-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

2013 - historicky najúspešnejší rok PARTNERS GROUP SK


25.03.2014

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK v minulom roku sprostredkovala takmer 62 tisíc zmlúv a dosiahla tržby viac ako 22 miliónov eur. Tieto výsledky posilnili trhovú pozíciu spoločnosti, prehĺbili jej náskok pred konkurenciou a z roka 2013 urobili najúspešnejší rok v histórii spoločnosti vôbec. Druhý rok v rade dosiahla spoločnosť medziročný rast tržieb takmer 25 %. Dôležité je, že ide o dlhodobo udržateľný rast založený na zdravých základoch. Svedčí o tom bližší pohľad na štruktúru výsledkov spoločnosti.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK v minulom roku sprostredkovala takmer 62 tisíc zmlúv a dosiahla tržby viac ako 22 miliónov eur. Tieto výsledky posilnili trhovú pozíciu spoločnosti, prehĺbili jej náskok pred konkurenciou a z roka 2013 urobili najúspešnejší rok v histórii spoločnosti vôbec. Druhý rok v rade dosiahla spoločnosť medziročný rast tržieb takmer 25 %. Dôležité je, že ide o dlhodobo udržateľný rast založený na zdravých základoch. Svedčí o tom bližší pohľad na štruktúru výsledkov spoločnosti.

Unikátnym ukazovateľom na slovenskom trhu je číslo 58,06 %, ktoré vypovedá o podiele pripoistení na zaplatenom poistnom. Spoločnosť PARTNERS GROUP SK vykázala za minulý rok viac ako 22 miliónov eurové tržby, a potvrdila tak svoju silnú a dlhodobo stabilnú pozíciu na slovenskom trhu. Spolupracovníci spoločnosti uzavreli takmer 62 tisíc zmlúv, pričom v nich dominuje segment životného poistenia, nasledujú investície, neživotné postenie a ďalšie segmenty.

Tieto výsledky referujú o tom, že spolupracovníci spoločnosti PARTNERS GROUP SK dôsledne hľadia na potreby klientov a tie pretavujú do kvalitného nastavenia ich finančných plánov. „Do portfólií našich klientov vnášame základné princípy systematického budovania aktív. Komplexné finančné služby znamenajú finančné plány, ktoré chránia pred stratou príjmu a dlhodobo budujú finančnú istotu,“ vysvetľuje Juraj Juras, generálny riaditeľ spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.