-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

2013 - Historicky najúspešnejší rok PARTNERS GROUP SK


24.03.2014

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK v minulom roku sprostredkovala takmer 62 tisíc zmlúv a dosiahla tržby viac ako 22 mil. eur. Tieto výsledky posilnili trhovú pozíciu spoločnosti, prehĺbili jej náskok pred konkurenciou a z roka 2013 urobili najúspešnejší rok v histórii spoločnosti vôbec. Druhý rok v rade dosiahla spoločnosť medziročný rast tržieb takmer 25 %. Dôležité je, že ide o dlhodobo udržateľný rast založený na zdravých základoch. Svedčí o tom bližší pohľad na štruktúru výsledkov spoločnosti.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK v minulom roku sprostredkovala takmer 62 tisíc zmlúv a dosiahla tržby viac ako 22 mil. eur. Tieto výsledky posilnili trhovú pozíciu spoločnosti, prehĺbili jej náskok pred konkurenciou a z roka 2013 urobili najúspešnejší rok v histórii spoločnosti vôbec. Druhý rok v rade dosiahla spoločnosť medziročný rast tržieb takmer 25 %. Dôležité je, že ide o dlhodobo udržateľný rast založený na zdravých základoch. Svedčí o tom bližší pohľad na štruktúru výsledkov spoločnosti.

Na slovenskom trhu unikátnym ukazovateľom je číslo 58,06 %. Vypovedá o podiele pripoistení na zaplatenom poistnom. Spolu s priemerným počtom pripoistení na jednu zmluvu, ktoré dosiahli počet šesť, hovorí o kvalitnom nastavení a vyváženom prístupe k tvorbe portfólií klientov spoločnosti. Rovnováha medzi krytím rizík a sporivou časťou predstavujúcou často prípravu na dôchodok je dôkazom, že spolupracovníci PARTNERS GROUP SK dôsledne hľadia na potreby klientov a tie pretavujú do nastavenia ich finančných plánov.
 

Zdravá skladba finančných portfólií klientov


Spoločnosť v minulom roku sprostredkovala uzavretie takmer 62 tisíc zmlúv, ktorých rozloženie na jednotlivé segmenty je proporčné podľa zásad tvorby optimálneho finančného plánu. Dominuje životné poistenie s 37,1 percentným podielom na celkovom objeme zmlúv a predpísaným poistným vo výške 15,3 mil. eur, z toho jednorazové poistné 3,8 mil., nasledujú investície s podielom 22,9 percenta na celkovom objeme zmlúv a objemom sprostredkovaných investícií vo výške 48 mil. eur, a neživotné poistenie s podielom 19,6 percenta na celkovom objeme zmlúv a predpísaným ročným poistným 1 mil. eur. Ďalšími segmentmi, ktoré zaujali miesto v portfóliách klientov, sú stavebné sporenie s viac ako 8-percentným podielom v celkovom objeme 26 mil. eur, úvery s podielom 7,4 percenta na celkovom objeme zmlúv pri celkovej výške 231,6 mil. eur sprostredkovaných úverov klientom, vklady so 4 percentami a 0,5 percent z celkového objemu zmlúv pripadlo na doplnkové dôchodkové sporenie.

Za zmienku stojí aj podiel zmlúv so zaslúženou províziou pri životnom poistení, ktorá predstavuje 45,57 percenta. Aj tento ukazovateľ potvrdzuje dôraz na kvalitu a profesionalitu poskytovanej služby, dlhodobý vzťah s klientom a pravidelný servis.
 

Rast vo všetkých rozhodujúcich ukazovateľoch


Tržby spoločnosti vlani vzrástli takmer o 25 percent na viac ako 22 mil. eur a potvrdili tak silnú a dlhodobo stabilnú pozíciu spoločnosti na slovenskom trhu (len pripomíname, že v roku 2012 tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 22,3 percenta). Životné poistenie ako jeden z kľúčových segmentov portfólia spoločnosti zaznamenalo mierny nárast, a to napriek poklesu, ktorý bol v minulom roku pre životné poistenie charakteristický. Veľmi dobre sa darilo aj investíciám, ktoré naznačili rastúci investičný optimizmus klientov a náchylnosť na tvorbu strednodobých a dlhodobých rezerv. Polepšil si aj segment úverov ako výsledok aktuálnej situácie na hypotekárnom trhu charakteristickej nízkymi úverovými sadzbami.

 „Do portfólií našich klientov vnášame základné princípy systematického budovania aktív. Komplexné finančné služby znamenajú finančné plány, ktoré chránia pred stratou príjmu a dlhodobo budujú finančnú istotu. Tieto princípy zároveň už niekoľko rokov tlmočíme aj verejnosti cez vzdelávacie aktivity združené pod hlavičkou projektu Deň finančnej gramotnosti. Chceme, aby ľudia na Slovensku rozumeli peniazom a správnymi finančnými rozhodnutiami zvyšovali svoju životnú úroveň a životnú úroveň svojich rodín,“ konštatuje Juraj Juras, generálny riaditeľ spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorý je zároveň predsedom Správnej rady Nadácie PARTNERS, zameranej na zvyšovanie finančnej gramotnosti rôznych skupín obyvateľstva.