-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Bojíte sa rizika? Choďte čo najskôr do akcií


16.09.2017

Konzervatívni investori nepatria medzi veľkých fanúšikov akcií. Napriek tomu by sa im nemali vyhýbať. Naopak – mali by do nich investovať čo najviac a čo najskôr. Práve preto, že chcú investovať konzervatívne.

Konzervatívni investori nepatria medzi veľkých fanúšikov akcií. Napriek tomu by sa im nemali vyhýbať. Naopak – mali by do nich investovať čo najviac a čo najskôr. Práve preto, že chcú investovať konzervatívne.

Akciové trhy sú pre mnohých investorov synonymom investičného kasína. Sú roky, keď majitelia akcií počítajú dvojciferné zisky. Ale i obdobia, keď prídu porovnateľné veľké straty. To je dôvod, prečo konzervatívni investori držia vo svojich portfóliách len minimálny podiel akcií. Čo si však často neuvedomujú, je fakt, že svojím prístupom riskujú viac, ako by mali.

Tradičný prístup

Skúste si predstaviť, že v nasledujúcich 30 rokoch by ste mali investovať konzervatívne. Tak aby o tri dekády neskôr bolo vaše investičné portfólio tvorené z desatiny akciami a zo zvyšných 90 % „bezpečnými“ dlhopismi. Intuícia hovorí, že v takom prípade by želanému konečnému stavu malo zodpovedať aj rozdelenie pravidelných investícií. Ak by ste ročne mali investovať 5 000 eur, 500 eur by smerovalo na akciový trh, zvyšných 4 500 eur do dlhopisov. Pokiaľ uvažujete podobne, ste na omyle.

Predpokladajme, že akcie dokážu ročne zarobiť 5 %. Je to menej, ako naznačujú historické štatistiky, ale ako konzervatívny investor uvažujete radšej opatrne. Dlhopisy, na druhej strane, poskytnú ročný výnos 1 %. V porovnaní so súčasným stavom finančných trhov môže aj tento predpoklad znieť optimisticky, no pre logiku príkladu to nie je zásadná chybička krásy.

Pokiaľ by ste každý rok delili svoju investíciu v uvedenom pomere, na konci 30-ročného obdobia by vaše portfólio malo hodnotu približne 190 200 eur. Dôležitejšie by však pre vás bolo to, že jeho konečné zloženie by malo ďaleko od pôvodného zámeru. Až 20 % portfólia by bolo tvorené akciami. To je presne dvojnásobok pôvodného plánu. V presvedčení, že investujete konzervatívne, by ste podstupovali podstatne väčšie investičné riziko, než ste si mysleli.

Problémom opisovaného prístupu je fakt, že v reálnom svete sa nemožno spoliehať na to, že akciové trhy dokážu rok čo rok priniesť výnosy, ktoré zodpovedajú dlhodobým štatistikám. V kratších obdobiach (napr. počas 3 – 5 rokov) je ich vývoj prakticky nepredvídateľný. To z nich robí rizikovú voľbu pre krátkodobých investorov. Stačilo by, ak trhy dva-tri roky pred koncom vášho investičného horizontu prudko klesli, a stratili by ste podstatnú časť roky budovaných výnosov.

Bezpečnejšia alternatíva

Neduhy uvedenej stratégie však možno prekvapivo jednoducho odstrániť. Stačí si uvedomiť, že trhy s akciami síce v krátkodobom horizonte kolíšu oboma smermi, no s narastajúcou dĺžkou investičného horizontu sú stabilnejšie. Čim dlhšie trvá investícia, tým vyššia je pravdepodobnosť dosiahnutia zisku.

Nejde len o akademické poznanie, bez väčších problémov je možné aplikovať ho aj v praxi. Aby ste maximalizovali obdobie, počas ktorého budú vaše investície „pracovať“ na akciovom trhu, mali by ste usilovať o to, aby akciová zložka portfólia bola vytvorená čo najskôr. Čím rýchlejšie vybudujete svoje akciové portfólio, tým vyššia bude šanca na získanie očakávaného výnosu.

Alternatívnym spôsobom je preto sústrediť sa v počiatočnej fáze investovania výlučne na akcie. Ak ste konzervatívny investor a na konci 30-ročného procesu pravidelného investovania by ste vo svojom portfóliu chceli len 10 % akcií, pri zachovaní rovnakých predpokladov výnosov akciového a dlhopisového trhu by stačilo, aby ste celý prvý rok investovali výlučne do akcií a zvyšných 29 rokov len do dlhopisov. Zmena stratégie by maximalizovala investičný horizont akciovej investície a bola zárukou toho, že osud vášho portfólia by nezávisel od vývoja posledných pár rokov.