-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ako zarobiť? Trpezlivosťou!


27.06.2013

Predstavte si, že ste najhorší investor na svete. Svoje peniaze nechávate pracovať na finančných trhoch práve vo chvíli, keď stoja pred najväčšími prepadmi. Môže to znieť neuveriteľne, no i napriek schopnosti najhoršieho načasovania investície je pravdepodobné, že o svoje peniaze nepríde. Tajomstvo? Trpezlivosť.

Predstavte si, že ste najhorší investor na svete. Svoje peniaze nechávate pracovať na finančných trhoch práve vo chvíli, keď stoja pred najväčšími prepadmi. Môže to znieť neuveriteľne, no i napriek schopnosti najhoršieho načasovania investície je pravdepodobné, že o svoje peniaze nepríde. Tajomstvo? Trpezlivosť.

V žiadnom prípade nechceme nikoho utešovať, ani dávať plané nádeje. Predchádzajúce riadky sú len voľnou interpretáciou výskumu, na ktorý sa podujala americká konzultačná spoločnosť The Presidio Group. Jej výsledky na požiadanie poskytla aj tvorcom Partners News.

Zistenia amerických analytikov sú v prvom rade dobrou správou pre tých, ktorí sú presvedčení, že na investovanie nemajú žiadny špeciálny talent. Najdôležitejšou ingredienciou úspechu pri investovaní je totiž čas. V uvedenej analýze hrá podstatnú úlohu. Simulované výsledky „najhoršieho investora na svete“ síce zohľadňujú deväť rôznych prepadov akciových trhov za posledných 50 rokov, vo všetkých prípadoch však dĺžka investície trvá rovnako – päť rokov.

To, čo na prvé počutie môže znieť ako jednoduchý predpoklad (vydržať päť rokov), nie je v skutočnosti až také triviálne. Mnoho investorov sa považuje za racionálnych, s dlhodobým investičným horizontom, no keď príde prudký výkyv, s hrôzou ho sledujú až do chvíle, keď na svoj horizont zabudnú a so stratou sa zbavia všetkých investícií. Strach je u väčšiny ľudí v takýchto situáciách dominantnou emóciou. Nanešťastie, mnohí investori sa svojich aktív zbavujú na najnižších úrovniach – krátko predtým, ako trhy opäť začnú nový rastový trend.

Druhý predpoklad úspešného zvládnutia finančných kríz je diverzifikácia portfólia. Zo všetkých testovaných zložení portfólií v uvedenom výskume dosiahlo najlepšie výsledky to, v ktorom takmer polovicu tvorili akcie (45 %), tretinu dlhopisové fondy (32 %) a zvyšnú časť tzv. alternatívne investície, akými sú komoditné alebo hedžové fondy.

Ako môžu byť výsledky analýzy užitočné v slovenských pomeroch?

Potreba dodržania spomínaného časového horizontu znamená pre individuálnych investorov dve veci. Tou prvou je potlačenie nutkavých pocitov zbaviť sa všetkých investícií, keď sa nad finančnými trhmi zatiahnu mraky. Aby to bolo možné, je nevyhnutné, aby investované peniaze boli určené len na tento účel a investor nemal dôvod siahať po nich skôr. V žiadnom prípade by to teda nemali byť úspory na kúpu bytu o dva-tri roky, či dokonca peniaze, ktoré bude investor určite potrebovať už na budúci rok.

Tri najčastejšie chyby, ktorých sa investori dopúšťajú

 

Krátky investičný horizont

Pri investovaní platí nepriama úmera medzi rizikom a investičným horizontom. Akciové investície môžu byť najvýnosnejšou triedou aktív, no pri investovaní na príliš krátke obdobie je riziko straty najvyššie.

Nedostatočná diverzifikácia

Kardinálnymi hriechom mnohých individuálnych investorov je podcenenie diverzifikácie ako nástroja znižovania rizika celého portfólia. Na finančných trhoch neexistuje žiadna istota toho, že tá-ktorá investícia sa neskončí so stratou.

Nepoznanie samého seba

Z dlhodobého hľadiska patria akcie medzi najvýnosnejšie investície. To však neznamená, že sú vhodné pre každého, kto chce dosiahnuť zo svojich úspor nadštandardný výnos. Pri volatilných investíciách, ktorých cena výrazne kolíše, je psychika investora jeho najväčším nepriateľom.