-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

2011 - Najúspešnejší rok v Partners Group SK


26.03.2012

„Filozofia profesionálneho poskytovania kvalitných finančných služieb prináša výsledky v podobe dvojciferného rastu vo viacerých kľúčových ukazovateľoch. A to všetko bez kompromisov voči parametru kvalitu, ktorý sa nám podarilo medziročne dokonca zvýšiť,“ hodnotí úspešné výsledky spoločnosti Partners Group SK za rok 2011 generálny riaditeľ Juraj Juras.

„Filozofia profesionálneho poskytovania kvalitných finančných služieb prináša výsledky v podobe dvojciferného rastu vo viacerých kľúčových ukazovateľoch. A to všetko bez kompromisov voči parametru kvalitu, ktorý sa nám podarilo medziročne dokonca zvýšiť,“ hodnotí úspešné výsledky spoločnosti Partners Group SK za rok 2011 generálny riaditeľ Juraj Juras. 

Excelentná kvalita potvrdená štatistikou – ukazovateľ pretrvania zmlúv
Partners Group SK v minulom roku rástla v kvantitatívnych aj kvalitatívnych ukazovateľoch. Juraj Juras ďalej dodáva: „Kvalita je od vzniku spoločnosti základom našej filozofie. Minulý rok sme sa spoločne tešili z vynikajúceho výsledku v pretrvaní zmlúv, keď sme dosiahli 93,93 percenta. O rok nato máme pretrvanie zmlúv na úrovni 95,17 percenta. To je vysvedčenie priamo od klientov, ktoré je na trhu jedinečné.“
Partners Group SK k 31. 12. 2011 poskytla finančné služby INAK takmer 95 tisícom klientov. Celkovo uzatvorila 53 494 zmlúv, čo je o 10 % viac ako rok predtým. Celkový obrat spoločnosti dosiahol 14 378 000 eur.
Spoločnosť registrovala v roku 2011 viac ako 1 100 finančných sprostredkovateľov. Mierny medziročný nárast sa vymyká trendu na trhu, ktorý zaznamenal zníženie počtu sprostredkovateľov. Spolupracovníci spoločnosti úspešne zvládli požiadavky legislatívy na odbornosť, a to vo všetkých sektoroch finančného trhu, čím potvrdili svoju pripravenosť poskytovať finančné služby komplexne.


Významný nárast v životnom poistení, investíciách a úveroch
V rámci jednotlivých segmentov finančných služieb sa v roku 2011 najviac darilo v životnom poistení. Počet uzatvorených zmlúv spoločnost zvýšila o 35 %, keď rok ukončila s takmer 22 200 zmluvami. Predpísané poistné s výškou takmer 9 mil. eur zaznamenalo viac ako 26-percentný nárast. Významná je tiež penetrácia zmlúv so zaslúženou províziou, ktorá prekročila 28 %.
Investície mali v roku 2011 taktiež rastový trend. Počet zmlúv sa zvýšil o 11,5 % na takmer 11 200. V celkovom objeme dosiahli investície vďaka 15-percentnému medziročnému rastu až 62,2 mil. eur, čo spoločnosti zaistilo pozíciu lídra v tomto segmente.
Rok 2011 bol v Partners Group SK úspešný aj v oblasti úverov. Počet úverových zmlúv vzrástol o 44 %, rovnako narástol objem úverov, v absolútnej hodnote takmer 190 mil. eur.
V stavebnom sporení uzavreli spolupracovníci Partners Group SK 3 537 zmlúv s objemom cieľových súm viac než 34 mil. eur.

Projekty, ktoré vytvárajú predpoklad rastu
Najvýznamnejším projektom v roku 2011 bolo v spoločnosti Partners Group SK spustenie akciového programu Partners For You®. Tento štvorročný strategický program rozvoja pozná svojich prvých 51 účastníkov a aj v roku 2012 sa budú ďalší spolupracovníci sústreďovať na to, aby od 1. 1. 2013 mohli rozšíriť jeho rady.
Spoločnosť aj v minulom roku nadviazala spoluprácu s novými finančnými inštitúciami. „Aj v roku 2011 sme rozvíjali našu stratégiu vytvárania produktov s pridanou hodnotou pre klientov a v spolupráci s našimi obchodnými partnermi sme priniesli na trh niekoľko produktových noviniek,“ približuje J. Juras.
Ďalšími oblasťami, ktorými sa Partners Group SK výrazne odlišuje od konkurencie, je komplexný systém vzdelávania a integrovaná marketingová a komunikačná stratégia. Rok 2011 priniesol novinky aj v oblasti informačných technológií. Spolupracovníci majú od minulého roku k dispozícii finančno-informačný portál, ktorý predstavuje revolučnú novinku v práci s dátami v oblasti finančných služieb a významne urýchľuje a sprehľadňuje prácu sprostredkovateľov.
„Verím, že sa nám v tomto roku podarí nadviazať na tento mimoriadne pozitívny trend. Vnútorne na to máme najlepšie predpoklady,“ uzatvára Juraj Juras.