedať na 5 základných otázok. Odpovede na tieto otázky sú dôležité pre to, aby ste si uzatvorili to správne cestovné poistenie, ktoré vyhovuje vašim potrebám.

Ide o nasledujúce otázky:

 1. kam cestujem (územná platnosť poistenia)
 • Slovenská republika
 • Česká republika
 • Európa (+ Tunisko, Alžírsko, Maroko, Cyprus, celé územie Turecka, Egypt, Izrael, Jordánsko a európska časť Ruskej federácie)
 • Svet
 1. čo budem v zahraničí robiť (riziková skupina)
 • letný dovolenkový pobyt s rekreačným športovaním
 • zimný dovolenkový pobyt s rekreačným lyžovaním
 • pobyt s aktívnym športovaním
 • zahraničná pracovná cesta s výkonom manuálnej práce
 1. čo chcem mať poistené (rozsah poistenia)
 • liečebné náklady v zahraničí pre prípad náhleho ochorenia alebo úrazu
 • batožinu, ktorú si so sebou beriem do zahraničia
 • zodpovednosť za škodu, ktorú neúmyselne spôsobím na zdraví alebo majetku tretej osoby
 • trvalé následky úrazu alebo smrť úrazom
 • stornovacie poplatky v prípade, ak nebudem môcť využiť objednanú službu (cestovný lístok, ubytovanie, zájazd)
 1. ako dlho budem v zahraničí (lehota poistenia)
 • odo dňa vycestovania z územia Slovenskej republiky do dňa pricestovania na územie Slovenskej republiky
 1. či budem cestovať pravidelne, alebo ide o jednorazovú cestu (druh cestovného poistenia)
 • pre jednorazovú cestu je vhodné individuálne krátkodobé cestovné poistenie
 • pre častejšie cesty je vhodné celoročné cestovné poistenie
 • v prípade, že ide o zájazd organizovaný cestovnou kanceláriou, je možné dohodnúť si poistenia aj priamo v cestovnej kancelárii
 • pre poistenie na poslednú chvíľu je možné využiť poistenie cez SMS

Základom každého poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčných služieb, kde limit v rámci individuálneho komplexného cestovného poistenia je až do výšky skutočne vzniknutých nákladov, t. j. bez limitu, ktoré kryje náklady, ktoré je v zahraničí nutné zaplatiť za (prosim preformulovat to):

 • ambulantné ošetrenie u lekára vrátane predpísaných liekov
 • prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia späť do ubytovacieho zariadenia v prípade náhleho ochorenia a úrazu
 • spätnú prepravu do vlasti
 • ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov, v tomto prípade do výšky 350 eur,
 • prepravu telesných pozostatkov v prípade úmrtia poisteného do vlasti, v tomto prípade do výšky 10 000 eur
 • nevyhnutnú kúpu dioptrických, ortopedických a protetických pomôcok (ak k ich poškodeniu došlo v súvislosti s úrazom v zahraničí), v tomto prípade do výšky 100 eur
 • v nutnom prípade ošetrenie zubov, v tomto prípade do výšky 100 eur/ 1 poistná udalosť, spolu max. 300 eur
 • asistenčná služba v zahraničí bez limitu

Union poisťovňa ako priekopník v cestovnom poistení pripravila pre dovolenkárov niekoľko noviniek. Ak sa chystáte vlastným autom na dovolenku do Chorvátska, Rakúska či Talianska, môžete využiť poistenie nepojazdného vozidla. Či si zabuchnete kľúče, alebo budete potrebovať odtiahnuť, poistenie vám pomôže v každej situácii. V prípade poruchy alebo nehody vám pokazené auto opravíme na mieste, prípadne v servise, a zabezpečíme vám náhradné auto. To všetko už od 1,80 € na deň.

 

25 rokov inovácií cestovného poistenia

Union poisťovňa každoročne inovuje produkty cestovného poistenia, zvyšuje limity, dopĺňa nové druhy poistení súvisiace s cestovaním, pridáva nové pobočky a rozširuje sieť spolupracujúcich cestovných kancelárií a ďalších partnerov.

 • 1992 – prvé cestovné poistenie na slovenskom poistnom trhu
 • 1996 – prvé call centrum na slovenskom poistnom trhu
 • 2001 – prvé online cestovné poistenie s online platbou na Slovensku
 • 2007 – prvé SMS cestovné poistenie na Slovensku
 • 2017 – prvý moderný online nákup cestovného poistenia