Kariérne príležitosti

Finančné služby poskytujú príležitosť pre každého, kto túži byť úspešným a je pripravený na tom pracovať. Profesia finančného poradcu a finančného sprostredkovateľa patrí v rebríčkoch medzi najlepšie platené profesie. Málokto však vie, že ide o príležitosť aktívne riadiť svoj osobnostný a kariérny rozvoj a vybudovať si finančnú nezávislosť.
 

Spolupráca s Partners Group SK predstavuje optimálnu kombináciu zamestnaneckého pomeru a podnikania. Prostredníctvom know-how, informačnej, technickej, obchodnej a marketingovej podpory vám pomôžeme naštartovať svoj kariérny postup. Zároveň sa od prvého dňa stanete súčasťou komplexného vzdelávacieho systému spoločnosti a využívate súbor atraktívnych benefitov, ktoré sú na trhu jedinečné. Vaša práca je však kreatívna a časovo flexibilná. Spoločnosť vám vytvorí ideálne podmienky a vy si parametre svojej spolupráce prispôsobíte svojim cieľom – či už ním je riadenie vlastného tímu, vybudovanie si pasívneho príjmu alebo možnosť stať sa spolumajiteľom spoločnosti.

Sme líder na trhu v poskytovaní finančných služieb a preto si ako spolupracovníkov vyberáme len tých najlepších. Poskytujeme im komplexnú podporu a vzdelanie a podporujeme ich osobnostný a kariérny rast. Úspech nie je náhoda. Je to rozhodnutie.