-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Bezkontaktné finančné služby


04.05.2020

Pandémia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 ochromila celý svet. Dotkla sa predovšetkým sektora služieb, ktoré sú postavené na osobnom kontakte. Spoločnosť PARTNERS GROUP SK aj na túto situáciu zareagovala promptne a priniesla okamžité a efektívne riešenie na poskytovanie svojich služieb bez nutnosti osobného kontaktu. V časoch, keď je potreba finančnej stability ešte citeľnejšia, sa tak môžu klienti obrátiť s dôverou na svojich sprostredkovateľov bez obmedzenia.

PARTNERS GROUP SK prešla veľmi rýchlo na elektronické riešenie stretnutí s klientmi, aby tak preklenuli situáciu spôsobenú celosvetovou pandémiou. Komunikácia prebieha prostredníctvom online aplikácie Teams od spoločnosti Microsoft. Toto riešenie je plne bezpečné a spĺňa najnáročnejšie požiadavky na ochranu osobných údajov pri ich prenose počas virtuálneho stretnutia. PARTNERS GROUP SK získala od spoločnosti Microsoft ocenenie za efektívnu implementáciu riešenia o365, ktorého je Teams súčasťou.

Podpisovanie interných dokumentov a uzatváranie zmlúv prebieha tiež bezkontaktne. Technologické riešenie od spoločnosti PARTNERS GROUP SK umožňuje klientom podpísať dokumenty doma na vlastnom dotykovom zariadení. „Spolupracovníci počas elektronických stretnutí s klientmi overia ich totožnosť a cez systém Biosign pošlú potrebné dokumenty na podpis na klientov e-mail. Ten ich môže priamo podpísať cez dotykovú obrazovku svojho zariadenia a odoslať spolupracovníkovi späť,“ približuje v skratke Peter Matovič, Product & Compliance Director spoločnosti. „Proces sprostredkovania a uzatvárania zmlúv teda ostal zachovaný a takmer nezmenený, len sa presunul do online prostredia.“

Spolupracovníci svojich klientov oboznámia pri komunikácii so všetkými náležitosťami, ktoré je potrebné splniť na zabezpečenie legitímnosti procesu. Predovšetkým ide o poskytnutie súhlasu s uzatváraním zmlúv elektronickými prostriedkami, ktorý obsahuje súhlas so spracúvaním biometrických údajov. Overovanie totožnosti klienta prebieha tiež elektronicky a pre dokladovanie naplnenia legislatívnych požiadaviek je potrebné, aby boli časti videohovoru zaznamenané.

V prípade, že klient nemá k dispozícii zariadenie s dotykovou obrazovkou a nemôže tak podpísať dokumenty vzdialene, existuje tiež alternatíva uzatvorenia na diaľku prostredníctvom potvrdenia formou e-mailu alebo uzatvorenia zmluvy zaplatením.

„Sme veľmi radi, že sa nám veľmi rýchlo a efektívne podarilo zabezpečiť kontinuitu poskytovania našich služieb. Veríme, že práve v týchto časoch klienti ocenia možnosť poradiť sa s odborníkmi v oblasti financií, a to nielen v oblasti zmierňovania dosahov aktuálnej situácie na ich financie, ale tiež pre budúce plánovanie a budovanie finančnej stability aj pre prípad nepredvídateľných situácií,“ zdôraznil P. Matovič.