-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Aegon aj v tomto roku prináša zlepšenia pre klientov PARTNERS GROUP SK


05.06.2019

Trh životného poistenia je veľmi dynamicky sa meniaci. Preto je dôležité, aby sa mu aj životné poisťovne prispôsobovali na základe vašich nových potrieb. Základom je záruka kvalitného produktového portfólia a zodpovedného klientskeho servisu.

V predchádzajúcich rokoch bol jednou z výrazných noviniek v rámci celého poistného trhu, ktorú Aegon priniesol, nový koncept krytia rizika závažných chorôb a ich následkov. Okrem štyroch štatisticky najčastejších závažných chorôb, ktoré sa u Slovákov vyskytujú, môžete získať i poistenie voči následkom závažných chorôb alebo úrazov bez skúmania príčiny. Táto koncepcia sa zameriava výhradne na zdravotné následky na ľudské zdravie a nie na stanovenie diagnózy zo strany lekárov. Vylepšené krytie priniesol Aegon nielen novým, ale aj svojim existujúcim klientom a vďaka servisnej akcii „Program Vernosť“ môžete aj tento rok na svojich existujúcich zmluvách aktualizovať svoje staršie krytie.

Inováciou v zmysle kvalitnejšej poistnej ochrany prešlo i poistenie invalidity. Na Slovensku je dnes takmer štvrť milióna invalidných dôchodcov, každý rok pribudne viac ako 22-tisíc nových invalidov. Počet ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, za poslednú dekádu štatisticky vzrástol o 23 %. Poistenie pre prípad invalidity sa stáva kľúčovým krokom k finančnému zabezpečeniu rodiny, splateniu existujúcich záväzkov či liečbe ochorenia, úrazu a ich následkov. Atraktívnosť poistného krytia Aegon zvýšil „Plnením vopred“, vďaka ktorému dokáže svojim klientom vyplácať poistné plnenie ešte pred jeho potvrdením zo strany Sociálnej poisťovne.

Medzi ďalšie produktové inovácie smerujúce k vyššej poistnej ochrane patrí i rozšírenie krytia rizika operácií v dôsledku choroby. Bez zvýšenia ceny či potreby čokoľvek podpisovať rozšíri Aegon pre nových aj existujúcich klientov krytie o veľmi často sa vyskytujúce typy operácií. Všetci klienti tak môžu túto výhodu využívať automaticky.

Mnohé vážne úrazy či choroby sú spojené s dlhou práceneschopnosťou, preto aj tu Aegon pridal novinky, ktoré vám prinášajú rýchlejšiu a jednoduchšiu formu vyplácania poistného plnenia. A poistné krytie rozšíril aj pre vás, ktorí svoju prácu či povolanie vykonávate v Českej republike.

Kvalitnejšie portfólio a klientsky servis, ktorý Aegon poskytuje, súvisí i so zjednodušením vstupných lekárskych prehliadok, rozšíreným krytím pri úrazových denných dávkach či so zvýšenými limitmi poistných súm.

Poisťovňa Aegon má dlhodobo ambíciu prekonávať očakávania svojich klientov. I z tohto dôvodu ponúka systém bezplatných bonusových krytí, navýšenia poistných súm či doplnkových služieb smerujúcich k ochrane zdravia.

Tí, ktorí pravidelne športujete hoc i na rekreačnej báze, môžete vďaka programu „Aegon BeneFIT“ až na siedmich poistných krytiach získať možnosť zvýšenej poistnej sumy alebo zvýšenej zľavy. Stačí, ak poisťovni preukážete výkon športu napríklad preukazom do fitnescentra alebo na plaváreň.

Poisťovňa Aegon si je vedomá, že rovnako dôležitá ako výplata poistného plnenia je aj odborná starostlivosť a včasná diagnostika. Preto aj v roku 2019 môžete získať a na svojich zmluvách využívať bezplatnú konzultačnú službu „Diagnose.me“. Je to služba druhého lekárskeho názoru o zdravotnom stave, správnosti diagnózy či spôsobe liečby. Prostredníctvom nej máte možnosť konzultovať zdravotný stav so špičkovými lekármi z celého sveta.

Rok 2019 prináša viacero zásadných zmien. Čo sa však nemení, je neustála snaha ponúkať kvalitnejšie produkty a inovované služby pre vás.

 

Spoločnosť Aegon bola na Slovensku kúpená spoločnosťou NN. V priebehu roka 2019 bude prebiehať postupné zlučovanie oboch spoločností, v závere ktorého sa názov Aegon prestane používať a nahradí ho značka NN. Produkty, ktoré si zákazníci v spoločnosti Aegon vyberú, sa nezmenia - ich ceny a podmienky ostanú rovnaké.