Médiá

Sme odborníkmi na financie. Naši spolupracovníci sú často oslovovaní, aby dali svoje vyjadrenia k aktuálnemu dianiu pre špecializované médiá. Vedieme niekoľko finančných poradní a prispievame do rubrík venovaných osobným financiám. Ak chcete niečo vedieť o financiách, spýtajte sa nás.