-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

AKÉ SNY A ŽIVOTNÉ PLÁNY MAJÚ SLOVÁCI?


09.09.2019

Sny nie sú len pre bohatých. Opak je pravda. Práve sny a plány nás robia bohatšími, a to nielen v hmotnom, ale aj duchovnom zmysle. V aktuálnom prieskume Nadácie PARTNERS sme sa pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý pripadá každý rok na 8. septembra, pýtali Slovákov, aké sú ich najdôležitejšie túžby a životné ciele a ako sa im ich darí plniť.

Každý z nás má väčšie či menšie sny a túžby. Robia nás šťastnejšími, spokojnejšími, posilňujú našu sebadôveru, a to dokonca už samotným procesom realizácie snov. Vďaka plneniu snov žijeme život, ktorý určite nebudeme neskôr ľutovať, a sme zároveň inšpiráciou pre iných. „Aj Slováci majú svoje sny a životné plány, ktoré sa im sporadicky darí plniť. Viac ako tretina (36 %) tvrdí, že si svoje sny plní, takmer polovica (47 %) tak pol na pol a iba 15 % opýtaných Slovákov hovorí, že sa im sny plniť nedarí (zvyšné 2 % nevedia),“ spresňuje základné zistenia prieskumu Monika Remiašová z Nadácie PARTNERS a dopĺňa ďalšie výsledky prieskumu:

  • Najdôležitejšie sny a túžby Slovákov sú mať dobrý dôchodok a užívať si ho (74 %), mať zabezpečenú rodinu (66 %), venovať sa svojim záľubám (65 %), byť zdraví a žiť zdravo (61 %). Približne polovica Slovákov sníva tiež o svojom vlastnom bývaní, cestovaní, zabezpečení vzdelania pre svoje deti a túži mať veľa peňazí. (možnosť viacerých odpovedí)
  • Oblasti, kde sa Slovákom darí plniť si svoje sny a sú v nich optimisti, sú založenie si rodiny, dobrý partner a šťastná rodina. Pesimistickí sú v zabezpečení dobrého dôchodku, v možnostiach cestovať a spoznávať svet či mať dosť peňazí a lepší životný štandard.
  • Hlavné prekážky, prečo si Slováci nedokážu plniť svoje sny, sú nedostatok peňazí (43 %), málo času (25 %), zdravotné problémy (22 %) a pätina opýtaných (20 %) tvrdí, že sú už na plnenie snov starí. (možnosť viacerých odpovedí)

Sny plánujte a nič neodkladajte na neskôr

Sny sa môžu stať skutočnosťou, pričom peniaze nemusia byť žiadnym zásadným problémom. Základom je plánovať. „Sny a plány, respektíve plánovanie idú ruka v ruke. Neodkladajte si plnenie svojich snov. Čím skôr začnete s prípravou a realizáciou svojich snov, najmä ak si vyžadujú nemalé investície, tým menej to pocítite na rodinnom rozpočte,“ radí Andrea Straková, odborníčka na financie z PARTNERS GROUP SK, a dodáva: „Je nevyhnutné zamyslieť sa, aké sú naše sny a v akom období života budeme potrebovať aké financie na ich splnenie. Napríklad koľko bude potrebné pripraviť na bývanie, štúdium detí či na dôchodok.“

Odporúča tiež držať sa pravidla ideálnych finančných mier, podľa ktorých 10 % z mesačného príjmu odkladajte na rezervu a 20 % na plnenie svojich dlhodobých cieľov. „Už prvé vreckové sa dá rozdeliť filozofiou ideálnych finančných mier. Od prvej mzdy by to mala byť úplná samozrejmosť,“ tvrdí Andrea Straková. A hlavne, buďte disciplinovaní. Žiadny dobrý plán nemá zmysel bez disciplíny. Vo financiách to znamená najprv si odložiť a potom si dopriať. Na prvé  počutie to možno nie je nič lákavé, ale je to naozaj len otázka zvyku.

Snívame o dobrom dôchodku. Aký ho chceme mať?

O čom snívajú až tri štvrtiny Slovákov, je mať dobrý dôchodok a užívať si na ňom. V prieskume Nadácie PARTNERS sme sa preto pýtali, aký je ich vysnívaný dôchodok:

  • Slováci sa chcú na dôchodku venovať najmä vnúčatám a rodine (46 %), svojim záľubám (37 %), starať sa o dom a záhradku (27 %) a tiež cestovať a spoznávať svet (27 %). (možnosť viacerých odpovedí)
  • Na to, aby mali dôchodok na úrovni a podľa vlastných predstáv, Slováci uviedli, aký by chceli mať ideálny minimálny dôchodkový príjem, ktorý by im umožnil takú starobu, akú by chceli. Takmer dve tretiny Slovákov majú predstavu o ideálnom dôchodku viac ako 900 € – z toho 39 % by chcelo dôchodok vo výške 900 – 1 300 € a jedna štvrtina (24 %) budúcich dôchodcov by si predstavovala ideálny dôchodok vyšší ako 1 300 €.

Odborníci na financie sa zhodujú v tom, že ak chcú mať dnešní aktívne pracujúci ľudia, a zvlášť mladá generácia, vyšší dôchodok, nemôžu sa už spoliehať len na štát a o svoj dôchodok sa musí postarať každý sám. „Ideálne čo najskôr začať šetriť a správne investovať. Ak začneme včas, postačujúca mesačná pravidelná investícia do splnenia vašich plánov môže byť napríklad už 50 €, jednorazovo dokonca od sumy 1 000 €,“ hovorí Maroš Ovčarik z PARTNERS INVESTMENTS a analytik Finančného kompasu. Ľudia strácajú motiváciu vkladať svoje úspory do štandardných bankových produktov s nulovými úrokovými sadzbami. Alternatíva, ktorá vie ochrániť úspory a zároveň priniesť zaujímavé zhodnotenie, je investovanie. V rámci investovania je možné vyberať z veľkého množstva produktov, najznámejšie sú klasické podielové fondy, prípadne v poslednom čase veľmi obľúbené ETF fondy.“

Investovanie nie je naša silná stránka, i keď môže práve z dlhodobého hľadiska priniesť najlepšie zhodnotenie peňazí. Situácia na Slovensku sa však zlepšuje. Pomaly rastie počet investujúcich Slovákov. Minulý rok investovalo približne 12 % Slovákov, z toho 4 % do podielových fondov[1]. V tomto roku už 18 % Slovákov tvrdí, že investujú. Nárast je, zdá sa, primárne spôsobený investovaním do podielových fondov (8 %).

Pozitívny je aj fakt, ktorý potvrdil prieskum Nadácie PARTNERS, že suma, ktorú vedia Slováci jednorazovo a tiež mesačne dlhodobo investovať, je postačujúca na to, aby si zabezpečili dobrý dôchodok alebo iné životné sny a plány:

  • Jednorazovo vie necelá pätina (17 %) Slovákov investovať do 1 000 €. O čosi viac ako desatina (13 %) je schopná investovať sumu od 1 001 do 3 000 € a ďalšia takmer pätina (17 %) sumu viac ako 3 000 €.
  • Viac ako polovica Slovákov vie pravidelne mesačne investovať malé sumy – 12 % Slovákov do 30 €, 14 % od 30 do 50 €, 15 % od 51 do 100 € a 15 % viac ako 100 €.

 

[1]Prieskum Nadácie PARTNERS „Finančné plánovanie“ – reprezentatívny dotazníkový prieskum realizovaný agentúrou FOCUS v dňoch 4. – 11. júna 2018 na vzorke 1 015 ľudí