-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ako rozumiete financiám? Otestujte sa


30.12.2015

Mať peniaze ešte neznamená rozumieť im. Nemusí to byť veľký kumšt, často stačí zapojiť len elementárnu logiku. Nedávny test globálnej finančnej gramotnosti ukázal, že až dve tretiny svetovej populácie nedokázali správne odpovedať na jednoduché otázky z oblasti financií. Otestujte sa s nami a zistite, koľko toho o peniazoch viete.

Mať peniaze ešte neznamená rozumieť im. Nemusí to byť veľký kumšt, často stačí zapojiť len elementárnu logiku. Nedávny test globálnej finančnej gramotnosti ukázal, že až dve tretiny svetovej populácie nedokázali správne odpovedať na jednoduché otázky z oblasti financií. Otestujte sa s nami a zistite, koľko toho o peniazoch viete.  

Všetky odpovede na nasledujúce otázky by ste mohli nájsť na internete. Hľadať ich tam však neodporúčame. Koniec koncov, test je zameraný na vaše vedomosti o financiách, nie na schopnosť googlovať. Pokiaľ patríte medzi pravidelných čitateľov Partners News, žiadna otázka by vás nemala zaskočiť.

1. Základné veci ako prvé: Aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami?

a) V osobných financiách sa za aktívum považuje majetok, ktorý generuje (alebo bude generovať) príjem; pasíva tvoria výdavky, ktoré len odchádzajú a nevytvárajú žiadny zdroj príjmov.

b) Pasíva vyjadrujú časť príjmov, na ktorých dosiahnutie nemusíme vytvárať žiadnu aktivitu; aktíva sú príjmy, ktoré sú odmenou za konkrétnu námahu (napr. mzda).

c) Aktíva predstavujú majetok nadobudnutý z vlastných zdrojov, pasíva sú tvorené majetkom získaným z cudzích zdrojov (napr. z úveru).

2. Ktorá investícia je absolútne bezpečná?

a) Termínovaný vklad v banke s vopred známou výškou úroku.

b) Peniaze v hotovosti, schované v domácom trezore.

c) Neexistuje žiadna absolútne bezpečná investícia, s každou je spojené určité riziko.

3. Aký zmysel má tvorba finančnej rezervy?

a) Finančná rezerva slúži na financovanie všetkých výdavkov, ktoré sa týkajú chodu domácnosti.

b) Finančná rezerva je určená pre prípad mimoriadneho, neplánovaného výdavku v rodinnom rozpočte.

c) Jej primárnou úlohou je udržiavať minimálny požadovaný zostatok na bežnom účte.

4. Aký je zákonom určený dôchodkový vek na Slovensku?

a) Na Slovensku odchádzajú muži aj ženy do dôchodku veku 65 rokov.

b) Muži odchádzajú do dôchodku po dosiahnutí 65 rokov, ženy tiež, no ich dôchodkový vek závisí od počtu vychovaných detí.

c) Dôchodkový vek pre mužov aj ženy je jednotný – 62 rokov, no presný dôchodkový vek závisí od roku narodenia.

5. Ktoré podmienky musíte splniť, aby ste mohli dostávať starobný dôchodok?

a) Nárok na starobný dôchodok má každý, kto odpracoval najmenej 30 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

b) Pre vznik nároku je potrebné dosiahnutie dôchodkového veku a najmenej 15-ročné obdobie, počas ktorého ste boli dôchodkovo poistení.

c) Jedinou podmienkou vzniku nároku je, aby výška vypočítaného starobného dôchodku nebola nižšia ako 1,2-násobok životného minima pre fyzickú osobu.

6. Ktoré tvrdenie o riziku pri investovaní je pravdivé?

a) Úlohou správneho investora je vyhýbať sa akýmkoľvek rizikám pri investovaní.

b) Vysoké riziko vždy znamená možnosť dosiahnutia vysokého výnosu.

c) Za vyššie potenciálne výnosy sa vždy platí vyšším rizikom.

7. Ktorá z nasledujúcich možností je najvhodnejšia pre dlhodobé sporenie (napr. na dôchodok)?

a) Akciový index alebo fond investujúci do akcií.

b) Zlato a diamanty.

c) Fond investujúci do výlučne bezpečných cenných papierov, akými si štátne pokladničné poukážky alebo dlhopisy krajín s vysokým ratingom.

8. Ak by ste dnes chceli na jeden rok investovať, čomu by ste sa určite mali vyhnúť?

a) Termínovanému vkladu v banke.

b) Investíciám do akcií.

c) Peňažným podielovým fondom.

9. Koľko klasických podielových fondov skrachovalo počas nedávnej finančnej krízy?

a) V rokoch 2007 až 2009 vyhlásilo bankrot viac ako 200 podielových fondov na svete.

b) O všetky úspory prišli investori len v 13 podielových fondoch.

c) Počas globálnej finančnej krízy neskrachoval žiadny podielový fond.

10. Čo by ste mali zohľadňovať v prvom rade pri výbere vhodného podielového fondu?

a) Investičný horizont, vzťah k riziku.

b) Dosiahnuté zhodnotenie za posledný rok – čím vyššie, tým lepšie.

c) Výšku kapitálu, ktorý chcete investovať.