-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ako čítať štatistiky výnosov?


28.07.2016

Výber vhodnej investície sa pre bežných ľudí stal cvičením s číslami. Stačí vám výnos okolo 1 -- 2 % ročne? Potom by ste sa mali poobzerať po konzervatívnejších fondoch, ktoré investujú najmä do dlhopisov. Chcete v dlhodobom horizonte zarábať v ročnom priemere viac ako 5 %? Neprehliadnite akcie.

Výber vhodnej investície sa pre bežných ľudí stal cvičením s číslami. Stačí vám výnos okolo 1 -- 2 % ročne? Potom by ste sa mali poobzerať po konzervatívnejších fondoch, ktoré investujú najmä do dlhopisov. Chcete v dlhodobom horizonte zarábať v ročnom priemere viac ako 5 %? Neprehliadnite akcie.

Dôvodom, pre ktorý nie je takýto rutinný spôsob optimálny, je štatistika. Tá môže aj za to, prečo individuálni investori mentálne diferencujú jednotlivé aktíva. Stačí sa pozrieť na to, aké výnosy v dlhodobom horizonte prinášajú už spomínané aktíva – dlhopisy a akcie. Štatistické prehľady hovoria, že pri dlhodobom investovaní do akcií možno očakávať priemerný výnos okolo 8 %. U dlhopisov to je podstatne menej – dajme tomu, že hovoríme o výnosoch okolo 1,5 – 2,0 % ročne. Zatiaľ to vyzerá jasne: ak sa uspokojíte s nižším výnosom, choďte do dlhopisov (resp. dlhopisových fondov). Ak chcete viac, siahnite po akciových investíciách.

Nie každý je (nad)priemerný

Urobme si najskôr teoretický exkurz do triedy, v ktorej je napríklad 60 žiakov. Ak by sme zaznamenali výšku každého z nich, poľahky by sme vedeli vypočítať priemernú výšku všetkých žiakov. Predstavme si, že v našom prípade by to bolo 161 cm. O čom tento údaj hovorí? Určite nie o tom, koľko meria každý z nich. V skutočnosti by v našej triede nemusel byť nik, kto by meral presne 161 cm. Priemerná hodnota je abstraktný údaj.

Teraz ale dôležitejšia otázka: Ak by sme náhodne vybrali jedného žiaka, aká by bola šanca, že bude aspoň taký vysoký ako nameraný priemer? S pomocou štatistiky (a predpokladu o normálnom rozdelení telesnej výšky) môžeme tvrdiť, že pravdepodobnosť je približne polovičná, teda 50 %. Je rovnaká ako šanca, že by sme vybrali podpriemerne vysokého žiaka.

Späť k financiám a dosahovaným priemerným výnosom. Tie sú rovnako abstraktným číslom. Ak akcie zarábajú v priemere 8 % ročne, neznamená to, že investori inkasujú každý rok rovnaké percento. (V skutočnosti je veľkou vzácnosťou, ak sa v niektorom roku výnosy z akcií rovnajú ich dlhodobému priemeru.) V niektorých obdobiach sú ich dosiahnuté výnosy nižšie, inokedy vyššie. To isté platí aj vtedy, keby sme sa pozreli na výnosy v dlhších obdobiach.

Prečo neprehliadať akcie

Či už ide o investovanie do akcií alebo do dlhopisov, platí, že nie je vždy možné očakávať zhodnotenie na úrovni dlhodobého priemeru vychádzajúceho zo štatistických ukazovateľov. Logická otázka preto znie: Ako zvýšiť pravdepodobnosť vo svoj prospech? Ako zabezpečiť, aby dosiahnutie plánovaného cieľa (dlhodobého výnosu) bolo isté napríklad na 90 %?

Zbystriť by mali najmä investori, ktorí sa považujú za konzervatívnych. Vo svojich finančných plánoch počítajú s tým, že priemerný ročný výnos ich portfólia by mal dosahovať okolo 1 – 2 %. Na prvý pohľad je to racionálne očakávanie, pretože podobné číslo možno nájsť v množstve historických štatistík.

Na tomto mieste by už malo byť zrejmé, že šanca na dosiahnutie uvedeného (alebo ešte lepšieho) výnosu existuje – no nie je stopercentná. Ako ju však zvýšiť? Napríklad pridaním menšej časti akciových investícií. Výsledkom diverzifikácie do rozdielnych aktív (presnejšie do investícií, ktorých výnosy nie sú navzájom dokonale korelované) je nielen zníženie volatility celého portfólia, ale aj zvýšenie očakávanej miery výnosu. Mnohí konzervatívni investori na popisované súvislosti, žiaľ, zabúdajú.

A čo investori, ktorí sú v akciách na 100 %? Ani oni by nemali zabúdať, že historické priemerné výnosy majú obmedzenú vypovedaciu schopnosť. Ak chcú vo svojich finančných plánoch pracovať s výnosmi, ktoré sú reálnejšie, mali by akceptovať mierne nižšie percentá ako tie, ku ktorým sa dopracovali štatistici. Prípadne by sa mali zamyslieť nad už spomínaným rozložením svojej investície do viacerých druhov aktív.