-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Akým bohatým sa môžete stať investovaním?


12.06.2024

Ani desiatky rokov investovania sa nemusia skončiť miliónovými sumami. Dostanú vás však do finančnej kondičky.

Warren Buffett sa vďaka akciovým trhom zaradil medzi najbohatších ľudí na planéte. Jeho meno pozná každý, stalo sa synonymom dlhodobého investovania a stojí za ním majetok presahujúci 100 miliárd dolárov.

Meno Ronalda Reada bolo do roku 2014 úplne neznáme. Do Wikipédie (a na stránky finančných magazínov) sa dostal až po tom, ako sa ukázalo, že vidiecky údržbár a zamestnanec čerpacej stanice zanechal po svojej smrti osemmiliónové akciové portfólio, ktoré zo skromného príjmu budoval celý život.

Asi nik nečaká, že investovaním časti príjmu sa stane ďalším Buffettom. Ale je reálne stať sa aspoň multimilionárom? Ak sa to podarilo Readovi, je realistické očakávať, že sa to môže podariť aj vám?

 

Dlhoveké investovanie

Prvú nápoveď môžu dať investičné kalkulačky. Na počiatočné výpočty sme využili tú, ktorú ponúka stránka Finančný kompas. Prvý pokus ukazuje, ako by sa zhodnocovala pravidelná mesačná investícia 100 eur počas 40 rokov, ak by každý rok priniesol 9 % zhodnotenie. Výsledok: necelých 472-tisíc eur.

To nie je ani šestnástina hodnoty portfólia, ktoré sa podarilo vytvoriť Ronaldovi Readovi.

Uvedené porovnanie však nie je úplne presné. Podľa verejne dostupných informácií začal Read investovať po návrate z armády (1945) a investoval nepretržite až do svojej smrti. To predstavuje čas investovania 69 rokov.

Druhou nepresnosťou je predpoklad, že investovaná suma (100 €) sa počas celého obdobia nemení. To nie je realistické očakávanie, investovaná suma počas takéhoto dlhého obdobia spravidla rastie. Môže za to inflácia, ktorá reflektuje nárast cien v ekonomike. Nahor idú aj mzdy, ktoré sú cenou práce.

Na takýto prepočet sme použili upravený výpočet. Aj v tomto prípade sa začínala pravidelná mesačná investícia na 100 eurách, ročný výnos dosahoval 9 %, no investičný horizont bol predĺžený na 69 rokov a investovaná suma išla každý rok nahor o 3 %.

Výsledná suma – viac ako 9,45 milióna – je vyššia ako dedičstvo Ronalda Reada. Dobrou správou by teda mohlo byť, že vybudovať multimiliónové investičné portfólio možno aj pravidelným investovaním stovky na začiatku. Menej povzbudivým faktom je však to, že dopracovať sa k nemu by si vyžiadalo takmer 70 rokov.

Bližšie k realite by bol predpoklad kratšieho investičného horizontu. Ľudia nemajú problém investovať dlhodobo, no nie večne. Ďalším krokom bol výpočet, v ktorom všetky parametre ostali rovnaké ako predtým, no 69-ročný horizont sme skrátili na 10, 20, 30 a 40 rokov.

 

Výsledok dlhodobej investície

Zhodnotenie pravidelnej investície 100 eur, ktorá sa každý rok zvyšuje o 3 %, pri ročnom výnose 9 %

Počet rokov

Hodnota portfólia (v eurách)

10

19 497

20

67 290

30

184 448

40

471 644

Z tabuľky je zrejmé, že ani investovaná stovka mesačne nezabezpečí miliónový status aj napriek relatívne dlhému investičnému horizontu. Na jeho dosiahnutie by bolo potrebné zvýšiť pravidelne investovanú sumu, zvyšovať ju viac ako o 3 % ročne, alebo investovať dlhšie. Prípadne siahnuť po kombinácii viacerých možností.

 

Má zmysel investovať?

Čísla v tabuľke môžu byť pre niekoho sklamaním. Aj po 30 rokoch je výsledkom investičného snaženia suma, za ktorú si dnes možno zaobstarať nanajvýš jeden solídny byt. Nie dva ani desať bytov. Miliónové portfóliá sú bezpečne v nedohľadne.

Výsledky zjednodušených modelových prepočtov však treba vnímať v kontexte. Primárnym cieľom dlhodobého investovania je obvykle zabezpečenie primeraného dôchodku, nie sumy peňazí, ktorú by závideli Geissenovci.

Pokiaľ by sme ostali pri paralele s realitným trhom a vytvorené investície „premenili“ na trojizbový byt, výnos z nej by mohol zodpovedať príjmu z prenájmu takejto nehnuteľnosti. Druhou možnosťou by bola zjednodušená aplikácia pravidla 4 %. Z približne 185-tisícového portfólia by podľa tohto pravidla bolo možné každý rok poberať rentu okolo 7 400 eur. A bezpečne ju každý ďalší rok navyšovať o mieru inflácie.

Ani v jednom prípade to nie sú sumy, ktoré by vyrážali dych. Kto z bežného príjmu pravidelne investuje, miliardárom sa určite nestane. Jeho účet nevyrastie ani na niekoľko miliónov. No to neznamená, že investovanie nemá zmysel.

Je to rovnaké ako so športom. Prestali by ste sa hýbať a zahodili tenisovú raketu vo chvíli, keď by ste si spočítali, že nemáte šancu zarobiť toľko čo Rafael Nadal alebo Roger Federer? Pravidelný pohyb má aj iné benefity ako peniaze za víťazstvá.

Ultrabohatí ľudia sa vypracovali na svoj status tým, že vytvorili hodnotu pre iných. Niekto internetový obchod, druhý operačný systém pre osobné počítače, ďalší sociálnu sieť. Pravidelné investovanie takéto bohatstvo síce nevytvorí, no dokáže zabezpečiť primeranú finančnú kondíciu v budúcnosti. Presne ako pravidelný pohyb pre fyzickú kondíciu.

To robí z investovania viac ako snahu „mať veľa“: súčasť zdravého životného štýlu, podobne ako pravidelný pohyb či zdravá strava.