-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ako dosiahnuť stav finančnej slobody?


10.09.2015

Finančná sloboda je stav, kedy pasívny príjem prevyšuje celkové výdavky. Človek v takom prípade nemusí chodiť do práce aby zarábal a mal z čoho financovať svoje potreby. Pasívnym príjmom môže byť príjem z prenajatej nehnuteľnosti, úroky či výnosy z investovaných peňazí. Vo všetkých prípadoch nie je potrebné vynakladať žiadnu fyzickú aktivitu.

Finančná sloboda je stav, kedy pasívny príjem prevyšuje celkové výdavky. Človek v takom prípade nemusí chodiť do práce aby zarábal a mal z čoho financovať svoje potreby. Pasívnym príjmom môže byť príjem z prenajatej nehnuteľnosti, úroky či výnosy z investovaných peňazí. Vo všetkých prípadoch nie je potrebné vynakladať žiadnu fyzickú aktivitu.

Prípadom najbežnejšieho pasívneho príjmu je dôchodok. Bude však vyšší ako vaše výdavky? Existujú pravidlá, ktorými ak sa budete dôsledne riadiť, dosiahnete stav finančnej slobody, alebo sa k nemu významne priblížite. Ako teda dosiahnuť finančnú slobodu? Okrem iného je dôležité využívať silu času, t.j. začať čo najskôr. Ak máte viac ako 30 rokov, je najvyšší čas. Človek po tridsiatke má spravidla ukončené štúdium, pracuje, je usadený, zakladá si rodinu. Ideálny čas myslieť na svoju budúcnosť.

·         V tomto období je ideálne vymeniť prenájom za vlastné bývanie. Skúste si porovnať splátku prenájmu so splátkou hypotéky. Pravdepodobne zistíte, že pri porovnateľných nákladoch môžete získať vlastné bývanie. Tejto skutočnosti napomáha aj súčasná veľmi priaznivá hladina úrokových sadzieb na hypotekárne úvery.

·         Je dôležité zbaviť sa prípadných zlých dlhov (spotrebných úverov, kreditných kariet, povoleného prečerpania). V prípade, že je to možné, pokúste sa úvery skonsolidovať do jedného a čím skôr vyplatiť. Keď človek využíva splátkové kalendáre či kreditné karty, požičiava si aby financoval to, na čo reálne nemá.

·         Nezabúdajte si vytvárať rezervu na neočakávanú udalosť. Vďaka existencii železnej rezervy sa vyhnete zbytočnému zadlžovaniu.

·         Majte dobre zabezpečený príjem. Aby ste vedeli, že ak sa vám stane čokoľvek, o vašu rodinu bude postarané.

·         Zbavte sa nevýnosného majetku (termínované vklady, vkladné knižky). Zároveň nedržte rezervy na bežnom účte.

·         Začnite pravidelne investovať . Využívajte akciové trhy. Pri dlhodobom a pravidelnom investovaní prinášajú zaujímavé zhodnotenie.

·         Diverzifikujte – rozkladajte riziko. Vytvárajte si krátke rezervy (0,5 – 1,5 roka) vo výške minimálne šestnásobku mesačného príjmu, stredné rezervy (5 – 10 rokov) a dlhodobé rezervy (nad 10 rokov).

Medzi 40. – 50. rokom života sa snažte zvyšovať výšku pravidelných investícií, využívajte efekt zloženého úročenia a maximalizujte zisk. Zároveň využívajte finančnú páku, tzv. dobrý dlh (napr. peniaze z úveru použite na kúpu nehnuteľnosti – splátka úveru by však mala byť nižšia ako výnos, ktorý vám nehnuteľnosť prinesie). So stúpajúcim vekom naďalej rozkladajte – diverzifikujte riziko. Popritom sa snažte čo najviac budovať pasívny príjem.

Pri ceste k finančnej slobode musí človek často obetovať krátkodobú spotrebu na úkor dlhodobej prosperity, čo nie je vždy jednoduché. Ak si však vyššie spomínané rady osvojíte, finančnú slobodu môžete dosiahnuť skôr ako si myslíte. Najlepší čas začať bol včera. Druhý najlepší je dnes.