Prečo sme vyvinuli
PARTNERS kávu?
Prinášame prvú finančnú kávu na svete, pretože je to ideálny nástroj, pri ktorom sa môžeme s vami osobne porozprávať. Či už ste náš klient s ktorým sme sa z dôvodu pandémie dlhšie nevideli, alebo sa ním ešte len stanete. Rozhovor pri PARTNERS káve je viac ako symbolický – jej zloženie je totiž inšpirované ideálnymi finančnými mierami, podľa ktorých je potrebné viesť svoj finančný život.

Finančné trhy zažívajú opäť divoké obdobie, čo ovplyvňuje aj sporenie, investície a v konečnom dôsledku aj ceny bývania. No vedeli ste, že keď sú trhy v poklese, môžete nakúpiť akcie niekoľkokrát výhodnejšie? Všetky nepriaznivé časy sa nakoniec skončia a hodnota akcií výrazne narastie.

V PARTNERS GROUP SK si myslíme, že toto je ideálny čas na to, aby ste si s nami sadli na kávu a spolu sme zhodnotili vaše aktuálne portfólio alebo vytvorili správny finančný plán.

Preto sme vymysleli prvú
finančnú kávu na svete!

Jej zloženie je inšpirované ideálnymi finančnými mierami, podľa ktorých treba viesť finančný život.

Ideálne finančné miery = Ideálna finančná káva

10%
tvorba rezerv
10%
Guatemala Antiqua Pastores
20%
tvorba aktív
20%
Columbia Supremo
30%
splátky úverov
30%
India Malabar
40%
bežná spotreba
40%
Brazília Santos

Pozývame vás do našich kancelárií na chutnú PARTNERS kávičku

Ozvite sa nám. Porozprávame sa o aktuálnom stave vašich financií.

Zmazať