-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

31. OKTÓBER – SVETOVÝ DEŇ SPORENIA: Ideálne úspory tvoria tretinu z príjmu


24.10.2019

Dôležitosť sporenia sa začala zdôrazňovať už takmer pred sto rokmi. Bankári na kongrese v Miláne v roku 1924 vyhlásili posledný októbrový deň za Svetový deň sporenia. Zámerom bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti úspor. Rastúca zadlženosť slovenských domácnosti, žiaľ, nasvedčuje, že vytváranie úspor nie je samozrejmé ani dnes. Odborníci na svet peňazí zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK a z Finančného kompasu upozorňujú na nevyhnutnosť sporenia pre pokojnú budúcnosť bez stresu. Radia, ako sa z odkladania časti príjmu stane zvyk, ktorý rodinný rozpočet zvládne bez ujmy.

Do života nám pravidelne prichádzajú predpokladané aj nečakané udalosti. Predpokladanými sú napr. kúpa bývania, kde k hypotéke treba počítať s minimálne dvadsiatimi percentami kúpnej ceny z vlastných úspor. Nečakanými, ale predvídateľnými udalosťami sú pokazená práčka, nákup vecí pre dieťa do školy či zaplatenie dovolenky. Všetky vedia zaskočiť rodinnú kasu nepripravenej domácnosti. Následkom takýchto situácií je siahnutie po rôznych úveroch a pôžičkách, ktoré rodinu zbytočne zadlžujú. Človeka, ktorý si nesporí, môžu nečakané, zato bežné životné situácie nepríjemne prekvapiť aj napriek tomu, že mnohé z nich mohol v predstihu niekoľkých rokov predvídať," upozorňuje Michal Nagy, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK. Vytváranie rezervy na prekonanie takýchto situácií a zároveň šetrenie peňazí na ľahšie dosahovanie osobných a rodinných cieľov či snov je jedným z dôležitých krokov k spokojnejšiemu životu a väčšej finančnej slobode.

FINANČNÁ REZERVA A SPORENIE NIE JE TO ISTÉ, OBE SÚ VŠAK DÔLEŽITÉ

Ideálne sporenie nastane vtedy, keď sa postupne dopracujeme k tomu, že desať percent príjmu domácnosti odložíme na krátkodobé sporenie, ktorým si vytvoríme rezervu. Ďalšia desatina z príjmu by mala smerovať na strednodobé a tretia desatina na dlhodobé sporenie. Takže spolu 30 % z príjmov každý mesiac odložíme, vďaka čomu si zabezpečíme všetky očakávané i neočakávané udalosti na slušnej úrovni, vrátane dôstojného života v dôchodkovom veku. Získame tým aj finančnú istotu počas života, čo pozitívne vplýva na našu psychickú pohodu. Výrazne tak zredukujeme najčastejší pôvod partnerských konfliktov – peniaze.

Finančná rezerva domácnosti a sporenie nie je to isté, obe sú však dôležité. „Rezerva má slúžiť výhradne na nečakané udalosti. Odporúčaná optimálna rezerva je vo výške 6 platov alebo aspoň 6 mesiacov spotreby domácnosti. Nesmie slúžiť na financovanie dovolenky, zariadenia bytu ani výmeny auta za novšie,“ vysvetľuje rozdiel medzi finančnou rezervou a sporením Michal Nagy. „Sporenie je účelové a očakávané. Dôležité je dobre si naplánovať tieto výdavky a nastaviť sporenie tak, aby nás tieto výdavky nezaskočili.“ Rezerva a sporenie musia byť striktne od seba oddelené.

AKO NÁJSŤ VOĽNÉ PENIAZE?

Najjednoduchším spôsobom je nastaviť si trvalý príkaz na sporenie hneď po výplate. „Zo skúseností viem, že absolútna väčšina Slovákov, ak si nastaví tento príkaz spočiatku na 10 % z príjmu, nepocíti rozdiel v životnom štandarde. Nejde totiž o nič iné ako návyk,“ prezrádza jednoduché pravidlo Michal Nagy. Kto si vytvoril návyk na odloženie 10 % z príjmu, zistí, že môže vyskúšať odložiť si 15 % alebo 20 %. Ak by predsa len vyššia suma peňazí začala zaťažovať rodinný rozpočet, odborník radí vytvoriť si ďalší zvyk, a to odloženie polovice z každého zvýšenia príjmu alebo odmeny.

KDE SPORIŤ?

I napriek tomu, že mnohí považujú za prirodzené držať časť finančnej hotovosti doma, odborníci na financie upozorňujú, že najbezpečnejšie sú banky. Hlavnou výhodou bánk je, že na sporiacich účtoch, termínovaných vkladoch či vkladnej knižke peniaze podliehajú fondu ochrany vkladov do výšky 100-tisíc eur. Ďalšou výhodou sporiacich účtov je rýchla dostupnosť k financiám. Peniaze môžete kedykoľvek vybrať. Nevýhodou je však nízky úrok, keďže väčšina týchto produktov má úrokovú sadzbu blízku nule," vysvetľuje Iveta Hudáková z portálu Finančný kompas. Väčšina bánk ponúka sporiaci účet bez poplatku. V niektorých je však v bankách potrebné splniť niekoľko podmienok, ako minimálny mesačný vklad a žiadny výber.

Na vytvorenie finančnej rezervy by tak mohol postačovať sporiaci účet v banke. Na šetrenie peňazí na dlhodobejšie ciele, ako je nové auto, vysoká škola, svadba či štart do života pre deti,  alebo s cieľom kúpy bývania čí úhrady časti ceny z vlastných zdrojov, ale aj na šetrenie na dôchodok je však vhodnejšie investovanie.  

 

Príklad 1: Vytváranie rezervy 6-mesačného príjmu na sporiacom účte

Priemerná mzda: 1 100 eur

Šetríme si na 10 % rezervu: 110 eur mesačne

Cieľová suma: 6 600 eur

Sporenie s úrokovou sadzbou 0,50 %

 

 

5 rokov

10 rokov

15 rokov

20 rokov

 

110 €

6 684 €

13 538 €

    20 564 €

    27 767 €

 

(Zdroj: Finančný kompas)

Investovaním šetríme na strednodobé a dlhodobé ciele

Iveta Hudáková odporúča kombináciu investičných stratégií: „Na 5 rokov sú vhodné konzervatívne investičné stratégie, na 15 rokov dynamické a na 10 rokov ich kombinácia.“ Investovanie je však náročné, preto odporúča poradiť sa s finančným odborníkom. Dôležité je uvedomiť si, že za 20 rokov pravidelného mesačného investovania sa vieme dopracovať k dvojnásobku vkladov.

 

Príklad 2: Šetrenie (investovanie) na strednodobé a dlhodobé ciele

Priemerná mzda: 1 100 eur

Šetríme si 20 % na strednodobé a dlhodobé ciele: 220 eur mesačne

Sporenie s úrokovou sadzbou 0,50 %

 

5 rokov

10 rokov

15 rokov

20 rokov

220 €

13 369 €

27 075 €

    41 127 €

55 535 €

(Zdroj: Finančný kompas)

 

Pravidelné investovanie s výnosom 5,00 %

 

5 rokov

10 rokov

15 rokov

20 rokov

220 €

14 980 €

34 098 €

     58 499 €

89 641 €

(Zdroj: Finančný kompas)